Odszkodowania za poważne zachorowanie

Kto może uzyskać odszkodowanie za poważne zachorowanie lub ciężką chorobę? Ten, kto posiada polisę przewidującą takie przypadki. Od czego należy zacząć? Od przejrzenia swoich polis, czy zawierają taki zapis. Większość ubezpieczeń na zdrowie lub na życie obejmuje swoim zakresem również choroby ciężkie lub poważne zachorowania. Ogólne Warunki Umowy najczęściej do ciężkich zachorowań zaliczają stany, takie jak udar mózgu, zawał serca, nowotwór, choroba Crohna, rozległe oparzenia oraz inne niebezpieczne przypadłości, które w znaczny sposób negatywnie wpływają na codzienne życie lub zwiastują nadchodzący zgon.

Czy ZUS wypłaca odszkodowanie za zawał serca lub udar mózgu w pracy?

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje, gdy udar lub zawał zostanie uznany za wypadek przy pracy. Może mieć to miejsce, gdy to zdarzenie było wynikiem nadmiernego stresu, przemęczenia lub bardzo wysokich temperatur. W przypadku podejrzenia takiej sytuacji odpowiedni zapis powinien znaleźć się w protokole wypadku przy pracy. Jeśli brak takiego sformułowania konieczne będzie sprostowanie protokołu, najczęściej na drodze sądowej. Następnie należy napisać wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS. W przypadku, gdy za wypadek odpowiada pracodawca dodatkowo można dochodzić odszkodowania od niego.

A czy można uzyskać odszkodowanie z ZUS za operację?

Niestety nie. Nie ma takiej możliwości w przypadku operacji przeprowadzonej prywatnie w Polsce. Natomiast koszt operacji przeprowadzonej w innym państwie UE może pokryć NFZ. Koszty leczenia mogą także zostać zwrócone z prywatnej polisy, o ile warunki umowy dopuszczają taką możliwość. Najpełniejszą ochronę umożliwia dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy, które musi pokryć wszystkie powstałe koszty, w tym koszty zabiegów i operacji.

Za darmo sprawdź, skąd możesz otrzymać odszkodowanie

Odszkodowanie za poważne zachorowanie – kiedy możemy ubiegać się o wypłatę świadczenia?

Zarówno w przypadku wykrycia danego schorzenia na regularnej wizycie u lekarza, jak i podczas przymusowej ingerencji szpitalnej związanej z ciężką chorobą, świadczenie powinno być wypłacone, jeśli tylko przekażemy towarzystwu ubezpieczeniowemu dowód diagnozy.

W zależności od Ogólnych Warunków Umowy, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane wypłacić jednorazowe odszkodowanie (tak zwane świadczenie) lub/oraz pokryć koszta leczenie i pobytu w szpitalu, gdy poważne zachorowanie wystąpi. Może także przysługiwać świadczenie za operację. Jest to oczywiście podyktowane wariantem wykupionej przez nas polisy, co przekłada się najczęściej na wysokość składki wpłacanej co miesiąc na konto firmy oferującej ubezpieczenia.

Wysokość odszkodowania za zawał serca, kwota odszkodowania za udar oraz inne świadczenia zależą także od warunków polisy. Wysokość taka powinna być tam dokładnie wpisana.

Odmowa wypłaty odszkodowania za poważne zachorowanie

Trudności zaczynają się często w przypadku, gdy definicja ciężkiego zachorowania podana w Ogólnym Warunkach Umowy jest niejasna. Zakład ubezpieczeń często wymaga spełnienia dodatkowych warunków, od których uzależnia wypłatę odszkodowania za ciężką chorobę. Wprawdzie diagnoza lekarska jest jasna, jednak towarzystwo ubezpieczeń nie podziela opinii medycznej. Odmowa wypłaty odszkodowania za udar, zawał czy inne poważne zachorowanie często wynika z postanowień OWU, które często naruszają przepisy prawa lub są niekorzystnie interpretowane.

Jakie to mogą być przypadki? Niektóre zakłady ubezpieczeń wymagają spełnienia dodatkowych kryteriów do uznania udaru, zawału serca lub innej ciężkiej choroby. Należy sprawdzić, czy kryteria te są zgodne z wiedzą medyczną i czy nie zostały już spełnione. Często zdarza się, że ubezpieczyciel bezzasadnie odmawia wypłaty odszkodowania. Drugim częstym powodem odmowy jest wcześniejsze leczenie. Nie można jednak z tego powodu odmawiać wypłaty odszkodowania w każdym przypadku. Najczęściej choroby te stanowią jedynie czynniki ryzyka, a nie przyczynę ciężkiego zachorowania. Stanowisko ubezpieczyciela jest błędne, a odmowa wypłaty odszkodowania łatwa do podważenia.

W takich sprawach uzyskujemy dla naszych Klientów odszkodowanie zgodne z warunkami polisy. Specjalizujemy się w sprawach świadczeń z tytułu poważnych zachorowań. Odzyskujemy odszkodowania za udar, zawał, nowotwory pomimo odmowy zakładu ubezpieczeń. Wiemy, jak zmienić niekorzystną decyzję ubezpieczyciela.

W przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, gdy Ty lub bliska Ci osoba została ofiarą ciężkiej choroby, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci zweryfikować sprawę, potwierdzić Twoje schorzenie niezależną opinią lekarza oraz doprowadzić do tego, by towarzystwo ubezpieczeniowe dotrzymało warunków umowy i spełniło swój obowiązek zgodny z OWU. Skorzystaj z naszych usług, jeśli uważasz, że potraktowano Cię niezgodnie z regulaminem ubezpieczenia – pomożemy Ci osiągnąć sprawiedliwe rozwiązanie sprawy. Reklamacja od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania powinna zmusić zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia.

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę