Wypadek w pracy a wypadek przy pracy

Odszkodowanie z ZUS przysługuje jedynie, jeśli wypadek zostanie zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Wypadek przy pracy to każde zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Definicja wypadku przy pracy jest więc dość rygorystyczna i nie za każdy wypadek w pracy można uzyskać odszkodowanie z ZUS. Jednak w każdym przypadku, gdy winę za spowodowanie wypadku ponosi pracodawca lub inny podmiot można od niego żądać wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ból, cierpienie i uszczerbek na zdrowiu. Ocena, czy można uzyskać odszkodowanie następuje na podstawie protokołu wypadku przy pracy, który określa przyczyny wypadku.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy można uzyskać nawet, gdy wypadek nie został zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Zadośćuczynienie przysługuje zarówno w przypadku, gdy pracownik otrzymał odszkodowanie z ZUS, jak i w przypadku, gdy ono nie przysługuje.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę