Zarządca chodnika odpowiada za zapadniętą studzienkę

Zakład UNIQA: 0 zł

Wywalczyliśmy: 3800 zł (skręcenie kostki)

Klientka przewróciła się na nierównościach. Zarząd Dróg w Olsztynie i jego ubezpieczyciel wskazywali, iż odpiwiedzialność za wypadek ponosi właściciel studzienki telekomunukacyjnej i odmówili wypłaty odszkodowania. Składając pozew do sądu udowodniliśmy, że zarząd dróg w toku przeglądów powziął informację o złym stanie chodnika, jednak nie zrobił nic w tym kierunku, nie skierował też korespondencji do właściciela studzienki. „W konsekwencji w ocenie Sądu można zarządcy drogi przypisać winę w postaci niedbalstwa, w wyniku którego doszło zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.”

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę