Odszkodowanie za złamany palec

Odszkodowanie za złamany palec

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za złamanie palca

Odszkodowanie za złamanie palca można uzyskać z własnej polisy NNW. Należy jednak sprawdzić jej zakres. W zależności od posiadanego zakresu ubezpieczenia odszkodowanie może przysługiwać nie tylko za złamanie, ale także za skręcony palec, stłuczenie palca, zwichnięcie palca, zerwane ścięgno w palcu. Niektóre polisy oferują także odszkodowanie za szwy na palcu, czy za przeprowadzoną operację. 

Złamany palec to często skutek wypadku przy pracy, potknięcia na dziurawym chodniku, poślizgnięcia na nieodśnieżonej nawierzchni lub wypadku komunikacyjnego. W takim przypadku poza własną polisą można uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy.

Dodatkowo, jeśli wypadek miał miejsce przy pracy, to odszkodowanie za złamanie palca zapłaci KRUS lub ZUS. 

W tabeli PZU odszkodowanie za złamanie palca i stopień uszczerbku na zdrowiu zależy przede wszystkim od tego, który palec został złamany i jaki stopień zmian wtórnych wystąpił. Odszkodowanie od PZU za złamanie palca waha się od 1 do 35 procent trwałego uszczerbku na zdrowiu pomnożonego przez kwotę ustaloną w polisie.

Przykład:

Podczas pracy na stanowisku sprzedaży w sklepie mięsnym poszkodowana musiała skorzystać z krajalnicy do wędlin. Osłona krajalnicy była niesprawna, co dzień wcześniej było zgłaszane pracodawcy. Osoba odpowiedzialna za naprawę maszyn zaniedbała jednak naprawy i doszło do wypadku. Ucięty opuszek palca i skaleczenie palca stanowiły podstawę do dochodzenia odszkodowania. Poszkodowana mogła skorzystać z własnej polisy oraz dodatkowo polisy OC sprawcy. Z pierwszej uzyskała 1500 złotych, z ZUS odszkodowanie za złamany palec wyniosło blisko 2000 zł, a z OC pracodawcy 3500 złotych.

Zapytaj eksperta skąd możesz uzyskać odszkodowanie

Ile odszkodowania za złamany palec

Wysokość odszkodowania za złamany palec zależy od tego, z której polisy dochodzimy odszkodowania. 

W przypadku polis NNW oraz odszkodowania z ZUS i KRUS konieczne jest ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tabele zakładów ubezpieczeń wskazują, ile procent przysługuje za złamanie kości śródręcza, złamanie palca w nodze, ręce i inne przypadki. Niekiedy można otrzymać odszkodowanie za wybity palec albo skręcenie i naderwanie palca. Wysokość odszkodowania za złamany palec zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia

Przykłady:

Złamanie palca wskazującego z dużym przemieszczeniem, przecięte ścięgno palca – 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu, suma ubezpieczenia na 200.000 złotych. Odszkodowanie wyniosło 20.000 złotych.

Złamany mały palec u nogi – 1% trwałego uszczerbku, suma ubezpieczenia na 100.000 złotych, odszkodowanie wyniosło 1.000 złotych.

W przypadku odszkodowań z OC sprawcy sprawa jest bardziej skomplikowana Wysokość zadośćuczynienia zależy od doznanych obrażeń, uszczerbku na zdrowiu i wpływu wypadku na życie Poszkodowanego. Złamany duży palec w nodze będzie inaczej oceniany w przypadku zwykłego człowieka, a inaczej w przypadku piłkarza, dla którego może oznaczać koniec kariery sportowej. Na trzech przykładach zobaczmy, ile uzyskaliśmy odszkodowania za złamany palec.

Przykład 1

Odszkodowanie za złamanie paliczka

Poszkodowany jako motocyklista ucierpiał w wypadku komunikacyjnym. Doznał złamania paliczka bliższego III palca prawej ręki. Uraz wymagał leczenia operacyjnego i to dwukrotnego – otwartego nastawienia ze stabilizacją oraz usunięcia śrub i skrócenia płytki stabilizującej. Poszkodowany w wyniku wypadku ma stwierdzone 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel sprawcy wypłacił 1000 złotych zadośćuczynienia i zaproponował ugodę na 2.000 złotych. Prowadziliśmy negocjacje ugodowe w imieniu Poszkodowanego i zawarliśmy ugodę na kwotę 12.000 złotych uwzględniającą koszty opieki i dojazdów związanych z leczeniem.

Przykład 2

Odszkodowanie za złamanie kości śródręcza i zerwanie ścięgna prostownika palca

Poszkodowany podczas wypadku przy pracy doznał złamania kości śródręcza oraz zerwania ścięgna prostownika palca. W pierwszej kolejności uzyskaliśmy odszkodowanie z ZUS za 10% uszczerbku na zdrowiu. Następnie wystąpiliśmy do pracodawcy o wypłatę 15.000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz zwrot poniesionych kosztów operacji, leczenia, rehabilitacji, opieki i dojazdów. PO skierowaniu sprawy do sądu uzyskaliśmy wyrok zasądzający zadośćuczynienie i odszkodowanie w kwocie łącznej 27.500 złotych.

Przykład 3

Odszkodowanie za złamany palec z przemieszczeniem

Po wypadku komunikacyjnym Poszkodowany miał złamany duży palec w nodze z przemieszczeniem. Zakład ubezpieczeń wypłacił polubownie 5.000 złotych, natomiast na drodze sądowej uzyskaliśmy dodatkowo 10.000 złotych i zwrot kosztów leczenia.

Sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie i w jakiej wysokości

Jak uzyskać odszkodowanie za złamany palec

Przede wszystkim należy ustalić skąd możemy otrzymać odszkodowanie. Przejrzeć własne polisy oraz sprawdzić, czy za wypadek ktoś odpowiada. Czasami może to nie być to takie oczywiste i warto skorzystać z pomocy specjalistów do spraw odszkodowań.

Przykład 4

Przytrzaśnięty palec drzwiami od samochodu

Naszą Klientkę do pracy podwiózł własnym samochodem syn. Kiedy zatrzymał samochód i pasażerka zaczęła wchodzić samochód stoczył się i drzwi przytrzasnęły palec naszej klientki. Poszkodowana przeszła bolesne leczenie i rehabilitację i zgłosiła szkodę z własnego ubezpieczenia. Po otrzymaniu odmowy wypłaty odszkodowania zgłosiła się do nas. Po wykonaniu niezależnej opinii lekarskiej złożyliśmy skuteczną reklamację, a dodatkowo zgłosiliśmy szkodę z dwóch polis. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło polisy NNWK, gdyż ubezpieczyciel pojazdu objął ochroną pasażera. Drugie zgłoszenie dotyczyło natomiast polisy OC pojazdu i z tego tytułu uzyskaliśmy kwotę 7.500 złotych zadośćuczynienia oraz ponad 3.000 złotych zwrotu kosztów poniesionych po wypadku.

Następnie należy zgromadzić dokumentację medyczną, opisać doznane obrażenia oraz ich wpływ na życie codziennie, jak również w przypadku szkód z OC sprawcy udokumentować koszty. Gotowe zgłoszenie należy wysłać do zakładu ubezpieczeń. Nie trzeba czekać na zakończenie leczenia!

Należy pamiętać o tym, że zgłoszenia dokonuje się tylko raz w życiu. Podpisana ugoda z zakładem ubezpieczeń wiąże bezpowrotnie nawet, jeśli odszkodowanie było znacznie zaniżone. Dla własnego bezpieczeństwa i spokoju warto więc skorzystać z doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

Przykład 5

Odszkodowanie za złamanie paliczka środkowego 

W wyniku poślizgnięcia na nieodśnieżonym chodniku nasza Klienta doznała złamania paliczka środkowego palca III oraz licznych stłuczeń. Po zgłoszeniu do swojego ubezpieczyciela otrzymała 1000 złotych odszkodowania. Po przyjęciu sprawy podwyższyliśmy kwotę odszkodowania z polisy NNW do 2000 złotych oraz uzyskaliśmy w drodze ugody od ubezpieczyciela gminy 15500 złotych. 

Przykład 6

Odszkodowanie za złamany duży palec w nodze

Podczas zakupów na nogę naszego Klienta spadła paleta z wózka widłowego. W wyniku wypadku doznała złamania dużego palca nogi. Po przeprowadzonych negocjacjach uzyskaliśmy odszkodowanie od zarządcy sklepu w łącznej wysokość 20.000 złotych z polisy OC sklepu oraz 5.000 złotych z polisy NNW Klienta.

Najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za złamany palec

 

Czy za obcięty palec przysługuje odszkodowanie?

Obcięcie palca lub jego części stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu i niewątpliwie należy się za to odszkodowanie. W przypadku polisy NNW decydujące są zapisy polisy i OWU. W przypadku polisy OC znaczenie ma to, w jaki sposób utrata palca albo ograniczenie jego funkcji wpłynie na dalsze życie poszkodowanego. 

Jaki procent uszczerbku za obcięcie palca?

Procent trwałego uszczerbku zależy od rozległości obrażeń. W przypadku amputacji opuszki palca jest to 3-5% w zależności do tego, czy uszkodzona została ręka wiodąca i który to jest palec. W przypadku utraty paliczków stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu wyniesie 5-20% w przypadku kciuka i palca wskazującego oraz 1-6% w przypadku pozostałych palców. Amputacja całego palca to od 8 do 30% trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Czy za zwichnięcie palca przysługuje odszkodowanie?

Zwichnięcie czyli wybicie palca wiąże się z powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości od 1 do 18% w zależności od blizn, ubytków, zniekształceń, upośledzenia funkcji palca. W przypadku znacznych zmian i utraty funkcji kciuka uszczerbek może wynosić nawet 33%.

Czy za stłuczenie palca należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie za stłuczony palec będzie przysługiwać, jeżeli wystąpią trwałe skutki stłuczenia np. blizny, ograniczenie ruchomości, zniekształcenia. Wiązać się to może z powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu

Jakie odszkodowanie przysługuje za złamanie bokserskie?

Złamanie bokserskie to złamanie IV i V kości śródręcza. Do złamania bokserskiego dochodzi podczas uderzenia w twardą powierzchnię ściśniętą w pięść dłonią. Stąd jest to główna przypadłość uprawiających sporty walki – bokserów, karateków i zawodników MMA. Jednak złamanie bokserskie może przydarzyć się każdemu, najczęściej podczas upadku na rowerze, przytrzaśnięcia ręki drzwiami, silnego uderzenia albo przygniecenia. W przypadku takiego złamania odszkodowanie z polisy sprawcy obejmuje także niezbędną rehabilitację, zwrot kosztów zakupu ortezy, a nawet zwrot kosztów prywatnej operacji. Dodatkowo przyznawane jest zadośćuczynienie, którego wysokość zależy między innymi od trwałego uszczerbku na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu wyniesie od 1% (nieznaczne zmiany) do 20% (duże zmiany). Wysokość zadośćuczynienia po złamaniu bokserskim wyniesie najczęściej pomiędzy 2 a 50 tysięcy złotych w zależności od skutków urazu. Natomiast wysokość odszkodowania z NNW zależy od warunków polisy i ustalonego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Skontaktuj się już teraz i sprawdź czy możemy wywalczyć dla Ciebie odszkodowanie.  Porady i konsultacje są bezpłatne.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę