Dokumenty potrzebne do odszkodowania

Dokumenty do odszkodowania

Wypłata odszkodowania nastąpi jedynie po dostarczeniu właściwych dokumentów. Co więcej, od dokumentów oraz ich treści zależy także wysokość odszkodowania. Po kilkunastu latach doświadczeń dokładnie wiemy, jakie dokumenty należy zbierać i dołączyć do wniosku o odszkodowanie. Sami też pozyskujemy takie dokumenty lub udostępniamy wzory Dzięki temu odszkodowanie wypłacane jest szybciej, a jego wysokość jest zadowalająca dla osoby poszkodowanej.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania?

To oczywiście zależy od tego, za co dochodzimy odszkodowania. 

W przypadku, gdy odszkodowanie ma zostać wypłacone za szkody rzeczowe (zalanie lub pożar mieszkania, domu, uszkodzenie samochodu, roweru, maszyny) podstawowym dokumentem jest dowód, że poszkodowany jest właścicielem rzeczy. Może to być akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej albo dowód rejestracyjny w przypadku samochodów. W przypadku telefonów czy sprzętów AGD potrzeby może być dowód zakupu rzeczy. Jeżeli zniszczoną rzecz otrzymaliśmy w prezencie wystarczy oświadczenie darczyńcy.

Przykład

W wyniku kradzieży poszkodowany utracił telewizor, laptopa oraz biżuterię. Biżuteria była prezentem i można udokumentować jej posiadanie oświadczeniem darczyńcy i zdjęciem z uroczystości rodzinnej, na której widać np. kolczyki. Telewizor został zakupiony w sklepie i wystarczy dołączyć do niego paragon. Natomiast laptop był zakupiony na Allegro – wystarczy wydruk aukcji i potwierdzenie transakcji z systemu bankowego. 

W przypadku, gdy szkodę zgłaszamy z własnej polisy na początek należy odszukać właśnie tę polisę – musimy wiedzieć gdzie należy zgłosić szkodę i co nam przysługuje. 

W przypadku szkód związanych z obrażeniami ciała lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu katalog dokumentów jest szerszy. Konieczna będzie dokumentacja medyczna – warto pozyskać pełną dokumentację z każdej jednostki medycznej, jak również zaświadczenia potwierdzenia z rehabilitacji. Jeżeli dochodzimy kosztów leczenia, to należy załączyć również paragony, faktury. W razie ich braku potwierdzenia płatności kartą, wydruk z Internetowego Konta Pacjenta, zdjęcia opakowań leków. 

Koszty dojazdów rozliczyć można oświadczeniem kierowcy oraz wykazem przejechanych kilometrów lub biletami za komunikację publiczną. Koszty opieki zakład ubezpieczeń powinien zwrócić na podstawie oświadczenia osoby, która opiekę nad poszkodowanym sprawowała. 

Dodatkowo należy udowodnić samo zdarzenie. Może to być notatka policji lub straży pożarnej, wyrok sądu, oświadczenia świadków. 

Najwięcej problemów pojawia się przy dochodzeniu odszkodowania za utratę dochodów. W przypadku umowy o pracę niezbędne jest jej przedstawienie oraz uzyskanie zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy. Identycznie wygląda to w przypadku zleceniodawców lub osób zatrudnionych na umowę o dzieło. W zaświadczeniu należy ująć wszelkie utracone zarobki, czyli także premie, trzynastki, dodatki. 

Przy prowadzeniu działalności sprawa jest trudniejsza. Poza dokumentami rejestrowymi konieczne jest udowodnienie straty poprzez przedstawienie faktur, wykazów, zestawienia stałych kosztów, zawartych umów. Przy tym roszczeniu niezbędne jest skorzystanie z pomocy specjalisty. Wykazanie utraconych dochodów jest bowiem znacznie bardziej skomplikowane i wymaga dodatkowych wyjaśnień. 

Za darmo sprawdź, czy posiadasz dokumenty konieczne do uzyskania odszkodowania

Wniosek o odszkodowanie

Wniosek o odszkodowanie powinien być krótki i zwięzły. Przede wszystkim powinno być opisane zdarzenie, w przypadku szkód z OC także jego przyczyna. W zgłoszeniu szkody powinno się też wskazać o jakie kwoty i z jakiego tytułu występujemy oraz krótko żądaną wysokość uzasadnić. 

Prawidłowe określenie wysokości odszkodowania może być trudne. Dlatego właśnie należy skorzystać z pomocy specjalisty ds. odszkodowań. 

Podanie o odszkodowanie powinno zawierać dane osobowe poszkodowanego, jego adres, dane kontaktowe oraz datę szkody.

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające doznane straty lub utracone zarobki oraz okoliczności wypadku. 

Czy należy stosować formularze ubezpieczycieli? Nie ma takiego prawego obowiązku, zgłoszenia można dokonać w dowolny sposób.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie?

Wniosek można złożyć na piśmie lub elektroniczne. Ubezpieczyciele udostępniają elektroniczne formularze do zgłoszenia szkody. Proste szkody można zgłosić także telefonicznie na infolinii zakładu ubezpieczeń. 

Zawsze należy zachować potwierdzenie wysłania zgłoszenia szkody oraz jego kopię. Ułatwi to prowadzenie dalszej dokumentacji.

W przypadku składania wniosku o odszkodowanie na piśmie należy pamiętać o podpisaniu zgłoszenia.

Kiedy składać dokumenty do uzyskania odszkodowania?

Zawsze radzimy naszym Klientom jak najszybsze złożenie wniosku o odszkodowanie. Nie trzeba czekać na koniec leczenia, zgłoszenia można dokonać wcześniej. Ubezpieczyciel ma obowiązek takie zgłoszenia przyjąć i wydać decyzję o przyznaniu kwoty bezspornej. Nie ma sensu zwlekać i czekać dłużej na pieniądze, które się należą. 

Wszystkie dokumenty najlepiej dołączyć do zgłoszenia szkody zamiast uzupełniać je podczas likwidacji. Wydłuża to tylko proces dochodzenia odszkodowania. 

Podsumowując, wniosek o odszkodowania składamy jak najszybciej. Należy go napisać w sposób prosty i zwięzły. Wszystkie posiadane dokumenty najlepiej załączyć już na etapie zgłoszenia. Najlepszym jednak wyjściem jest skorzystanie z pomocy ekspertów. Dzięki temu zamiast uzupełniać dokumenty i odpowiadać na zapytania zakładu ubezpieczeń można zająć się leczeniem lub naprawą szkód. 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę