DELIKTA ODSZKODOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany w ramach pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Schemat wsparcia: Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Opis przedsięwzięcia:

Projekt polega na dywersyfikacji działalności poprzez wprowadzenie nowej usługi z zakresu automatyzacji procesu zawierania umów i wypełniania niezbędnych formularzy w sprawach odszkodowawczych. Wprowadzenie obsługi online możliwe jest dzięki zakupionym w ramach projektu środków trwałych i wartości niematerialnej i prawnej.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba zakupionych środków trwałych (szt.): 6
  • Liczba zakupionych wartości niematerialnych i prawnych (szt.): 1

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych nowych produktów/usług lub nowych metod produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19: 1;
  • Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC);
  • Liczba utworzonych miejsc pracy (EPC): 1.

Efektem projektu będzie zwiększenie szybkości obsługi klientów przekładające się na zwiększenie liczby klientów i jakość obsługi. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie przychodów oraz zwiększenie zatrudnienia.

Wartość projektu: 78 720,00 zł

Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł