Reklamacja do zakładu ubezpieczeń

Reklamacja do zakładu ubezpieczeń

W przypadku, gdy decyzja zakładu ubezpieczeń jest niesłuszna należy złożyć reklamację. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zostało uregulowane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. W reklamacji zgłasza się zastrzeżenia dotyczące świadczenia usług przez zakłady ubezpieczeń. W związku z tym przedmiotem takiej skargi może być zaniżenie odszkodowania, odmowa wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania, brak wydania decyzji w ustawowym terminie, jak również niewłaściwy przebieg postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z ustawą reklamację można złożyć nie tylko w przypadku skargi na zakład ubezpieczeń (polski i zagraniczny, w tym oddziały zagranicznych ubezpieczycieli), ale także na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela? Ustawa wskazuje, iż reklamację do zakładu ubezpieczeń można wnieść w każdej placówce obsługującej klientów, a ponadto na piśmie – osobiście lub listem poleconym, ustnie – telefonicznie lub do protokołu lub elektronicznie, o ile zakład ubezpieczeń wskazał taką możliwość.

Z wyjątkiem szczególnie skomplikowanych przypadków zakład ubezpieczeń powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Odpowiedź na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinna zostać sporządzona na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, zaś w formie elektronicznej może zostać dostarczona tylko na wniosek klienta. Do zachowania terminu 30 dni wystarczy, aby zakład ubezpieczeń wysłał odpowiedź na odwołanie przed jego upływem.

Co ważne, w przypadku niedotrzymania terminu przez zakład ubezpieczeń reklamację uważa się rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Oznacza to, iż np. w przypadku złożenia zażalenia na decyzję ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania brak odpowiedzi zakładu ubezpieczeń powoduje, iż odszkodowanie powinno zostać wypłacone.

Treść reklamacji do zakładu ubezpieczeń nie została uregulowana w przepisach. Odwołanie od ustaleń ubezpieczyciela powinno zawierać poza danymi identyfikującymi (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer szkody) także żądanie oraz uzasadnienie. W sprawach dotyczących zaniżenia odszkodowania wypłaconego na podstawie kosztorysu naprawy dobrą praktyką powinno być załączenie alternatywnego kosztorysu wykonanego przez niezależnego rzeczoznawcę.

Dobrze umotywowane i udokumentowane odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń może przynieść pozytywny rezultat w postaci zmiany rozstrzygnięcia i wypłaty odszkodowania w oczekiwanej wysokości. Dlatego dobrze powierzyć jego sporządzenie profesjonalistom, którzy dobrze wiedzą jakich argumentów użyć i jakie dowody dołączyć do reklamacji.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

Formularz kontaktowyWażne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".