8 RAZY WIĘKSZE ODSZKODOWANIE ZA SMAGNIĘCIE BICZEM

  • Kwota przyznana Klientowi przez LINK4 po zgłoszeniu szkody przez Delikta Odszkodowania : 553,00 zł
  • Kwota po wystąpieniu do Sądu przez Delikta Odszkodowania: 4 277,42 zł

Nasz Klient stojąc na pasie jazdy do lewoskrętu został uderzony w tył pojazdu przez kierowcę pojazdu, który nie zachował bezpiecznej odległości między pojazdami. W konsekwencji zdarzenia nasz Klient doznał silnego urazu odcinka kręgosłupa szyjnego.

W związku z powyższym zgłosiliśmy zdarzenie do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych. Zakład ubezpieczeń przyznał na rzecz naszego Klienta kwotę 553,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kosztów dojazdów do placówek medycznych.

Nie zgodziliśmy się z decyzją zakładu ubezpieczeń, w związku z czym skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego.  W sprawie zapadł wyrok, w którym zasądzono na rzecz naszego Klienta kwotę 4 277,42 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ustawowych odsetek za opóźnienie.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę