Dwukrotnie wyższe odszkodowanie za uraz biczowy

 • Kwota przyznana Klientowi przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych: 1500 zł
  Kwota przyznana Klientowi podczas negocjacji przez Delikta Odszkodowania: 1500 zł

Nasza Klientka uległa wypadkowi komunikacyjnemu. W wyniku wypadku doznała urazu odcinka szyjnego kręgosłupa. Klientka cierpiała z powodu zespół stresu pourazowego oraz bólu jaki towarzyszył jej po wypadku. Dolegliwości bólowe utrudniały wypoczynek. Cała sytuacja wypłynęła na znaczne pogorszenie się samopoczucia naszej Klientki. Pani odczuwa lęk i strach przed jazdą samochodem. Dodatkowo Klientka doznał stresu oraz traumy pourazowej spowodowanej wypadkiem. Nieustannie miewała problemy ze spaniem, ponieważ towarzyszyły jej bóle uniemożliwiają zaśnięcie oraz ułożenie się w wygodnej pozycji.

Po zgłoszeniu zdarzenia do zakładu ubezpieczeń przyznano Klientce 1500zł. Nie zgodziliśmy się z decyzją zakładu ubezpieczeń i przystąpiliśmy do negocjacji. W wyniku tych negocjacji wynegocjowaliśmy ugodę na łączna kwotę 3000zł (dopłata kwoty 1500zł)

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę