Czym się zajmujemy

Profesjonalnie zajmujemy się uzyskaniem właściwego odszkodowania zarówno za uszczerbek na zdrowiu i inną szkodę niemajątkową, jak i za szkody w majątku. Prowadzimy także sprawy bliskich w przypadku, gdy wypadek doprowadził do śmierci lub spowodował niemożność samodzielnej egzystencji poszkodowanego.

Dochodzenie odszkodowania

Głównym przedmiotem naszej działalności jest dochodzenie odszkodowania po wypadku z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu, ból i cierpienie. Zajmujemy się także uzyskaniem odszkodowania po wypadku z OC sprawcy w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia:

Samochodu – uzyskujemy pełne odszkodowanie pokrywające koszt naprawy pojazdu, uzyskujemy zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego oraz zwrot utraconych dochodów dla właścicieli firm transportowych, taksówkarzy, szkół nauki jazdy, jak również wyrównanie utraty wartości rynkowej samochodu,

Domu lub mieszkania – uzyskujemy odszkodowanie w przypadku zawinionego zalania albo pożaru przez sąsiada lub inną osobę, jak również w przypadku innych zawinionych przez osobę trzecią zdarzeń, Rzeczy ruchomych (laptop, telefon, instrumenty muzyczne, meble, ogrodzenie) – uzyskujemy zwrot kosztów naprawy rzeczy albo odszkodowanie odpowiadające jej wartości,

Upraw rolnych i szkód w inwentarzu – uzyskujemy właściwe odszkodowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta lub osoby trzecie.

Wypłaty z polis

Prowadzimy także sprawy z polis własnych skutecznie walcząc z zakładem ubezpieczeń o wypłatę z:

Polisy NNW – weryfikujemy orzeczony przez zakład ubezpieczeń uszczerbek na zdrowiu oraz pomagamy uzyskać odszkodowanie we właściwej wysokości, interweniujemy w przypadkach, gdy następuje odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

Polisy na życie – interweniujemy w przypadku, gdy zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowanie lub zaniżył odszkodowanie,

Polisy Autocasco – pomagamy w przypadku niezasadnej odmowy wypłaty odszkodowania,

Polisy ubezpieczenia domu lub mieszkania – weryfikujemy zaniżone odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń i walczymy o dopłatę, wyliczamy wartość zniszczonych rzeczy, podważamy przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń,

Polis rolniczych – w przypadku szkód w uprawach lub zniszczenia maszyn rolniczych.

Pomagamy, także w przypadku takich produktów, jak:

Polisolokaty (np. Aegon, Skandia, Europa i inne) – dochodzimy zwrotu opłat likwidacyjnych niesłusznie naliczanych przez zakłady ubezpieczeń. Współpracujemy w tej dziedzinie z najlepszymi prawnikami mającymi na koncie kilkaset wygranych spraw,

Dziedziczenie środków z OFE i subkonta ZUS (II filar) – środki te przysługują po śmierci ubezpieczonego jego małżonkowi, osobom uposażonym i spadkobiercom,

Ubezpieczenia niskiego wkładu przy kredytach hipotecznych – zgodnie z wyrokami sądów w przypadku niektórych kredytów ubezpieczenia te zostały pobrane niesłusznie i przysługuje roszczenie o ich zwrot,

Ubezpieczenia pomostowe przy kredytach hipotecznych – w przypadku, gdy bank bezpodstawnie pobierał pieniądze na składkę po wpisaniu nieruchomości do księgi wieczystej.

Trudne nie oznacza niemożliwe

Dochodzimy odszkodowania głównie od zakładów ubezpieczeń, jednak zajmujemy się także przypadkami, gdy sprawca zbiegł lub nie posiadał ubezpieczenia. Prowadzimy także sprawy wypadków za granicą oraz spowodowanych przez cudzoziemców.

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę