Ubezpieczenia pomostowe

Forma dodatkowego zabezpieczenia dla kredytu hipotecznego sporządzana przez bank, obowiązująca do momentu dokonania wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Z reguły polega na zwiększeniu oprocentowania kredytu o około 1% do chwili, gdy bank otrzyma odpis księgi wieczystej, w której widnieć będzie hipoteka. Może być pobierana co miesiąc z konta kredytobiorcy lub pozyskana jako jednorazowa opłata.

Ubezpieczenia niskiego wkładu

Rodzaj zabezpieczenia banku w sytuacji, w której klient nie dysponuje środkami w wysokości 20% wartości nieruchomości lub posiada ich bardzo niewiele (tzw. wkład własny). W ten sposób bank udziela niemal stuprocentowego kredytu mieszkaniowego. Dług klienta w wysokości wspomnianych 20% przejmuje z kolei ubezpieczyciel. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłacania składki w wysokości około 1% wartości ubezpieczanego wkładu własnego rocznie.

OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny, jeden z elementów polskiego systemu emerytalnego powołany do działania po reformie emerytalnej w 1999 roku, tzw. drugi filar ubezpieczeń społecznych. Do wyboru OFE zobowiązany jest każdy, kto posiada umowę o pracę i chce zadecydować o tym, w jaki sposób inwestowane będą środki pieniężne przeznaczone na emeryturę. W przypadku braku tej decyzji następuje losowy wybór jednego z dostępnych filarów: OFE lub ZUS.

Subkonto ZUS (I filar)

Podstawowe konto ZUS, na które trafiają środki pieniężne przeznaczone na emeryturę. Składka wynosi 12,22% wynagrodzenia brutto. Stopa zwrotu zależna jest od tzw. wskaźnika przypisu składek, a zatem bieżącej waloryzacji. Odłożona na nim kwota nie podlega dziedziczeniu – składki przejmowane zostają przez ZUS. Subkonto ma charakter indywidualny i oznaczane jest numerem identyfikacyjnym PESEL.

Subkonto ZUS (II filar)

Specjalne konto obowiązujące od 2011 roku, na które trafiają środki pieniężne przeznaczone na emeryturę z ZUS oraz OFE. Składka wynosi 7,3% wynagrodzenia brutto. Stopa zwrotu zależna jest od tzw. średniego nominalnego wzrostu PKB, a zatem tego, w jaki sposób rozwija się polska gospodarka. W przeciwieństwie do subkonta II filaru środki podlegają dziedziczeniu, które regulują określone ustawy.

Polisolokata

Umowa ubezpieczenia na życie i dożycie powiązana z funduszem kapitałowym. Innymi słowy, to forma ubezpieczenia na życie połączona z lokatą oszczędnością. Większość środków przekazanych do polisolokaty inwestowana jest w różne instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część stanowi z kolei zabezpieczenie na wypadek utraty życia lub zdrowia. Umowy zawierane są długoterminowo w formie indywidualnej lub grupowej.

OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zwane również komunikacyjnym. Jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, którego celem jest ochrona właścicieli pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku wypadku lub kolizji drogowej. OC gwarantuje wypłacalność ubezpieczonego i spłacenie wyrządzonych szkód osobom trzecim. Nie obejmuje ono szkód wyrządzonych samodzielnie we własnym pojeździe.

AC

Autocasco, dowolne ubezpieczenie komunikacyjne zabezpieczające pojazd oraz wyposażenie podstawowe i dodatkowe w razie: kradzieży, uszkodzenia przez osoby trzecie, wypadku lub kolizji, pożaru oraz działania zjawisk atmosferycznych. Zakres przedmiotów objętych ubezpieczeniem regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawierane z wybranym ubezpieczycielem. Często oferowane łącznie z OC oraz inny formami ubezpieczenia.

NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dowolne ubezpieczenie osobowe obejmujące ochronę zdrowia lub życia człowieka od zdarzeń losowych. Nieszczęśliwy wypadek nie posiada definicji prawnej, najczęściej tłumaczony jest jako nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną, które doprowadziło ubezpieczonego do uszkodzenia ciała, pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Ubezpieczenie NNW funkcjonuje w formie samodzielnej lub część pakietu ubezpieczeniowego.

Polisa na życie

Ubezpieczenie dodatkowe zawierane terminowo lub dożywotnio, obejmujące ochronę życia osoby ubezpieczonej. Jest to zarazem forma zabezpieczenia finansowego dla najbliższych. W chwili śmierci ubezpieczonego (definiowanej jako wypadek ubezpieczeniowy) uposażonym (wskazanym w umowie, najczęściej rodzinie) przekazane zostaje świadczenie pieniężne, którego kwota zostaje ustalona w trakcie zawierania polisy.

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".