ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W AUTOBUSIE

Odszkodowanie za wypadek w tramwaju

Pasażer autobusu lub innego pojazdu komunikacji publicznej – tramwaju, trolejbusu, pociągu, metra może doznać urazu w związku z jego ruchem. Odszkodowanie za wypadek w autobusie, tramwaju, pociągu lub metrze przysługiwać będzie pasażerowi zawsze, chyba że wypadek nastąpił z wyłącznej winy pasażera albo w wyniku działań siły wyższej. 

Wypadek w autobusie – odszkodowanie dla poszkodowanego

Wypadek w autobusie nie jest niczym niespotykanym. Codziennie znaczna część społeczeństwa korzysta z komunikacji miejskiej. Zarówno z tramwaju, autobusu, metra, jak i pociągu oraz trolejbusu. Do wypadku w autobusie i pozostałych środkach komunikacji miejskiej może dość zarówno z winy kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego oraz z winy samego poszkodowanego. Najczęściej jednak do wypadku w komunikacji publicznej dochodzi przez nagłe hamowanie pojazdu, nietrzymanie się poręczy, zderzenie z innym pojazdem oraz wysiadanie lub wsiadanie po sygnale dźwiękowym. Z pewnością w większości przypadków za wypadek w autobusie przysługuje poszkodowanemu odszkodowanie oraz odpowiedniej wysokości zadośćuczynienie. Oczywiście możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w autobusie, jak i wysokość odszkodowania, zależy od konkretnego przypadku.

Kto wypłaci odszkodowania za wypadek w autobusie?

Co do zasady odszkodowanie za wypadek w autobusie wypłacane jest z własnej polisy ubezpieczeniowej oraz polisy sprawcy wypadku. W pewnych sytuacjach odszkodowanie wypłaca również ZUS. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS wypłacane jest w sytuacji, kiedy doszło do niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku przy pracy. Najczęściej będą to wypadki powstałe podczas podróży służbowej albo przemieszczania się między miejscami pracy.

Wypadek w komunikacji miejskiej – odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej

Za wypadek w komunikacji miejskiej możesz otrzymać odszkodowanie z własnej polisy ubezpieczeniowej, jeśli doszło do powstania jakiegokolwiek urazu. Ubezpieczyciel wypłaci Ci wówczas odszkodowanie nie za sam wypadek, ale za wystąpienie urazu. Niektóre zakłady ubezpieczeń oprócz standardowej polisy proponują dodatkowe pakiety ubezpieczeń obejmujące wypadki komunikacyjne. Wówczas odszkodowanie wypłacane jest również z uwzględnieniem postanowień OWU. Musisz zapoznać się dokładnie z treścią własnej polisy ubezpieczeniowej. Zakłady ubezpieczeń niechętnie wypłacają pełne odszkodowania. Najczęściej odmowa wypłaty odszkodowania dotyczy podważania braku udziału poszkodowanego w wystąpieniu urazu. Przykładowo twierdzą, że do wypadku nie doszłoby, gdyby poszkodowany trzymał się mocno poręczy podczas jazdy autobusem albo starają się udowodnić, że poszkodowany już przed wypadkiem odczuwał dolegliwości. W każdym takim przypadku możesz złożyć reklamację do ubezpieczyciela, jeżeli skrzywdził Cię swoją decyzją.

Odszkodowanie za wypadek w autobusie z OC sprawcy

Odszkodowanie za wypadek w autobusie wypłacane jest od sprawcy wypadku. W praktyce, jeśli wina leży po stronie innego niż kierowca sprawcy zdarzenia drogowego, odszkodowania za wypadek możesz domagać się z polisy OC sprawcy wypadku.

Przykład: Wypadek autobusu komunikacji miejskiej w Bydgoszczy – zderzenie z samochodem ciężarowym, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, samochód ciężarowy marki MAN wjechał w autobus. W wyniku zdarzenia drogowego 50 – letnia kobieta upadła i złamała rękę w nadgarstku. W takim przypadku kobieta może domagać się wypłaty odszkodowania z polisy sprawcy wypadku, tj. ubezpieczyciela kierowcy MAN – a. 

Wypadek w autobusie z winy kierowcy – odszkodowanie

W przypadku, gdy wypadek nie polegał na zderzeniu z innym pojazdem odpowiedzialnym za szkodę będzie zakład ubezpieczeń, który ubezpieczał autobus, tramwaj, pociąg, metro. Jeśli wypadek w autobusie wynikał z działania lub zaniechania kierowcy autobusu, odszkodowanie wypłaci Ci zakład ubezpieczeń, który ubezpieczał środek komunikacji publicznej. Odpowiedzialność kierowcy autobusu za pasażera powoduje, że możesz z powodzeniem dochodzić roszczeń od zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego autobusy. Czyli jeśli doszło do wypadku z winy kierowcy, dochodzisz roszczeń z zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie posiada dany autobus.

Przykłady: Kierowca autobusu w Gdańsku jechał z nadmierną prędkością i nagle zahamował. W wyniku czego przewróciłeś się i skręciłeś nogę. Roszczenie o odszkodowanie dla pasażera kierujesz do zakładu ubezpieczeń, który ubezpiecza autobus.

Kierowca autobusu PKS pod Toruniem nie opanował pojazdu na zakręcie i spowodował wypadek komunikacyjny uderzając w drzewo. Odszkodowanie dla pasażerów autobusu zostanie wypłacone z jego polisy.

Wagon pociągu wykoleił się. Odszkodowanie dla pasażerów pociągu wypłaci ubezpieczyciel pociągu

Jak dochodzić odszkodowania za wypadek w autobusie?

Po pierwsze, ważne jest zgłoszenie wypadku w autobusie. Skontaktuj się z przewoźnikiem, aby zabezpieczył nagranie z monitoringu. Warto udać się na komisariat Policji, która zabezpieczy nagranie z kamery w autobusie i podejmie odpowiednie działania. Poza tym wskazane jest ustalenie danych kontaktowych do świadków zdarzenia. Po drugie, musisz zgromadzić dokumenty, które potwierdzą Twoją szkodę. Po trzecie, musisz zgłosić wniosek o odszkodowanie do przewoźnika, czyli np. wniosek o odszkodowanie do MPK, MZK lub od razu do właściwego ubezpieczyciela. Pamiętaj, że jeśli posiadasz własną polisę, odszkodowania możesz domagać się zarówno z własnej polisy, jak i polisy sprawcy wypadku w autobusie. Stosunkowo często towarzystwa ubezpieczeń odmawiają wypłaty odszkodowania dla pasażera. Twierdzą, że przez ich zachowanie lub zaniedbanie doszło do szkody. W takiej sytuacji powinieneś napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub, jeszcze lepiej, skorzystać z usług doświadczonej kancelarii odszkodowawczej.

Wysokość odszkodowania za wypadek w autobusie

Wysokość odszkodowania za wypadek w autobusie uzależniona jest od rozmiaru i charakteru poniesionej szkody. Najczęściej odszkodowanie dla pasażera autobusu wynosi od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście sądy uwzględniają podczas określania wysokości odszkodowania dla pasażera jego udział w szkodzie. Co wynika z treści Art. 435 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

FAQ – najczęstsze pytania o odszkodowanie wypadkowe dla pasażera

Pamiętaj, że odszkodowanie przysługuje pasażerowi komunikacji niezależnie od tego, jakim środkiem komunikacji się poruszasz. Te same zasady dotyczą odszkodowania za wypadek w autobusie, odszkodowania za wypadek w tramwaju, odszkodowania za wypadek w metrze czy pociągu, a nawet odszkodowania za wypadek w autokarze.

Czy odmowa ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania za wypadek w autobusie kończy możliwość dochodzenia roszczeń?

Nie. Odmowa wypłaty odszkodowania za wypadek to nie koniec. Jeśli ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania za wypadek w autobusie lub tramwaju, czy innym środku komunikacji miejskiej, powinieneś napisać odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń. Natomiast w sytuacji, kiedy odwołanie nic nie da, powinieneś skontaktować się z naszą kancelarią odszkodowawczą, która doskonale wie w jaki rozmawiać z towarzystwem ubezpieczeń, a w razie konieczności wystąpi w Twoim imieniu do właściwego sądu zakładając sprawę cywilną o odszkodowanie.

Ubezpieczyciel wypłacił niższe ubezpieczenie. Co zrobić żeby dostać wyższe?

Podobnie, jak to ma miejsce w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, powinieneś napisać odwołanie od decyzji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wystąpić z powództwem do sądu pomijając pisanie odwołania od decyzji.

Czy oprócz odszkodowania za wypadek w autobusie mogę ubiegać się o zadośćuczynienie?

Tak. Możesz wystąpić o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Odszkodowanie obejmuje szkody majątkowe. Natomiast zadośćuczynienie szkody o charakterze niemajątkowym. Oczywiście musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że walka z ubezpieczycielem o zadośćuczynienie będzie bardziej skomplikowana i trudniejsza niż walka o odszkodowanie wypadkowe.

Co zrobić, kiedy ubezpieczyciel spóźnia się z wydaniem decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania?

Jeśli ubezpieczyciel spóźnia się z wydaniem decyzji, możesz wystąpić z powództwem do sądu lub skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, która pomoże Ci w kontakcie z trudnym ubezpieczycielem.

Czy za przytrzaśnięcie drzwiami w autobusie lub tramwaju przysługuje odszkodowanie z OC?

Szkoda przy wsiadaniu lub wysiadaniu jest likwidowana z polisy OC pojazdu. Jeżeli nie ponosisz wyłącznej winy za przytrzaśnięcie drzwiami tramwaju lub autobusu, to odszkodowanie będzie przysługiwać. Ubezpieczyciel często próbuje zrzucić całą odpowiedzialność na poszkodowanego, jednak nie ma tu racji. Nawet wysiadanie podczas sygnału dźwiękowego nie zwalnia kierowcy z obowiązku sprawdzenia, czy można zamknąć drzwi.

Zobacz sprawę, którą prowadziliśmy i uzyskaliśmy odszkodowanie za przytrzaśnięcie drzwiami tramwaju: https://delikta-odszkodowania.pl/odszkodowanie-za-uszkodzenie-ciala-podczas-wysiadania-z-tramwaju/

Czy za przewrócenie podczas gwałtownego hamowania autobusu można otrzymać odszkodowanie?

Odszkodowanie dla pasażera przysługuje także za urazy doznane podczas gwałtownego hamowania. Odszkodowanie za przewrócenie się w autobusie przysługuje chyba, że wina poszkodowanego jest wyłączna albo wyłączną winę ponosi osoba trzecia. Ważne jest czy zachowałeś zasady bezpieczeństwa, np. trzymałeś się poręczy. Naruszenie tych zasad może spowodować obniżenie odszkodowania, a nawet odmowę jego przyznania.

Przykład:

Motorniczy tramwaju gwałtownie zahamował. Pasażer przewrócił się doznając złamania kości promieniowej. Odszkodowanie dla pasażera tramwaju wypłaci ubezpieczyciel tramwaju.

Czy można otrzymać odszkodowanie za wypadek podczas jazdy na gapę?

Posiadanie biletu nie jest warunkiem otrzymania odszkodowania z OC sprawcy. W ten sposób dokumentujesz jednak, że jechałeś tym pojazdem. Jeżeli biletu nie posiadasz, to musisz udowodnić swój udział w wypadku w inny sposób.

Nie zgłosiłem wypadku na policję. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w w autobusie?

Zgłoszenie wypadku na policję nie jest obowiązkowe. Często czujesz się na tyle dobrze, że nie chcesz wypadku zgłaszać. Dla celów dowodowych dobrze jest spisać dane świadków i numer autobusu.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek w pociągu?

Pociągi i inne pojazdy szynowe są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Z polisy przewoźnika, czyli najczęściej PKP zostanie wypłacone zadośćuczynienie i inne świadczenia. Odszkodowanie od PKP przysługuje zarówno po zderzeniu pociągów, jak i gwałtownym hamowaniu pociągu.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek autokaru?

W przypadku autokaru obowiązują podobne zasady, jak przy pojazdach komunikacji miejskiej. Odszkodowanie otrzymasz z polisy sprawcy. Jeśli odpowiedzialny jes kierowca autokaru, to otrzymasz odszkodowanie z polisy autokaru, którym jechałeś.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek w autobusie, tramwaju, metrze, czy pociągu nie jest sprawą łatwą. Należy ustalić, skąd można otrzymać odszkodowanie, zgłosić się po nie, zebrać dokumenty i sprawdzić wysokość. Bezpłatnie skonsultuj z nami swoją sprawę. Nasze doświadczenie pomoże Ci uzyskać takie odszkodowanie, jakie Tobie przysługuje.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę