Czy trzeba płacić podatek od odszkodowań?

podatek za odszkodowanie

30 kwietnia upływa termin składania obowiązkowych deklaracji PIT za rok ubiegły. W takim zestawieniu podatnik, czyli w tym przypadku osoba fizyczna, musi przedstawić swoje koszty, dochody, ulgi, przychody, ale też poniesione straty. Czy odszkodowanie można zaliczyć do którejś z tych kategorii i czy należy od takiej sumy zapłacić podatek? 

Sprawdź, czy musisz zapłacić podatek od uzyskanego odszkodowania

Odszkodowanie w zeznaniu podatkowym

Istotą odszkodowania i zadośćuczynienia jest zrekompensowanie poszkodowanemu i/lub jego rodzinie szkód materialnych oraz moralnych. W związku z tym zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy przyjmuje się, że takie formy wynagrodzenia strat nie są opodatkowane, jeżeli ich wysokość lub zasady wynikają z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych oraz z postanowień układów zbiorowych pracy lub innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów.

Zatem podatek nie będzie naliczany dla odszkodowań wypłaconych z tytułu np. ubezpieczenia majątkowego obejmującego chociażby pożar lub zalanie nieruchomości czy osobowego, które zabezpiecza zdrowie i życie. W zeznaniu podatkowym nie trzeba umieszczać też rekompensat przyznanych z ubezpieczenia OC sprawcy, w tym odszkodowań po wypadku samochodowym. Reguła ta dotyczy więc też kwot uzyskanych w wyniku złamania ręki lub nogi.

Osoby poszkodowane, które w konsekwencji wypadku komunikacyjnego czy poważnej choroby doznały pogorszenia stanu zdrowia i perspektyw na przyszłość z powodu utraty części lub całkowitej sprawności, mogą ubiegać się o przyznanie renty. Takie świadczenie pieniężne nie podlega opodatkowaniu. Podobnie jak większość odszkodowań i zadośćuczynień otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej, nawet gdy nie zostały one przyznane przez ubezpieczyciela. 

Wyjątki

Spójrzmy jednak na te, wynagrodzenia szkód, które w swojej deklaracji będziemy musieli umieścić. Do tej grupy należą rekompensaty z tytułu np.:

 • korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono
 • zawarcia umów lub ugód innych niż sądowe
 • szkód dotyczących składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

(art. 21. Zwolnienia przedmiotowe ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Czy odsetki z odszkodowania należy umieścić w zeznaniu podatkowym PIT?

WAŻNA ZMIANA – od roku 2022 odsetki od odszkodowań nie będą już opodatkowane. Co ważne, zwolnione z opodatkowania są także odsetki otrzymane w 2021 roku. Nie trzeba więc ujmować w deklaracji PIT odsetek uzyskanych od 2021 roku

W przepisach prawnych nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Zgodnie z interpretacjami organów skarbowych bezpieczniej jest umieszczać wszystkie odsetki ze świadczeń rekompensujących straty i szkody w swojej deklaracji podatkowej

Jak można zapłacić mniejszy podatek?

Każda osoba, która korzystała z pomocy kancelarii odszkodowawczej, poniosła koszt prowizji, reprezentacji w sądzie, opinii medycznej itp. Kwoty te można odliczyć od uzyskanego odszkodowania lub odsetek pomniejszając w tej sposób podatek. Każde 100 zł takiej sumy, to oszczędność kilkunastu złotych.

Jak możemy pomóc?

Udzielamy informacji, czy od uzyskanego odszkodowania należy zapłacić podatek. A naszym Klientom podpowiadamy, o jaką kwotę można go zmniejszyć. W przypadku Klientów innych kancelarii wskażemy, jakie dokumenty należy zgromadzić, aby zapłacić niższy podatek.

W razie jakichkolwiek problemów podatnik może zasięgnąć porady u specjalistów z tej dziedziny. Pomocne okażą się w tej sytuacji wskazówki pracowników biur rachunkowych oraz Urzędu Skarbowego. Prawidłowe wypełnienie zeznania podatkowego zapobiegnie dodatkowym wizytom w urzędzie skarbowym i nieprzyjemnościom z tym związanym. Warto też pamiętać, że jeśli podatnik nie ujawni swoich dochodów właściwemu organowi, musi być on świadomy płynących z tego konsekwencji w postaci nałożenia kary grzywny i/lub pozbawienia wolności.

Sprawdź czy musisz zapłacić podatek od uzyskanego odszkodowania

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę