Odmowa odszkodowania za pożar samochodu – wygrywamy takie sprawy!

Firemen Spraying on Flaming Vehicle

13.400 złotych – tyle uzyskaliśmy od towarzystwa ubezpieczeniowego, które odmówiło wypłaty odszkodowania za pożar pojazdu mechanicznego. Właściciel spalonego samochodu zgłosił roszczenie z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco.

Odmowa wypłaty odszkodowania z tytułu pożaru auta

Przedmiotem sprawy był nagły samozapłon pojazdu dostawczego. Podczas zwykłej, codziennej jazdy w samochodzie wybuchł pożar, który udało się w porę opanować. Klientowi odmówiono odszkodowania, gdyż przyczyną pożaru było zwarcie elementu przewodu oświetlenia. Według zakładu ubezpieczeń, nie wliczał się on w listę fabrycznego wyposażenia auta.

Właściciel pojazdu wykupił ubezpieczenie autocasco. Po zgłoszeniu szkody uzyskał odmowę wypłaty najpierw od ubezpieczyciela, a następnie firmy montującej zabudowę auta.

Czy z ubezpieczenia samochodu można uzyskać odszkodowanie za samozapłon samochodu?

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia autocasco po samozapłonie auta zależna jest od przyczyny pożarów samochodów. Polisa ubezpieczeniowa obejmująca pożar samochody najczęściej zawiera wyłączenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia, tj. sytuacje, w których w przypadku pożaru auta ubezpieczyciel odmówi pokrycia skutków pożaru.

Jeden z przypadków, gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona to sytuacja, w której samochód zapali się z przyczyn wywołanych przez niefabryczne elementy samochodu. W tej sprawie ubezpieczyciel uznał, że brak było homologacji instalacji elektrycznej, czyli była ona elementem niefabrycznym. W konsekwencji odmówił wypłaty odszkodowania za szkodę spowodowaną pożarem, a co za tym idzie pokrycia kosztów naprawy pojazdu.

Mimo, iż element LED nie stanowił część fabrycznego wyposażenia auta, jego montaż miał miejsce przed montażem zabudowy. Auto zostało zarejestrowane po zamontowaniu zabudowy, i firma montująca ją była odpowiedzialna za homologację pojazdu. Pojazd został wyprodukowany bez zabudowy, a producent autoryzował firmę dokonującą montażu zabudowy.

Auto oddane do użytku mimo wadliwego przewodu było, w związku z tym, określone jako auto w stanie fabrycznym. Do pożaru doszło więc pomimo tego, iż samochód został wyprodukowany w całości zgodnie ze specyfikacją producenta. 

Po przeniesieniu sprawy na drogę sądową wykazaliśmy, że pojazd był objęty ochroną ubezpieczeniową w takim właśnie stanie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe zostało pociągnięte wyrokiem sądu do wypłaty kwoty w wysokości ponad 13,400 złotych.

Najczęściej zadawane pytania związane z pożarem auta

Od kogo można otrzymać odszkodowanie w przypadku podpalenia samochodu?

 1. Ubezpieczyciel komunikacyjny: Pierwszym miejscem, w którym powinieneś zgłosić szkodę w przypadku pożaru jest twój ubezpieczyciel komunikacyjny. Jeśli posiadasz polisę AC (Autocasco), która obejmuje pożar auta zgłoszenie szkody związanej z podpaleniem powinno zostać przekazane ubezpieczycielowi. Towarzystwo ubezpieczeniowe oceni sytuację, a w przypadku pokrycia tego rodzaju strat w swojej polisie, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie z warunkami umowy.
 2. Ubezpieczenie od aktów wandalizmu: Niektóre z firm ubezpieczeniowych oferują dodatkową opcję ubezpieczenia na wypadek pożaru samochodu od aktów wandalizmu, która obejmuje szkody spowodowane celowym podpaleniem samochodu. Jeśli posiadasz takie ubezpieczenie, możesz zgłosić szkodę i ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela.
 3. Składki ubezpieczeniowe innych osób: Jeśli samochód został podpalony przez osobę trzecią, można rozważyć dochodzenie odszkodowania od sprawcy pożaru lub zgłoszenie roszczenia na podstawie jego polisy OC. Problemem może być sytuacja, gdy sprawca nie ma ubezpieczenia. Jeżeli sprawca jest znany, warto skontaktować się ze specjalistą, aby dowiedzieć się, jakie możliwości masz w tym zakresie.

Przykładem tego zdarzenia może być sytuacja, w której ucierpiał nasz Klient. Pożar auta spowodowała pracownica sąsiadującej z domem naszego Klienta firmy. Nie ugasiła ona ognia, który przeniósł się na opony. Za pożar wynikający z winy pracownika zapłacił ubezpieczyciel sprawcy pożaru. 

Czy w przypadku samozapłonu pojazdu można otrzymać odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Odszkodowanie za pożar samochodu wskutek samozapłonu można uzyskać jedynie z własnej polisy autocasco. Należy jednak sprawdzić, czy warunki ubezpieczenia samochodu nie zawierają wyłączeń. Najczęstsze przyczyny pożarów samochodów są wynikiem zaniedbań, które w praktyce firm ubezpieczeniowych mogą stanowić przyczynę odmowy odszkodowania. 

Czy za spalony samochód można uzyskać odszkodowanie z polisy auta, w którym wystąpił samozapłon?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje także sytuacje związane z postojem pojazdu mechanicznego, które są uważane za związane z ruchem pojazdu. Oznacza to, że nawet, gdy do szkody powstało bez obecności właściciela samochodu można ubiegać się o odszkodowanie za pożar zaparkowanego pojazdu. Właściciel otrzyma odszkodowanie w zależności od przyczyn samozapłonu samochodu. 

Jak wyceniany przez ubezpieczyciela jest spalony samochód?

Ubezpieczyciel przeprowadzi ocenę szkody, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak wartość rynkowa pojazdu przed zdarzeniem, stopień uszkodzeń pojazdu wskutek pożaru oraz warunki polisy. Jeśli samozapłon jest objęty ochroną w ramach polisy AC, ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie, które pokryje koszty naprawy lub wartość rynkową pojazdu w momencie zdarzenia. Górną granicą wysokości odszkodowania jest zawsze suma ubezpieczenia – odszkodowanie nie może być od niej wyższe. Najczęściej w wyniku pożaru auta dochodzi do szkody całkowitej. W praktyce firm ubezpieczeniowych jest to sytuacja, gdy szkody powstałe w wyniku pożaru są tak duże, że koszt naprawy pojazdu przekracza wartość samochodu. Wówczas odszkodowanie wylicza się odejmując od wartości auta przed szkodą wartość pozostałości (wraka). 

Za szkody powstałe w czasie pożaru auta powinny płacić firmy ubezpieczeniowe. W przypadku problemów z wypłatą odszkodowania z tytułu pożaru samochodu warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Nawet negatywną decyzję firm ubezpieczeniowych można zmienić dzięki skutecznemu odwołaniu lub drodze sądowej. Jeżeli wydaje Ci się, że po pożarze samochodu przysługuje Ci odszkodowanie skontaktuj się nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę. 

 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę