Odszkodowanie za złamaną rękę

złamana ręka po wypadku

Złamanie ręki to jeden z najczęściej spotykanych urazów. Do uszkodzenia kończyny górnej dochodzi zazwyczaj podczas wypadków komunikacyjnych, upadków na chodniku, w domu, sklepie, pracy, ale też podczas uprawiania sportu. Jak uzyskać uczciwe odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesione starty materialne i moralne?

Skutki złamania ręki

Leczenie złamania kości obejmuje zazwyczaj założenie gipsu albo szyny na rękę na okres kilku tygodni. W przypadku poważniejszych urazów konieczna jest niestety operacja z wykorzystaniem śrub, gwoździ lub płytek. Po zrośnięciu ręki nie jest ona jeszcze w pełni sprawna, dlatego po takim zabiegu niezbędne okaże się skorzystanie z rehabilitacji mających na celu przywrócenie stanu sprzed wypadku. Nie zawsze jednak się to udaje,

Odszkodowanie za złamanie nadgarstka

Wysokość odszkodowania za złamany nadgarstek zależy przede wszystkim od trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jego wysokość zależna jest od skutków złamania i wynosi od 1 do nawet 30%. To, ile odszkodowania otrzymasz za złamany nadgarstek zależy od tego, skąd dochodzisz odszkodowania za złamanie ręki. W przypadku polisy NNW i ZUS wysokość odszkodowania za złamanie ręki w nadgarstku będzie zależała nie tylko od stopnia uszczerbku na zdrowiu, ale też od sumy ubezpieczenia. W przypadku złamania nadgarstka z przemieszczeniem odszkodowanie będzie zazwyczaj wyższe niż w przypadku prostego złamania. Natomiast w przypadku dochodzenia roszczeń z polisy OC (np. po wypadku komunikacyjnym albo przy pracy) wysokość zadośćuczynienia będzie często wyższa, a dodatkowo można dochodzić dodatkowych świadczeń. Po złamaniu ręki w nadgarstku poszkodowany często wymaga opieki innych osób. Nie może wykonać najprostszych czynności i za ten okres pomocy ubezpieczyciel sprawcy powinien wypłacić rekompensatę. Z polisy OC można uzyskać także zwrot kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji ręki złamanej w nadgarstku.

Ile może wynieść odszkodowanie za złamanie ręki?

Gdy osoba poszkodowana posiada własne ubezpieczenie NNW, może ona w takiej sytuacji uzyskać świadczenie z tego właśnie tytułu. Jego wysokość zależeć będzie od sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie i stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień ten waha się od 1 do 40%, a określany jest na podstawie zaistniałych przemieszczeń kości, ograniczeń ruchowych, zmian wtórnych, zniekształceń kończyny górnej. Na podobnej zasadzie można uzyskać odszkodowanie za złamanie palca.

Polisa OC sprawcy wypadku

Znacznie większe możliwości daje skorzystanie z polisy OC sprawcy wypadku. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy uraz jest skutkiem wypadku komunikacyjnego. Takie odszkodowanie zostanie wypłacone też, gdy złamanie ręki nastąpiło wskutek upadku na dziurawym lub nieodśnieżonym chodniku, na śliskiej podłodze w sklepie, podczas wysiadania z autobusu lub w innym zawinionym przez osobę trzecią przypadku.

Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy daje również możliwość uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ból i cierpienie. Oprócz tego pozwala na pokrycie zaistniałych na skutek wypadku kosztów, które zwykle nie są zbyt niskie.

Zakup temblaka, leków przeciwbólowych czy przeciwzakrzepowych musi zostać wyrównany przez osobę odpowiedzialną cywilnie. Podobnie specjalne odżywianie zalecane po złamaniu ręki w postaci diety bogatej w wapń, witaminę D, magnez i potas pociąga za dodatkowe koszty, które trzeba ująć w swoim domowym budżecie. Wydatki te powinny zostać zrefundowane przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela. Poszkodowany może także domagać się uzyskania środków na prywatne wizyty lekarskie i rehabilitację, jeżeli wykaże, że w systemie NFZ nie miał możliwości skorzystania z nich w możliwie szybkim terminie.

Odszkodowanie powypadkowe

Taki rodzaj świadczenia odszkodowawczego powinien zapewnić pokrycie kosztów opieki, której osoba ze złamaną ręką wymaga. Trudno sobie bowiem wyobrazić wykonywanie czynności życia codziennego z ręką w gipsie. Koszty te przysługują, nawet gdy opiekę po urazie sprawowała osoba bliska dla poszkodowanego.

Utrata dochodów po wypadku także powinna zostać wyrównana przez sprawcę lub zakład ubezpieczeń. Konieczność zwolnienia lekarskiego powoduje, iż poszkodowany w wypadku nie może wykonywać prac zarobkowych.

Ubezpieczyciel sprawcy musi także pokryć koszty przystosowania budynku do potrzeb osoby niepełnosprawnej takich jak remont łazienki, a nawet wymiany pieca, jeśli jest konieczna. W niektórych przypadkach z OC można dochodzić wypłacenia renty wyrównującej dochód lub pozwalającej na zaspokojenie zwiększonych potrzeb.

Sprawdź, za co przysługuje Ci odszkodowanie po złamaniu ręki

Zadośćuczynienie po złamaniu ręki

Głównym roszczeniem przysługującym po złamaniu ręki jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból i cierpienie związane z wypadkiem. Wysokość zadośćuczynienia zależy od wielu czynników. Duże znaczenie ma stopień uszczerbku na zdrowiu. Bierze się także pod uwagę długość i bolesność leczenia i rehabilitacji, wpływ wypadku na życie osobiste, zawodowe i społeczne poszkodowanego, konieczność i okres korzystania z koniecznej pomocy osób trzecich, wiek poszkodowanego oraz rokowania na przyszłość. Każdy przypadek jest inny, dlatego wysokość odszkodowania po złamaniu ręki może wahać się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na jaką kwotę zadośćuczynienia można liczyć po złamaniu ręki? Przedstawiamy kilka historii naszych Klientów.

Przykład 1

Nasza Klientka potknęła się o wyrwę w chodniku. Upadając, doznała złamania ręki w nadgarstku. Po wypadku wymagała opieki, którą sprawowała nad nią osoba mieszkająca w sąsiednim bloku. Po dwóch latach od wypadku poszkodowana zgłosiła się do Urzędu Miasta z pismem o odszkodowanie.

Ubezpieczyciel z tej instytucji odmówił jednak wypłaty odszkodowania. Uznał on, że chodnik jest już wyremontowany i nie można stwierdzić, że była w nim wyrwa. Dotarliśmy do dokumentacji remontowej, uzyskaliśmy zeznania świadków, właściwie udokumentowaliśmy sprawę i złożyliśmy reklamację, która doprowadziła do zawarcia ugody na 22 000 złotych.

Przykład 2

Inny z naszych Klientów upadł w autobusie podczas gwałtownego hamowania. Wypadek był tak nieszczęśliwy, że doznał on wieloodłamowego złamania kości promieniowej, łokciowej i nadgarstka. Uzyskaliśmy dla Klienta 35 000 złotych na drodze polubownej oraz dodatkowo 50 000 złotych po złożeniu pozwu, w tym zwrot kosztów rehabilitacji.

Przykład 3

Historia naszego kolejnego Klienta to bardzo częsty przypadek. Doznał on wypadku w drodze do pracy na nieodśnieżonym chodniku. Upadając, podparł się ręką doznając złamania nasady dalszej kości promieniowej lewej. Poszkodowany bardzo się zmartwił, gdy otrzymał informację, że ZUS nie wypłaca odszkodowania za wypadek w drodze do pracy. Zamierzał z uzyskanego odszkodowania sfinansować rehabilitację, która miała pomóc mu w powrocie tej górnej kończyny do sprawności. Dla naszego Klient było to bardzo ważne, gdyż był on jedynym żywicielem rodziny

Dzięki sprawnie poprowadzonej sprawie Nasz Klient otrzymał w drodze ugody z zakładem ubezpieczeń kwotę niezbędną na rehabilitację, zwrot wszystkich poniesionych kosztów oraz dodatkowo 18.000 złotych zadośćuczynienia. A wszystko to w ciągu zaledwie trzech tygodni.

Co zrobić, jeśli odszkodowanie za złamanie ręki jest zaniżone?

W związku z tym, że w wielu przypadkach stopień uszczerbku na zdrowiu jest niewielki, zakład ubezpieczeń wypłaca zaniżone odszkodowania. Czy decyzja ta jest ostateczna? Nie! Każdy poszkodowany w wypadku może zwiększyć uzyskane odszkodowanie. Ma na to aż trzy lata od momentu wydania decyzji o przyznaniu świadczenia odszkodowawczego.

Najczęściej nie wystarczy jednak własnoręcznie napisane odwołanie. Mamy doświadczenie w zwiększaniu kwoty wypłaconego odszkodowania, także w przypadku złamania ręki. Dlatego wiemy, że niezależne orzeczenie lekarskie, które pozwala na obiektywną ocenę trwałego uszczerbku na zdrowiu może być znaczącym dowodem w takiej sprawie.

Przykład 4 

Spójrzmy na sprawę, w której nasz Klient złamał rękę na śliskim chodniku. Zakład ubezpieczeń stwierdził u niego 4% trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłacił 4 000 złotych odszkodowania. Po złożonej reklamacji uzyskaliśmy dodatkowo aż 8 000 złotych, czyli ponad dwa razy więcej niż podczas pierwszej decyzji.

Złamanie ręki to poważny uraz, który może przysporzyć poszkodowanemu wiele zmartwień i problemów. W takim przypadku warto sprawę odszkodowania powierzyć specjalistom, aby mieć pewność, że wypłacona kwota jest adekwatna do poniesionych strat.

Bezpłatnie sprawdź, czy Twoje odszkodowanie za złamaną rękę nie zostało zaniżone. Sprawdź też, skąd jeszcze możesz uzyskać rekompensatę. Konsultacje i porady są darmowe, a nasi eksperci przeanalizują Twoją sprawę. Skontaktuj się teraz i uzyskaj wyższe odszkodowanie.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę