SKUTECZNA INTERWENCJA: UBEZPIECZYCIEL NIE WIDZIAŁ UDARU

Kwota przyznana Klientowi przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. : 0,00 zł
Kwota przyznana Klientowi po złożeniu pozwu przez Delikta Odszkodowania zakładowi ubezpieczeń: 6 000,00 zł

Nasz Klient został przywieziony przez karetkę pogotowia do kliniki neurologicznej z powodu drętwienia i osłabienia lewej połowy ciała oraz zaburzenia mowy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż nasz Klient doznał udaru niedokrwiennego półkuli prawej mózgu.

Nasz Klient posiadał ubezpieczenie grupowe na życie, w ramach którego przysługiwało mu świadczenie z tytułu poważnej choroby, w tym przypadku niedokrwiennego udaru mózgu.

Po samodzielnym zgłoszeniu przez Klienta zdarzenia do zakładu ubezpieczeń ten odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na brak ubytku neurologicznego po upływie nie krótszym niż 6 tygodni od wystąpienia udaru.

Nasz Klient nie zgodził się z wydaną decyzją, w związku z czym zgłosił się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania. W związku z powyższym zleciliśmy lekarzowi, który z nami współpracuje wykonanie opinii medycznej, która na podstawie zebranej dokumentacji medycznej jednoznacznie stwierdziła, iż u naszego Klienta spełniły się wszystkie przesłanki wynikające z OWU.

Z uwagi na pozytywną opinię medyczną wysłaliśmy odwołanie do zakładu ubezpieczeń lecz ten ponownie odmówił wypłaty odszkodowania.
Nie zgodziliśmy się z decyzją zakładu ubezpieczeń i wystąpiliśmy do Sądu. Po złożeniu pozwu pełnomocnik pozwanego zakładu ubezpieczeń zaproponował ugodowe zakończenie sprawy. Po skutecznych negocjacjach na rzecz naszego Klienta wypłacono kwotę 6000,00 zł.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę