BLISKO 100 TYSIĘCY ODSZKODOWANIA ZA POTRĄCENIE PRZEZ NIEZNANEGO SPRAWCĘ

złamanie kości piszczelowej i strzałkowej

Kwota uzyskana samodzielnie przez Klientkę: 0 zł
Kwota po wystąpieniu do Sądu przez Delikta Odszkodowania: 95 974,63 zł

Nasza Klientka przechodząc przez przejście dla pieszych została potrącona przez nieznanego sprawcę, który był kierowcą pojazdu mechanicznego. Przyczyną potrącenia było nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu znajdującego się na przejściu dla pieszych. W wyniku zdarzenia nasza Klientka doznała rozległych obrażeń ciała oraz złamania miednicy.

W związku z powyższym zgłosiliśmy zdarzenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zajmuje się likwidacją spraw w momencie gdy sprawca zdarzenia jest nieznany. Po analizie dokumentacji UFG na rzecz naszej Klientki przyznało kwotę 13683,63 zł tytułem zadośćuczynienia, opieki osób trzecich, kosztów leczenia oraz dojazdów do placówek medycznych.

Nie zgodziliśmy się z decyzja UFG, ponieważ naszym zdaniem przyznana kwota była zbyt niska w stosunku do doznanych obrażeń oraz cierpienia naszej Klientki. W związku z powyższym wysłaliśmy odwołanie wskazując na to, iż orzeczenia lekarskie zakładu ubezpieczeń, który likwidował szkodę na zlecenie UFG pominęły szpecące blizny na ciele naszej Klientki oraz nie uwzględniają tego, iż doznała ona silnych dolegliwości psychicznych. Po ponownej analizie dokumentacji UFG wypłaciło na rzecz naszej Klientki kwotę 70291,00 zł tytułem zadośćuczynienia, kosztów leczenia oraz opieki osób trzecich.

Ponownie nie zgodziliśmy się z decyzją UFG i wystąpiliśmy do Sądu. Po złożeniu pozwu zakład ubezpieczeń zaproponował ugodę w kwocie 95974,63 zł tytułem zadośćuczynienia, która była korzystna dla naszej Klientki.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę