O KURZE, KTÓRA USZKODZIŁA SAMOCHÓD

  • Kwota przyznana Klientowi po złożeniu pozwu przez Delikta Odszkodowania przeciwko osobie prywatnej: 2 500,00 zł

Nasza Klientka jechała pojazdem osobowym w odwiedziny do chorej mamy, gdy nagle na drogę wtargnęło zwierzę hodowlane (kura), w które wjechała nasza Klientka. W konsekwencji niedopilnowania przez właścicielkę zwierzęcia pojazd naszej Klientki został uszkodzony.

Nasza Klientka zażądała od właścicielki zwierzęcia zapłaty za uszkodzony pojazd, lecz spotkała się ze stanowczą odmową.

Nasza Klientka nie odpuściła, w związku z czym zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania. W związku z powyższym zleciliśmy naszemu rzeczoznawcy motoryzacyjnemu wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu i wysłaliśmy pismo z żądaniem zapłaty. Ponownie właścicielka zwierzęcia odmówiła zapłaty.
Nie zgodziliśmy się z decyzją właścicielki kury i wystąpiliśmy do Sądu. Po złożeniu pozwu pełnomocnik pozwanej zaproponował ugodowe zakończenie sprawy. Po skutecznych negocjacjach na rzecz naszej Klientki wypłacono kwotę 2 500,00 zł tytułem zwrotu kosztów naprawy pojazdu.

 

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:



    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę