Odzyskanie świadczenia z ubezpieczenia na życie

I Kwota przyznana przez zakład ubezpieczeń: 0 zł (PZU Życie)

Kwota uzyskany przez Delikta Odszkodowania : 170 tysięcy złotych

Rodzicom dziewczyny, która zginęła w tragicznym wypadku podczas studenckiej imprezy odmówiono wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, gdyż była pod wpływem alkoholu.

Na drodze przedsądowej po reklamacji uzyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych

W sądzie po uzyskaniu korzystnej opinii biegłego sądowego, który podzielił nasze stanowisko, iż alkohol nie był wyłączną przyczyną wypadku zawarliśmy z zakładem ubezpieczeń ugodę sądową na ponad 110 tysięcy. Biegły sądowy wskazał, iż do wypadku nie doszłoby, gdyby obiekt spełniał wymogi wynikające z przepisów budowlanych.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę