ZANIŻONY KOSZTORYS ZA ZALANIE? NIE MA NA NAS MOCNYCH!

Kwota przyznana Klientowi przez UNIQA TU SA: 2939,07zł
Kwota przyznana Klientowi podczas negocjacji przez Delikta Odszkodowania: 3733,90zł

Mieszkanie naszej Klientki zostało zalane. Uszkodzony został sufit, ściany, panele podłogowe oraz sieć elektryczna w kuchni. Zalanie spowodowane było niedrożnością pionu kanalizacyjnego części wspólnej budynku.

Po zgłoszeniu zdarzenia do zakładu ubezpieczeń przyznano naszej Klientce 2939,07zł. Nie zgodziliśmy się z decyzją zakładu ubezpieczeń i przystąpiliśmy do negocjacji. W wyniku negocjacji z zakładem ubezpieczeń wynegocjowaliśmy 3433,90zł. Podjęliśmy jeszcze jedną próbę negocjacji o na drodze ugody otrzymaliśmy jeszcze 300zł (łączna kwota odszkodowania 6672,97zł)

Łącznie uzyskaliśmy ponad dwa razy większe odszkodowanie.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:



    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę