Odszkodowanie za złamaną nogę

Złamanie nogi to uraz, który znacznie utrudnia normalne funkcjonowanie. Codzienne czynności zajmują o wiele więcej czasu, a zwykłe wyjście do sklepu czy jazda samochodem stają się wręcz niemożliwe. W takiej sytuacji poszkodowany oprócz odszkodowania może uzyskać też zadośćuczynienie za poniesione szkody niemajątkowe. Co należy zrobić, aby kwoty otrzymanych świadczeń były jak najwyższe?

W jakim przypadku można ubiegać się o odszkodowanie za złamaną nogę?

Złamana noga to częste następstwo wypadku komunikacyjnego. Jednak uraz kończyny dolnej może przytrafić się nam tak naprawdę wszędzie. W domu, pracy, szkole lub podczas uprawiania sportu. W wyniku takiego zdarzenia może dojść np. do zerwania więzadła lub innych, znacznie poważniejszych komplikacji.

Leczenie wymaga zastosowania gipsu lub szyn, co znacznie utrudnia poszkodowanemu przemieszczanie się. O ile przy lżejszym urazie do poruszania się wystarczą kule, o tyle w przypadku poważniejszych następstw konieczne jest zastosowanie wózka inwalidzkiego oraz udanie się na zabiegi rehabilitacyjne. Niezależnie jednak od stopnia urazu, osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie.

Oto trzy sprawy, w których pomogliśmy Naszym Klientom otrzymać uczciwe odszkodowanie za złamanie nogi. 

Przykład 1

Nasza Klientka jechała samochodem jako pasażer. Kierujący samochodem mąż zasnął za kierownicą i spowodował wypadek. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana doznała wieloodłamowego złamania kości piszczelowej prawej. Miała ona problem z poruszaniem się oraz zrostem kości. Kwota odszkodowania wyniosła ponad 100 000 złotych. Dodatkowo ubezpieczyciel pokrył koszty leczenia, opieki, rehabilitacji, a także przebudowy łazienki i budowy barierki przy wejściu do domu.

Przykład 2

Nasza Klientka idąc do sklepu, poślizgnęła się na nieodśnieżonym chodniku. Skutkiem tego wypadku było otwarte złamanie kości udowej. Poszkodowana sama zgłosiła się do spółdzielni, która jest odpowiedzialna za stan chodnika. Jednak jej zarządcy odmówili wypłaty odszkodowania, uznając, że nie ponoszą oni winy za ten wypadek.

W wyniku naszych działań uzyskaliśmy od ubezpieczyciela ponad 50 000 złotych oraz pełne pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Co więcej, ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanej rentę w wysokości 1 500 złotych miesięcznie.

Przykład 3

Nasz Klient otrzymał zaniżone odszkodowanie za złamanie stopy w wielu miejscach podczas wypadku przy pracy, do którego doszło przez nieostrożność operatora wózka widłowego. Poszkodowany otrzymał odszkodowanie z ZUS w wysokości ponad 20 000 złotych za 25% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednak zakład ubezpieczeń, w którym poszkodowany miał grupowe ubezpieczenie, stwierdził jedynie 10%.

Po złożonej przez nas reklamacji ubezpieczyciel wypłacił naszemu Klientowi jeszcze ponad 18 tysięcy złotych. Dodatkowo uzyskaliśmy dla poszkodowanego z ubezpieczenia OC zakładu pracy kwotę 25 000 złotych, pokrycie wydatków związanych z leczeniem oraz wyrównanie utraconych dochodów. 

Masz podobną sprawę? Nie zwlekaj. Za darmo sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania za złamaną nogę

Wysokość odszkodowania w przypadku złamania nogi zależeć będzie przede wszystkim od stopnia uszczerbku na zdrowiu, jego skutków oraz długości leczenia i rekonwalescencji. Nie bez znaczenia pozostają też okoliczności zdarzenia. Wyższe kwoty wypłaca się np. wtedy gdy kości się nie zrosną, pojawią się problemy z chodzeniem lub nastąpi skrócenie albo zesztywnienie kończyny. 

Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu po złamaniu nogi dokonują niezależni lekarze orzecznicy. Do ich obowiązków należy również ustalenie wysokości kosztów niezbędnego leczenia i rehabilitacji oraz zakresu niezbędnej pomocy innych osób w wykonywaniu przez poszkodowanego codziennych czynności. Wydane orzeczenie to dokument, który znacznie ułatwia otrzymanie odszkodowania. 

Ofiara wypadku może skorzystać też z możliwości, jakie daje ubezpieczenie NNW. W tym przypadku wysokość odszkodowania uzależniona jest jednak od wysokości polisy oraz rodzaju uszczerbku na zdrowiu.

Nie jesteś pewny, czy należy Ci się odszkodowanie za złamaną nogę? Całkowicie za darmo pomożemy Ci to sprawdzić!

Złamana noga a odszkodowanie z OC sprawcy 

Znacznie więcej możliwości poszkodowany zyskuje, korzystając z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Mowa tu nie tylko o zdarzeniu na drodze np. wypadku komunikacyjnym z udziałem pojazdów mechanicznych, ale także urazach, których przyczyną był upadek na nieodśnieżonym chodniku czy poślizgnięcie się na śliskiej podłodze w sklepie

Poszkodowany może uzyskać dodatkowe odszkodowanie na zakup leków, rehabilitację czy ogólną poprawę jakości życia w trakcie powrotu do zdrowia. Osoba będąca ofiarą zdarzenia, którego następstwem jest złamana noga, może również domagać się zadośćuczynienia za poniesioną szkodę moralną.

Warto dochodzić swoich praw, ponieważ sumy odszkodowań często bywają zaniżone, a poszkodowany jest zmuszony do pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz rekonwalescencji z własnej kieszeni. W takich przypadkach nieocenione okaże się więc wsparcie specjalistów ds. odszkodowań.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę