Smagnięcie biczem

odszkodowanie za smagnięcie biczem

Uraz ten wziął swoją nazwę od gwałtownego ruchu głowy, który przypomina swoim przebiegiem ruch bicza. Uszkodzenie typu whiplash, czyli smagnięcie biczem dotyczy odcinka szyjnego kręgosłupa i jest dość powszechnym zjawiskiem.  Mimo to wciąż niewielu poszkodowanych zdaje sobie sprawę, że i w tym przypadku można otrzymać odszkodowanie. 

Okoliczności doznania uszkodzenia typu whiplash

Najczęstszą przyczyną urazu smagnięcia biczem są wypadki drogowe takie jak np. stłuczki. Dzieje się tak głównie dlatego, że w takich momentach szyja poddana jest dość dużemu obciążeniu. Nieprawidłowo wyregulowany zagłówek kierowcy lub pasażera w przypadku takiego uszkodzenia może mieć tragiczne skutki. Do tego typu urazu może dojść także podczas upadku na nartach lub z wysokości.

Objawy smagnięcia biczem

Urazowi whiplash po wypadku drogowym towarzyszy zazwyczaj:

 • ból karku
 • sztywność odcinka szyjnego kręgosłupa
 • ograniczony zakres ruchu
 • ból głowy 

Po wypadkach komunikacyjnych u poszkodowanego występować może także ból łopatki, ramienia, nudności, zawroty głowy, tkliwość mięśni. Bóle te często promieniują do ręki, powodując jej drętwienie.

Czas wystąpienia oraz pomoc medyczna

Symptomy typowe dla smagnięcia biczem nie muszą pojawić się od razu, dlatego należy zwracać uwagę na wszelkie niepokojące powypadkowe zmiany fizyczne. W razie ich wystąpienia trzeba niezwłocznie udać się do szpitala, gdzie powinna zostać przeprowadzona specjalistyczna diagnostyka.

Leczenie zazwyczaj wymaga podania środków przeciwbólowych i rozluźniających mięśnie. Często zalecane jest też noszenie kołnierza ortopedycznego, jednak należy pamiętać, aby nie nosić go dłużej, niż wymagają tego zalecenia lekarskie. Jeśli ból nadal nie ustępuje, konieczne będzie podjęcie rehabilitacji. Najczęściej po tych właśnie działaniach objawy ustępują.

Zdarzają się też jednak przypadki, w których uraz whiplash powoduje długotrwałe zespoły bólowe. Skutki tego z pozoru niegroźnego wypadku mogą być odczuwalne nawet przez kilkanaście lat. Dlatego objawów smagnięcia biczem nie należy bagatelizować!

Czy za smagnięcie biczem przysługuje zadośćuczynienie i odszkodowanie?

W przypadku urazów typu whiplash (smagnięcie biczem) powstałych w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia komunikacyjnego każdemu uczestnikowi, poza wyłącznie winnym wypadku, przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy.

Zadośćuczynienie ma za zadanie w takiej sytuacji zrekompensować uciążliwy, choć krótkotrwały ból związany z urazem kręgosłupa szyjnego, noszenie kołnierza ortopedycznego, ograniczenia w życiu codziennym. Dodatkowo poszkodowany w wypadku może żądać zwrotu przejazdów na badania lekarskie i rehabilitację, zakupu zaleconych leków i kołnierza na szyję, tapingu oraz prywatnego leczenia, jeżeli czas oczekiwania w publicznej placówce był zbyt długi.

Osoba poszkodowana może także uzyskać rekompensatę za opiekę sprawowaną przez osoby najbliższe. Ubezpieczyciel sprawcy z polisy OC powinien także wyrównać utracony zarobek. Może to być część wynagrodzenia z umowy o pracę lub zlecenie, nieuzyskane z powodu wypadku premie i nagrody oraz zmniejszony dochód z działalności gospodarczej podczas zwolnienia lekarskiego. 

Sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie za uraz typu whiplash

Rekompensata za smagnięcie biczem

Czynniki wpływające na kwotę wynagrodzenia strat 

Wysokość zadośćuczynienia zależy m.in od długości leczenia, wpływu urazu na życie osobiste, rodzinne, społeczne oraz zawodowe poszkodowanego (np. utrudnienie pracy siedzącej), a także dodatkowych problemów takich jak niedogodności żołądkowe spowodowane długotrwałym przyjmowaniem leków przeciwbólowych. 

Stopień urazu a wysokość odszkodowania

W wyniku niewielkich urazów, w przypadku których dolegliwości bólowe ustępują po kilku tygodniach, kwota odszkodowania będzie niższa. Trzeba jednak pamiętać, że i w tej sytuacji należy zebrać wiarygodne dowody takie jak rachunki, dokumentacja medyczna oraz opis problemów zdrowotnych spowodowanych wypadkiem, które później należy przedstawić zakładowi ubezpieczeń. Nie bez znaczenia pozostają też straty moralne, które ubezpieczyciel ma obowiązek zrekompensować. 

Gdy pomimo rehabilitacji i leczenia objawy nie ustępują, wysokość zadośćuczynienia może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. Wyższe kwoty zadośćuczynienia przysługują poszkodowanym, u których stwierdzono np. zespół bólowy kręgosłupa. Ta choroba może utrudniać wykonywanie pracy, prowadzenie samochodu, opiekę nad dzieckiem czy seniorem, a nawet codzienne czynności domowe. A te czynniki również mają wpływ na wysokość odszkodowania. 

Przykład 1

Nasz Klient ucierpiał w wypadku podczas pracy jako przedstawiciel handlowy. Stojąc na czerwonym świetle, poczuł nagle bardzo mocne uderzenie w tył swojego samochodu. Siła uderzenia spowodowała uraz typu whiplash, który początkowo nie był odczuwalny.

Poszkodowany musiał nosić kołnierz i przyjmować leki przeciwbólowe. Po serii rehabilitacji dolegliwości nie ustępowały, więc niezbędne okazało się dalsze przyjmowanie lekarstw. W konsekwencji tych zdarzeń pogorszyły się możliwości zawodowe poszkodowanego, gdyż nie mógł on już przebywać dłuższych tras samochodem. Z tego powodu konieczna była zmiana pracy. Niestety wynagrodzenie na nowym stanowisku nie było już tak wysokie, jak na poprzednim.

ZUS ustalił, że w wyniku wypadku nasz Klient doznał 20% trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłacił mu ponad 18 000 złotych. A zakład ubezpieczeń 5 000 złotych, jednak po wniesieniu sprawy do sądu dopłacił kolejne 25 000 złotych, pokrywając też koszty leczenia. Poszkodowany otrzymał łącznie blisko 50 000 złotych za pozornie niegroźny uraz

Podziel się z nami swoją historią i dowiedz się, jak wysokie odszkodowanie możesz uzyskać

Odmowa wypłaty odszkodowania za skręcenie kręgosłupa szyjnego

Ubezpieczyciele często bagatelizują dolegliwości bólowe oraz odczuwaną krzywdę, a w konsekwencji tego odmawiają wypłaty zadośćuczynienia lub rażąco zaniżają odszkodowanie. Kwoty wypłacane na tym etapie często mieszczą się w granicach od 500 do 2 000 złotych. Większe sumy można uzyskać na drodze postępowania sądowego, gdzie w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy można uzyskać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Przykład 2 

Nasza Klientka po zgłoszeniu sprawy otrzymała odmowę wypłaty odszkodowania. Zakład ubezpieczeń stwierdził, że badania nie wykazały zmian pourazowych. Po reklamacji uzyskaliśmy zadośćuczynienie w kwocie 3 000 zł oraz zwrot kosztów leczenia. A po skierowaniu sprawy do sądu uzyskaliśmy dodatkowe 9 000 zł w drodze ugody.

W sprawach, które prowadzimy, zmieniamy niekorzystną decyzję zakładu ubezpieczeń. Często udaje się to dzięki złożonej reklamacji. Niekiedy konieczne jest jednak skierowanie sprawy do sądu. Dbamy o to, aby nasi Klienci otrzymywali możliwie najwyższe odszkodowania i zadośćuczynienia.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę