POLITYKA PRYWATNOŚCI DELIKTA ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Delikta Odszkodowania Sp. z o.o.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Delikta Odszkodowania Sp. Z O.O. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Grunwaldzkiej 14a wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział KRS pod numerem 0000688840, kapitał zakładowy 5000 zł, NIP 967-139-53-03. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail:kontakt@delikta.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@delikta.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie

 1. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych dobrowolnie wyrażonej zgody w celu przygotowania oraz przedstawienia oferty (wykonania usługi lub zakupu produktów tworzonych lub współtworzonych przez Administratora), a następnie, w przypadku zainteresowania i możliwości zawarcie umowy. Administrator przetwarza dane osobowe również w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto przetwarza dane w związku z udzielaniem informacji o usługach świadczonych przez Partnerów, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy.
 2. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w celu realizacji zlecenia w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa w uzyskaniu odszkodowania,
 3. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego,
 4. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię polegających na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi,
 5. Zbierane są tylko te dane, które są niezbędne do przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji innych celów ściśle określonych w pkt 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić bezpośrednio wobec Administratora lub pośrednio wobec podmiotu, który poinformował o możliwości przekazania danych Administratorowi.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 1. a) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
 2. b) zawartych z Administratorem umów (operatorzy pocztowi, telekomunikacyjni, księgowość, usługi IT, analityka, operatorzy wysyłania wiadomości marketingowych w naszym imieniu, administratorzy systemów informatycznych, obsługa biurowa) lub
 3. c) podmiotom współpracującym z Administratorem przy wykonaniu umowy, tj. w szczególności kancelariom radcowskim i adwokackim, lekarzom, rzeczoznawcom, tłumaczom lub

Podmioty te po przekazaniu danych stają się ich współadministratorami.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

 1. celem wykonywania umowy/umów – do momentu ich rozwiązania lub wygaśnięcia,
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu,
 3. w celach bezpośredniego marketingu Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu.

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9) Informacja dotycząca serwisów internetowych, w szczególności serwisu delikta-odszkodowania.pl:

Delikta Odszkodowania gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową delikta-odszkodowania.pl, jak również przekazujących dane za pomocą innych serwisów. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Zbieranie i wykorzystanie informacji.
Administrator jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na delikta-odszkodowania.pl oraz udostępnionych za pomocą innych serwisów posiadanych przez Administratora nie będzie tych informacji sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim w sposób niezgodny z zasadami określonymi w polityce prywatności.

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
Operator serwisu delikta-odszkodowania.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;możliwości logowania do serwisu;utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom i analitykom. Portal wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim, następujących celach:

– analitycznych, w ramach narzędzi takich jak np. Google Analytics, Hotjar,

– marketingowych, umożliwiających wyświetlanie reklam użytkownikom, także w ramach innych portali i stron (Google, Facebook Piksel),

– społecznościowych (LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest itp.),

– wiązanych z działaniem wtyczek w serwisie Administratora np. w związku z przekazywaniem informacji o odwiedzających zewnętrznemu usługodawcy, który obsługuje komentarze na blogu (np. Disqus),

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.