NIE WARTO ODPUŚCIĆ ANI ZŁOTÓWKI. PEŁNE ODSZKODOWANIE ZA ZALANIE.

Odszkodowanie za zalanie
  • Kwota przyznana Klientowi przez PZU : 34 855,09 zł
  • Dopłacona kwota po złożeniu reklamacji przez Delikta Odszkodowania: 6 359,31 zł

W domu jednorodzinnym naszej Klientki doszło do gwałtownego przecieku wody z rury instalacji wodno-kanalizacyjnej. W konsekwencji zdarzenia zalaniu uległy wszystkie pomieszczenia, a także ruchomości domowe takie jak meble kuchenne, krzesła, kanapy oraz lampy.
Po samodzielnym zgłoszeniu zdarzenia do zakładu ubezpieczeń Klientce wypłacono kwotę 34 4855,09 zł tytułem prac remontowych, osuszania oraz uszkodzonego mienia. Klientka nie zgodziła się z decyzją zakładu ubezpieczeń i zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w uzyskaniu większego, adekwatnego do rozmiaru szkody odszkodowania.

W związku z powyższym zleciliśmy wykonanie opinii oraz kosztorysu budowlanego naszemu rzeczoznawcy, na podstawie którego wnieśliśmy odwołanie.

Po wniesieniu przez nas odwołania zakład ubezpieczeń uznał pełne roszczenie i dopłacił kwotę 6 359,31 zł tytułem prac remontowych oraz osuszania zalanych pomieszczeń.

 

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę