Brak uszczerbku na zdrowiu

Odmowa wypłaty odszkodowania z powodu braku trwałego uszczerbku na zdrowia to coraz częstsza praktyka ubezpieczycieli w szkodach z OC. Niekiedy zakład ubezpieczeń próbuje też wykazać, iż uszkodzenia pojazdów były na tyle niewielkie, że nie mogło dojść do jakichkolwiek obrażeń ciała.

Jest to stanowisko niesłuszne, gdyż przesłanką do uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest także rozstrój zdrowia. W związku z tym nawet przemijające zaburzenia sprawności organizmu mogą być podstawą do uzyskania odszkodowania powypadkowego. Krzywda może bowiem polegać na stłuczeniu, dużym stresie związanym z wypadkiem czy też na powierzchownym urazie kręgów szyjnych lub żeber.

Na decyzję zakładu ubezpieczeń warto więc złożyć reklamację, a w ostateczności złożyć pozew do sądu. Dodatkowymi czynnikami, które sąd może wziąć pod uwagę jest dokumentacja medyczna z leczenia po wypadku, zalecenia odnośnie noszenia kołnierza ortopedycznego lub ortezy, zwolnienie lekarskie, paragon z apteki lub sklepu ortopedycznego. Warto także sporządzić we własnym zakresie opis wypadku i jego skutków, aby ukazać dolegliwości i uciążliwości niewidoczne w dokumentacji medycznej.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę