Zakres usług

Brak wiedzy nie może być przeszkodą w uzyskaniu wysokiego odszkodowania

Przez wiele lat wysokie kwoty rekompensaty z tytułu ubezpieczenia zarezerwowane były tylko dla klientów drogich kancelarii prawniczych, którzy zatrudniali najlepszych prawników. Dziś jest to osiągalne dla każdego Polaka – bez żadnych kosztów wstępnych, nie ma więc powodu, by rezygnować z walki o pieniądze, które Ci się należą.

Mimo tej dużej dostępności kancelarii prawniczych wielu klientów nie stara się o naprawienie szkody z powodu niewiedzy – co i w jakich okolicznościach im się należy.

Oto najczęstsze sytuacje, w których pomagamy uzyskać lub odzyskać należne pieniądze:

Czym się zajmujemy

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ubezpieczeniem, prawie zawsze mamy do czynienia z zaniżaniem wypłacanej kwoty. Firmy ubezpieczeniowe wykorzystują niewiedzę swoich klientów i nieznajomość prawa. Sprzeciwiamy się tego typu praktykom i walczymy o wyższe wypłaty dla naszych klientów.

Chcesz mieć pewność, że nie otrzymasz mniej pieniędzy, niż Ci się należy? Masz wątpliwości, co do wysokości wypłaty? Napisz do nas, bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację i powiemy, co robić dalej.

Profesjonalnie zajmujemy się uzyskaniem właściwego odszkodowania zarówno za uszczerbek na zdrowiu i inną szkodę niemajątkową, jak i za szkody w majątku. Prowadzimy także sprawy bliskich w przypadku, gdy wypadek doprowadził do śmierci lub spowodował niemożność samodzielnej egzystencji poszkodowanego.

Dochodzenie odszkodowania

Głównym przedmiotem naszej działalności jest dochodzenie odszkodowania po wypadku z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu, ból i cierpienie (zadośćuczynienie). Zajmujemy się także uzyskaniem odszkodowania po wypadku z OC sprawcy w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia:

Samochodu – uzyskujemy pełne odszkodowanie pokrywające koszt naprawy pojazdu, uzyskujemy zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego oraz zwrot utraconych dochodów dla właścicieli firm transportowych, taksówkarzy, szkół nauki jazdy, jak również wyrównanie utraty wartości rynkowej samochodu,

Domu lub mieszkania – uzyskujemy odszkodowanie w przypadku zawinionego zalania albo pożaru przez sąsiada lub inną osobę, jak również w przypadku innych zawinionych przez osobę trzecią zdarzeń,

Rzeczy ruchomych (laptop, telefon, instrumenty muzyczne, meble, ogrodzenie, sprzęt elektroniczny) – uzyskujemy zwrot kosztów naprawy rzeczy albo odszkodowanie odpowiadające jej wartości,

Upraw rolnych i szkód w inwentarzu – uzyskujemy właściwe odszkodowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta lub osoby trzecie.

Wypłaty z polis

Prowadzimy także sprawy z polis własnych skutecznie walcząc z zakładem ubezpieczeń o wypłatę z:

Polisy NNW – weryfikujemy orzeczony przez zakład ubezpieczeń uszczerbek na zdrowiu oraz pomagamy uzyskać odszkodowanie we właściwej wysokości, interweniujemy w przypadkach, gdy następuje odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń, składamy reklamacje i prowadzimy sprawy sądowe,

Polisy na życieinterweniujemy w przypadku, gdy zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowanie lub zaniżył odszkodowanie,

Polisy Autocasco – pomagamy w przypadku niezasadnej odmowy wypłaty odszkodowania po stłuczce, kradzieży lub innym zdarzeniu,

Polisy ubezpieczenia domu lub mieszkaniaweryfikujemy zaniżone odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń i walczymy o dopłatę, wyliczamy wartość zniszczonych rzeczy, składamy reklamację w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń,

Polis rolniczych – w przypadku szkód w uprawach lub zniszczenia maszyn rolniczych,

Własnej polisy OC – prowadzimy sprawy o zwrot nawiązki w przypadku, gdy sprawca zapłacił pieniądze poszkodowanemu, jak również w przypadku, gdy własny ubezpieczyciel odmówił ochrony.

Pomagamy, także w przypadku takich produktów, jak:

Polisolokaty (np. Aegon, Skandia, Europa i inne) – dochodzimy zwrotu opłat likwidacyjnych niesłusznie naliczanych przez zakłady ubezpieczeń. Współpracujemy w tej dziedzinie z najlepszymi prawnikami mającymi na koncie kilkaset wygranych spraw,

Dziedziczenie środków z OFE i subkonta ZUS (II filar) – środki te przysługują po śmierci ubezpieczonego jego małżonkowi, osobom uposażonym i spadkobiercom,

Ubezpieczenia niskiego wkładu przy kredytach hipotecznych – zgodnie z wyrokami sądów w przypadku niektórych kredytów ubezpieczenia te zostały pobrane niesłusznie i przysługuje roszczenie o ich zwrot,

Ubezpieczenia pomostowe przy kredytach hipotecznych – w przypadku, gdy bank bezpodstawnie pobierał pieniądze na składkę po wpisaniu nieruchomości do księgi wieczystej

Zwrot prowizji bankowej i innych opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu

Trudne nie oznacza niemożliwe

Dochodzimy odszkodowania głównie od zakładów ubezpieczeń, jednak zajmujemy się także przypadkami, gdy sprawca zbiegł lub nie posiadał ubezpieczenia. Prowadzimy także sprawy wypadków za granicą oraz spowodowanych przez cudzoziemców.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę