ZWYCIĘSKI FINAŁ PARKINGOWEGO NIESZCZĘŚCIA

  • Kwota przyznana Klientowi przez TUZ TUW : 00,0 zł
  • Kwota przyznana Klientowi po wysłaniu odwołania przez Delikta Odszkodowania do TUZ TUW: 11 340,59 zł

Dopłacona kwota po negocjacjach ugodowych przez Delikta Odszkodowania: 4 659,41 zł

Podczas postoju na parkingu pojazd naszego Klienta został uszkodzony przez kierowcę innego pojazdu, ponieważ nie zachował on należytej ostrożności podczas wykonywania manewru parkowania pomiędzy pojazdami.

Nasz Klient samodzielnie zgłosił szkodę do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca kolizji miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych. Zakład ubezpieczeń odmówił przyznania odszkodowania za uszkodzony pojazd, argumentują to, iż zdarzenie oraz wina sprawcy nie zostało udowodnione.
Nasz Klient nie zgodził się z wydaną decyzją, w związku z czym zgłosił się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania. W związku z powyższym zleciliśmy naszemu rzeczoznawcy motoryzacyjnemu wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji w sprawie wysłaliśmy odwołanie do zakładu ubezpieczeń, gdzie wykazaliśmy zdarzenie, sprawstwo oraz szkodę. Po ponownej analizie dokumentacji zakład ubezpieczeń przyznał na rzecz naszego Klienta kwotę 11 340,59 zł tytułem kosztów naprawy pojazdu.

Ponownie nie zgodziliśmy się z decyzja zakładu ubezpieczeń i podjęliśmy negocjacje ugodowe. Dzięki skutecznym negocjacjom ugodowym zakład ubezpieczeń dopłacił kwotę 4 659,41 zł zaspokajając tym całość roszczeń naszego Klienta.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę