Odszkodowanie za wypadek w autobusie

Odszkodowanie za wypadek w tramwaju

Pasażer autobusu lub innego pojazdu komunikacji publicznej – tramwaju, trolejbusu, pociągu, metra może doznać urazu w związku z jego ruchem. Odszkodowanie za wypadek w autobusie, tramwaju, pociągu lub metrze przysługiwać będzie pasażerowi zawsze, chyba że wypadek nastąpił z wyłącznej winy pasażera albo w wyniku działań siły wyższej.

W przypadku zderzenia pojazdów odpowiedzialnym za szkodę i zobowiązanym do wypłaty odszkodowania powypadkowego będzie zakład ubezpieczeń, który ubezpieczał sprawcę. To do niego pasażer wystąpi z roszczeniem np. o zadośćuczynienie, zwrot poniesionych kosztów oraz wyrównanie dochodów.

Przykład:

Wypadek autobusu komunikacji miejskiej w Bydgoszczy – zderzenie z samochodem ciężarowym, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Odpowiedzialność za wypadek ponosi kierowca ciężarówki i to z jej polisy zostanie wypłacone odszkodowanie dla pasażerów autobusu.

W przypadku, gdy wypadek nie polegał na zderzeniu z innym pojazdem odpowiedzialnym za szkodę będzie zakład ubezpieczeń, który ubezpieczał autobus, tramwaj, pociąg, metro.

Przykłady:

Kierowca autobusu PKS nie opanował pojazdu na zakręcie i spowodował wypadek komunikacyjny uderzając w drzewo. Odszkodowanie dla pasażerów autobusu zostanie wypłacone z jego polisy.

Wagon pociągu wykoleił się. Odszkodowanie dla pasażerów pociągu wypłaci ubezpieczyciel pociągu

Odszkodowanie dla pasażera przysługuje także za urazy doznane podczas gwałtownego hamowania.

Przykład:

Motorniczy tramwaju gwałtownie zahamował. Pasażer przewrócił się doznając złamania kości promieniowej. Odszkodowanie dla pasażera tramwaju wypłaci ubezpieczyciel tramwaju.

Odszkodowanie może również naprawić szkodę powstałą wskutek przytrzaśnięcia drzwiami w autobusie albo wskutek tego, że kierowca gwałtownie ruszy przed zajęciem miejsca przez pasażerów. Odszkodowanie będzie przysługiwać także za szkodę doznaną podczas wsiadania do autobusu lub podczas wysiadania z niego.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę