Odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego 

Skręcenie stawu skokowego

W obrębie stawu skokowego dojść może do licznych urazów, w tym skręceń (popularnie nazywanych skręceniem kostki) i złamań. Diagnoza lekarska wskazuje na kod S93.4 – skręcenie i naderwanie stawu  skokowego. Przyczyną wielu z nich są różnego rodzaje wypadki. Uzyskane odszkodowanie powinno wynagrodzić ból i cierpienie związane z wypadkiem, poniesione koszty leczenia i rehabilitacji, a także koszty opieki nad poszkodowanym.

Skąd można uzyskać pieniądze za skręcenie stawu skokowego?

W przypadku, gdy poszkodowany ma wykupioną własną lub grupową polisę NNW, to może uzyskać odszkodowanie z tego tytułu.

Znacznie większe możliwości daje polisa OC. Skorzystać z niej można wówczas, gdy za wypadek i jego skutki odpowiada inna osoba. Jakie to mogą być przypadki?

Przykład 1

Odszkodowanie za skręcenie kostki na chodniku zapłaci zarządca drogi, jeśli przyczyną był zły stan nawierzchni. 

Przykład 2

ZUS wypłaci odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego podczas pracy, np. przy poślizgnięciu na mokrej podłodze. Dodatkowo przysługiwać będzie odszkodowanie od pracodawcy, jeśli ponosi on odpowiedzialność za wypadek. 

Przykład 3

Potknięcie o niezabezpieczony kabel na terenie marketu spowodowało skręcenie kostki. Odszkodowanie za wypadek wypłaci zarządca marketu. 

Przykład 4 

W wyniku wypadku komunikacyjnego doszło do skręcenia stawu skokowego. Odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel sprawcy.

Wysokość uszczerbku na zdrowiu za skręcenie stawu skokowego

Skręcenie kostki ocenić należy w skali trzystopniowej. Dojść może do:

1) naciągnięcia więzadeł i torebki stawowej połączonego z łagodnym bólem i lekkim obrzękiem , bez niestabilności. Ograniczenie ruchomości polega w tym przypadku na zesztywnieniu i utrudnionym zginaniu podczas chodzenia.

2) rozerwania torebki stawowej i częściowego zerwania więzadeł połączonego ze znacznym bólem i wyraźnym obrzękiem, widocznymi krwiakami oraz częściową niestabilnością. Normalne chodzenie jest utrudnione, występuje sztywność.

3)  rozerwania torebki stawowej i całkowitego przerwania więzadeł połączonego z całkowitą niestabilnością stawową, ciężkim obrzękiem i ostrym bólem oraz rozległymi siniakami. Występują trudności z chodzeniem.

W zależności od skali skręcenia stawu skokowego i stosowanej tabeli uszczerbków ocenia się uszczerbek na zdrowiu. W przypadku łagodnego skręcenia wysokość uszczerbku mieści się w graniach 1-15% uszczerbku na zdrowiu. W przypadku występujących zniekształceń i ograniczenia ruchomości wysokość uszczerbku to 15-25%. Większy stopień uszczerbku (do 40%) dotyczy skręceń powiązanych z przewlekłym zapaleniem kości lub stawu, martwicą, zmianami neurologicznymi.

Zesztywnienie stawu skokowego wiąże się z uszczerbkiem w granicach 10-40%.

Skręcenie stawu skokowego może wiązać się dodatkowo ze złamaniem kości. Najczęstszym przypadkiem jest złamanie kostki bocznej. W takim przypadku wysokość uszczerbku wyniesie od 5 do nawet 30%.

Co zrobić, gdy uszczerbek na zdrowiu wydaje się zaniżony? Warto skorzystać z niezależnej opinii lekarskiej, którą oferujemy jako kancelaria. Lekarz orzecznik oceni wysokość uszczerbku. Orzeczenie to będzie podstawą do reklamacji lub złożenia pozwu o odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego.

Ile wynosi odszkodowanie za skręcenie stawu skokowego?

W przypadku odszkodowania z polisy NNW wysokość odszkodowania za skręcenie kostki wynika z sumy ubezpieczenia. Będzie to procentowa wartość sumy ujętej w polisie. Na przykład, jeżeli suma ubezpieczenia wynosi 10.000 złotych, to przy 5% uszczerbku odszkodowanie wyniesie 500 złotych.

W przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy przede wszystkim refundacji podlegają poniesione koszty leczenia i rehabilitacji. A mogą być one niemałe, w grę mogą wchodzić prywatne zabiegi usprawniające lub operacyjne.

Zadośćuczynienie wyniesie od kilku tysięcy złotych w przypadku drobnych urazów do nawet stu tysięcy w przypadkach z powikłaniami. Każda sprawa jest inna i każdą należy ocenić indywidualnie. Trzy przykłady spraw pokazują, na jakie odszkodowanie można liczyć.

Przykład 1

W styczniu na nieodśnieżonej nawierzchni doszło do poślizgnięcia małżeństwa, które szło na imprezę rodzinną. Skutkiem było skręcenie stawu skokowego z ograniczoną ruchomością i niewielkimi krwiakami. Leczenie i rehabilitacja pozwoliły na znaczną poprawę stanu zdrowia. Poszkodowany sam dochodził odszkodowania od ubezpieczyciela zarządu dróg i podpisał ugodę na 2.000 złotych. Prowadziliśmy sprawę jego żony i uzyskaliśmy łącznie na etapie polubownym i sądowym 10.000 złotych, w tym zwrot prywatnej rehabilitacji. 

Przykład 2

Nasz Klient potknął się na uszkodzonych schodach prowadzących do parku. Zgłosił się do nas, gdyż miał problem z ustaleniem, kto odpowiada za schody. Ustaliliśmy odpowiedzialnego i zgłosiliśmy szkodę. Ubezpieczyciel zaproponował ugodę na 25.000 złotych. Wykonaliśmy jednak opinię lekarską, która stwierdziła, że poszkodowany doznał rozerwania torebki stawowej ze znaczną niestabilnością i ograniczeniem ruchomości, licznymi krwiakami. Dodatkowo stwierdzono złamanie kostki bocznej bez przemieszczenia. Łączna wysokość uszczerbku to 25%. Na drodze sądowej uzyskaliśmy 70.000 złotych, w tym zwrot utraconych dochodów i prywatnego leczenia. 

Przykład 3

Wystający kabel był przyczyną wypadku przy pracy, podczas którego ucierpiał nasz Klient. Doszło do skręcenia stawu skokowego. ZUS stwierdził 7% trwałego uszczerbku i przyznał blisko 8.000 złotych. Od pracodawcy, który nie zabezpieczył kabla uzyskaliśmy dodatkowo 7.000 złotych zadośćuczynienia, zwrot kosztów leczenia w wysokości 1500 złotych oraz zwrot zaliczki 2000 złotych wpłaconej na urlop, który nie doszedł do skutku. 

Najczęściej zadawane pytania w związku z odszkodowaniem za skręcenie stawu skokowego

Złamanie kostki bocznej – ile procent uszczerbku na zdrowiu?

Maksymalny uszczerbek na zdrowiu w przypadku złamania kostki bocznej to 40%. Tyle można uzyskać zarówno wg tabeli ZUS, jak i PZU w przypadku dużego zniekształcenia i ograniczenia ruchomości w stawie skokowym. Trwały uszczerbek na zdrowiu po złamaniu kostki mieści się w granicach 1-40%. Najmniejszy stopień uszczerbku jest przyznany, gdy nie doszło do zniekształceń ani ograniczeń funkcji. W przypadku, gdy zniekształcenia, ograniczenie ruchomości i blizny występują, to stopień uszczerbku powinien być wyższy niż 15%.

Czy zawsze zus wypłaci odszkodowanie za skręcenie kostki w pracy?

Odszkodowanie za skręcenie kostki w pracy zostanie wypłacone przez ZUS w przypadku, gdy wypadek zostanie uznany za wypadek przy pracy. Dodatkowo konieczne jest stwierdzenie trwałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie nie zostanie przyznane, gdy poszkodowany nie został objęty ubezpieczeniem wypadkowym. Dodatkowo można ubiegać się o odszkodowanie uzupełniające od pracodawcy, gdy ponosi on odpowiedzialność za wypadek.

Ile można uzyskać odszkodowania za skręcenie kostki w szkole?

Odszkodowanie za skręcenie kostki w szkole może przysługiwać z polisy NNW. Zależy ono od sumy ubezpieczenia i ustalonego stopnia uszczerbku na zdrowiu. Często ubezpieczenia szkolne są zawierane na niskie sumy i odszkodowanie będzie bardzo niskie. W przypadku, gdy za wypadek odpowiada szkoła (np. wina nauczyciela, śliska nawierzchnia, złamanie zasad BHP) można uzyskać odszkodowanie z OC. Wysokość zadośćuczynienia w tym przypadku to kwota od kilku do nawet ponad stu tysięcy złotych.

Odmowa wypłaty odszkodowania za skręcenie stawu skokowego – jak się odwołać?

Od każdej decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania można się odwołać. Decyzja ubezpieczyciela to nie koniec. W przypadku, gdy kwestionujemy wysokość uszczerbku na zdrowiu pomaga niezależna opinia lekarska. Na jej podstawie można wskazać, dlaczego zakład ubezpieczeń się pomylił. Reklamacja odszkodowania jest wówczas traktowana poważnie przez ubezpieczyciela i lekarz orzecznik musi się do niej odnieść.

Jakie odszkodowanie z PZU przysługuje za skręcenie stawu skokowego?

Odszkodowanie z PZU za skręcenie kostki przysługuje, gdy zostanie stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu. Wysokość odszkodowania zależy od sumy ubezpieczenia w polisie i stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z tabelą PZU za skręcenie i naderwanie stawu skokowego przyznawany jest następujący uszczerbek na zdrowiu:

163. Uszkodzenie stawu goleniowo-skokowego i/lub skokowo-piętowego – skręcenia, stłuczenia, uszkodzenia więzadeł, torebki, uszkodzenia tkanek miękkich, blizny – w zależności od zniekształceń, funkcji stopy, zmian wtórnych i innych powikłań:
a) następstwa skręceń powodujące niewielkie zaburzenia ruchomości, niewielkie zniekształcenia, blizny, ubytki 1–2
b) miernego stopnia zaburzenia ruchomości i zniekształcenie – po częściowym uszkodzeniu więzadeł bez niestabilności w stawach 2–5
c) średniego stopnia zaburzenia ruchomości i zniekształcenie – po częściowym uszkodzeniu więzadeł, z niestabilnością w stawach 5–10
d) duże zmiany z utrzymującymi się objawami funkcjonalnej niestabilności stawów, po całkowitym rozerwaniu więzadeł 10–20

164. Złamania i zwichnięcia kości wchodzących w skład stawu goleniowo – skokowego i/lub skokowo- piętowego, nasad dalszych kości podudzia – w zależności od zniekształceń, ograniczeń ruchomości stopy, zaburzeń statyczno–dynamicznych stopy, zesztywnienia stawów goleniowo-skokowego i/lub skokowo-piętowego – w zależności od utrzymujących się dolegliwości:
a) niewielkiego stopnia ograniczenie funkcji w obrębie stawów skokowych 2–5
b) średniego stopnia zaburzenia funkcji w obrębie stawów skokowych 5–10
c) dużego stopnia zaburzenia funkcji w obrębie stawów skokowych lub zesztywnienie w ustawieniu pod kątem zbliżonym do prostego 10–20
d) zesztywnienie w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym 20–30
e) znacznego stopnia zaburzenia funkcji w obrębie stawów skokowych, powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami, martwicą, zmianami troficznymi i innymi zmianami wtórnymi, zesztywnienie w ustawieniu niekorzystnym 20–40

W każdym przypadku zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji dotyczącej odszkodowania za skręcenie stawu skokowego. To nic nie kosztuje, zajmuje chwilę, a może spowodować znaczne podwyższenie odszkodowania. Pomagamy na każdym etapie sprawy:

1) podpowiemy, jak dobrze opisać skręcenie stawu skokowego do ubezpieczenia,

2) przeanalizujemy, czy Twoje odszkodowanie za skręconą kostkę nie zostało zaniżone

3) sprawdzimy, czy odmowa wypłaty odszkodowania za skręcenie stawu skokowego była słuszna.

Skontaktuj się z nami już teraz i skorzystaj z darmowej konsultacji.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę