AŻ 15 RAZY WIĘKSZE ODSZKODOWANIE NIŻ PRZYZNANE KLIENTOWI

Odszkodowanie za złamanie nogi

Kwota przyznana Klientowi przez Crawford Polska Sp. z o.o. : 2500 zł
Kwota przyznana Klientowi podczas negocjacji przez Delikta Odszkodowania: 35000zł

Nasz klient uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Doznał poważnego skręcenia stawu skokowego. Obrażenia te wywołują bóle o dużym natężeniu oraz uciążliwości w życiu codziennym. Nasz klient był niezdolny do pracy, utracił jedno ze źródeł utrzymania. Zdarzenie to wywoływało u niego stres i obawę o przyszłość zarówno prowadzonej działalności, jak i rodziny. Po zgłoszeniu sprawy do Crawford Polska Sp. z o.o. otrzymaliśmy odszkodowanie w kwocie 2500zł. Po negocjacjach i przedstawieniu przez Firnę Delikta dokumentów potwierdzający uzyskany dochód oraz szczegółowych wyliczeń utraconego dochodu wynegocjowaliśmy ugodę pozasądową w kwocie 35000zł. Na kwotę tą składał się utracony przez Klienta dochód oraz dopłata do zadośćuczynienia. Łączna kwota uzyskanego odszkodowania przez firmę Delikta to 37500zł

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę