Za zawał serca należy się odszkodowanie! Nie daj się zwieść nieuzasadnionym odmowom

Odszkodowanie za zawał serca

• Kwota przyznana Klientowi przez Unum Życie TUiR S.A. : 0 zł
• Kwota po reklamacji przez Delikta Odszkodowania: 78 000 zł
• Dzięki reklamacji zmieniliśmy decyzję zakładu ubezpieczeń o odmowie wypłaty odszkodowania i uzyskaliśmy pełne odszkodowanie dla naszego Klienta.

Nasz Klient z powodu uciskowego bólu w klatce piersiowej został przewieziony przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Na miejscu został stwierdzony ostry zawał serca.

Nasz Klient posiadał ubezpieczenie grupowe na życie, w ramach którego przysługiwało mu świadczenie z tytułu poważnej choroby, w tym przypadku zawału mięśnia sercowego.
Po samodzielnym zgłoszeniu przez Klienta zdarzenia do zakładu ubezpieczeń ten odmówił wypłaty odszkodowania. Zakład ubezpieczeń stwierdził, iż u Klienta nie została spełniona definicja zawału mięśnia sercowego.

Po złożonej przez nas reklamacji zakład ubezpieczeń zmienił stanowisku i wypłacił odszkodowanie z tytułu wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę