Zarząd dróg zapłacił za swoje zaniedbanie! Zapadnięta studzienka stała się podstawą do wypłaty 3800 zł odszkodowania.

Zakład UNIQA: 0 zł

Wywalczyliśmy: 3800 zł (skręcenie kostki)

Klientka przewróciła się na nierównościach. Zarząd Dróg w Olsztynie i jego ubezpieczyciel wskazywali, iż odpiwiedzialność za wypadek ponosi właściciel studzienki telekomunukacyjnej i odmówili wypłaty odszkodowania. Składając pozew do sądu udowodniliśmy, że zarząd dróg w toku przeglądów powziął informację o złym stanie chodnika, jednak nie zrobił nic w tym kierunku, nie skierował też korespondencji do właściciela studzienki. „W konsekwencji w ocenie Sądu można zarządcy drogi przypisać winę w postaci niedbalstwa, w wyniku którego doszło zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.”

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę