ODSZKODOWANIE WZROSŁO PONAD 4 RAZY PO ZŁOŻENIU POZWU

Odszkodowanie za utratę wartości auta
  • Kwota przyznana Klientowi przez  TUiR WARTA S.A. : 3374,00 zł
  • Kwota po wystąpieniu do Sądu przez Delikta Odszkodowania: 14000,00 zł

Nasz Klient został potrącony na przejściu dla pieszych przez kierowcę samochodu osobowego. Przyczyną potrącenia było nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu znajdującego się na przejściu dla pieszych. W wyniku wypadku nasz Klient doznał złamania kości czaszki, nadgarstka oraz prawej ręki, a także licznych powierzchownych urazów ciała. 

W związku z powyższym zgłosiliśmy zdarzenie do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych. Zakład ubezpieczeń przyznał na rzecz naszego Klienta kwotę 3374,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kosztów opieki osób trzecich.

Nie zgodziliśmy się z decyzją zakładu ubezpieczeń i wystąpiliśmy do Sądu. Po złożeniu pozwu zakład ubezpieczeń zaproponował ugodę w kwocie 14.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, która była korzystna dla naszego Klienta.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę