Warto walczyć o swoje! 11.000 złotych za upadek na jezdni

wypadek na jezdni
  • Kwota przyznana Klientowi przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych:  5000zł
  • Kwota przyznana Klientowi podczas negocjacji sądowych przez Delikta Odszkodowania: 6000zł

Nasza Klientka przechodząc przez przejście dla pieszych potknęła się na uszkodzonej nawierzchni

jezdni i upadła doznając licznych urazów twarzoczaszki.  Obrażenia jakich doznała wywoływały bóle o dużym natężeniu oraz uciążliwości w życiu codziennym. Całe zdarzenie i przebyta operacja wywołały u Poszkodowanej ogromny ból fizyczny, obrzęki, siniaki, bóle głowy i kości twarzy. Pani musiała stosować płynną dietę, nie mgła spożywać twardszych produktów, miała kłopoty z gryzieniem. Nasza Klientka nie mogła ze względu na ból twarzy przy pochylaniu się wykonywać prostych czynności codziennych ( mycie, sprzątanie, ścielenie łóżka,). Ze względu na stan twarzy nie spotykała się towarzysko, nie wychodziła z domu obawiając się ciekawskich spojrzeń postronnych osób. Cała sytuacja wywołała u Pani poczucie wyobcowania społecznego, obniżenie nastroju, przygnębienie.

Po zgłoszeniu zdarzenia otrzymaliśmy decyzję z informację, iż TUW przyznał świadczenie w wysokości 5000zł. Nie zgodziliśmy się z tą decyzją i skierowaliśmy sprawę na drogę sądową. W drodze zawartej ugody otrzymaliśmy jeszcze 6000zł. Łączna kwota odszkodowania jaką pomogliśmy uzyskać to 11000zł.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę