Odszkodowanie za wypadek rowerowy

Odszkodowanie za wypadek na rowerze

Uzyskujemy odszkodowanie po wypadku dla rowerzystów. Obejmuje ono nie tylko zwrot kosztów naprawy roweru i poniesionych kosztów leczenia, ale także zadośćuczynienie i utracony dochód. W wielu przypadkach skutecznie podważamy ustalenia policji oraz wskazujemy winę zarządcy drogi. Świadczenia po wypadku rowerowym pozwalają naszym Klientom na powrót do zdrowia i odzyskanie radości z jazdy na rowerze.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek rowerowy?

Odszkodowanie za wypadek dla rowerzysty przysługiwać może z polisy własnej rowerzysty albo z polisy lub środków osoby, która za wypadek jest odpowiedzialna. Odpowiedzialnym może być:

 • kierowca, który doprowadził do potrącenia rowerzysty,
 • inny rowerzysta w przypadku zderzenia się rowerów,
 • pieszy, który ponosił winę za spowodowanie wypadku,
 • zarząd dróg, który niewłaściwie dbał o nawierzchnię,
 • właściciel zwierzęcia (np. psa), który doprowadził do wypadku. Odszkodowanie będzie przysługiwać także rowerzyście za pogryzienie przez psa,
 • inny podmiot, np. firma remontująca drogę, która nie zabezpieczyła miejsca robót.

W niektórych przypadkach wypadek rowerowy może być jednocześnie wypadkiem przy pracy. Jednorazowe odszkodowanie dla rowerzysty wypłaca wówczas ZUS. 

Przykład 1

Nasz Klient prowadził działalność gospodarczą – sieć sklepów monopolowych. W weekendy jeździł na rowerze pomiędzy sklepami i pobierał utarg. Jadąc z jednego sklepu do drugiego został potrącony przez samochód. Poza dochodzeniem odszkodowania z polisy OC sprawcy mógł skorzystać także z jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy wypłacanego przez ZUS.

Przykład 2

Nasz Klient był listonoszem. W trakcie doręczania poczty wpadł kołem w niezabezpieczoną studzienkę. Przewrócił się i upadł doznając poważnego złamania ręki. Okazało się, że firma remontująca drogę odkryła studzienki i nie zabezpieczyła ich. W pierwszej kolejności uzyskaliśmy rekompensatę z ZUS, zaś w drugiej odszkodowanie z OC firmy remontującej drogę. 

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek na rowerze?

W przypadku, gdy rowerzysta ma własną polisę sprawa jest prosta. Należy sprawdzić posiadane polisy i zgłosić roszczenie dotyczące trwałego uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu, czy zwrotu kosztów leczenia. Jak wyliczane jest odszkodowanie? Na podstawie zapisów umowy zawartej z ubezpieczycielem. 

W przypadku, gdy za wypadek odpowiada inna osoba to ona jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania.  Na początek należy ustalić, czy posiada ona polisę OC. To z niej można dochodzić odszkodowania. Jest to znacznie prostsze, gdyż nie ma ryzyka niewypłacalności. Obowiązkowe polisy OC posiadają pojazdy mechaniczne (przede wszystkim samochody i motocykle) oraz rolnicy. Taki przypadek ma miejsce na przykład przy potrąceniu rowerzysty na pasach. W większości przypadków taką polisą dysponuje także zarząd dróg lub firma dokonująca remontu drogi.

A co w przypadku, gdy odpowiedzialnym za wypadek jest inny rowerzysta? Jak uzyskać odszkodowanie od rowerzysty? Niestety, posiadanie polisy OC nie jest wśród rowerzystów popularne. Warto taką polisę kupić, aby za wypadek nie płacić z własnej kieszeni. Jeżeli polisa została zakupiona, to można dochodzić z niej odszkodowania. Jeżeli polisy brak, to rowerzysta musi zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni.

Podobna zasada ma miejsce przy wypadkach spowodowanych przez pieszych oraz innych uczestników ruchu (np. rolkarzy, osoby poruszające się na hulajnogach, właścicieli psów). Jeżeli polisa OC nie została wykupiona, to rowerzysta może dochodzić odszkodowanie jedynie bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej na drodze cywilnej.

Bardzo ważne jest ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek. Przy potrąceniu rowerzysty, nawet jeśli ma miejsce na przejściu dla pieszych często policja nieprawidłowo wskazuje na winę rowerzysty. Przy upadku na rowerze rowerzyści często nie zdają sobie sprawy, że przyczyną mogło być zaniedbanie zarządcy drogi. Każdy taki przypadek warto przeanalizować, gdyż w grę może wchodzić wysokie odszkodowanie z polisy OC sprawcy.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie z OC sprawcy za wypadek rowerowy

Wysokość odszkodowania za wypadek rowerowy

Odszkodowanie z OC sprawcy obejmuje przede wszystkim zadośćuczynienie. To rekompensata za doznany ból, powstały uszczerbek na zdrowiu, ale też za straty moralne i niedogodności powstałe po wypadku. Zadośćuczynienie zależy od wielu czynników. W przypadku rowerzystów ważne są konsekwencje wypadku – niemożność poruszania się na rowerze niezależnie od tego, czy było to jedynie hobby, czy też jednocześnie środek służący do dojazdów do pracy. 

Przykład 

Nasz Klient codziennie odbywał długie wycieczki rowerowe. Przed rozpoczęciem przygody z rowerem był człowiekiem otyłym. Dodatkowo przeżył osobistą tragedię rodzinną i rower pomagał mu odzyskać równowagę psychiczną. Na początku każdego miesiąca i tygodnia zakładał sobie dystans, który chciał pokonać oraz miejsca, które chciał odwiedzić. Niestety, pewnego dnia ucierpiał w wypadku komunikacyjnym. Nieostrożny kierowca wymusił pierwszeństwo i potrącił naszego Klienta. Rowerzysta doznał złamania nadgarstka i łokcia oraz urazu głowy.  Po wypadku odczuwa zaburzenia równowagi i bóle głowy, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Uzyskaliśmy na drodze polubownej od zakładu ubezpieczeń sprawcy 20.000 złotych zadośćuczynienia. Skierowaliśmy sprawę na drogę sądową. Biegli stwierdzili u naszego Klienta łącznie 32% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednocześnie stwierdzili, że nie powinien poruszać się na rowerze i rokowania dla zmiany tego stanu rzeczy są niekorzystne. Wyrokiem sadu zasądzono dla Poszkodowanego dodatkowe 90.000 złotych zadośćuczynienia oraz zwrot poniesionych kosztów. Sąd podkreślił, że wskutek wypadku nasz klient utracił ukochane hobby, które pomagało ma zachować równowagę psychiczną i dobry stan zdrowia. Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty powinno obejmować wszelkie powstałe po wypadku koszty i krzywdy.

Sprawca z własnego OC pokrywa również wszelkie koszty, które musiał ponieść rowerzysta po wypadku. Są to koszty wizyt lekarskich, zakupu leków i środków rehabilitacyjnych, koszty dojazdów związanych z leczeniem, koszty opieki. Jednocześnie wyrównywane są straty polegające np. na uszkodzeniu roweru oraz utracone korzyści, np. dochód z pracy.

Odszkodowanie z polisy NNW za uszczerbek na zdrowiu ustala się mnożąc sumę ubezpieczenia przez ustalony procent uszczerbku na zdrowiu. W podobny sposób ustala się wysokość odszkodowania z ZUS. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu wypłaca jest konkretna kwota, obecnie powyżej 1000 złotych. 

Co ważne! Można skorzystać z tylu polis, z ilu ma się możliwość. Rowerzyście przysługuje odszkodowanie po wypadku ze wszystkich własnych polis, z ZUS za wypadek przy pracy oraz z polisy OC sprawcy. Jedynie odszkodowanie z ZUS uwzględnia się przy wypłacie zadośćuczynienia.

Przykład:

Rowerzysta został potrącony przez samochód. W wyniku wypadku doznał złamania nasady bliższej kości promieniowej oraz licznych otarć. Pozostały mu dwie blizny – na łokciu oraz na twarzy w okolicach nosa. Wypadek był wypadkiem przy pracy i nasz Klient uzyskał z ZUS jednorazowe odszkodowanie w wysokości 20.000 złotych. Z dwóch własnych polis rowerzysta uzyskał łącznie 18 tysięcy złotych za 20% uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo z polisy OC sprawcy wypłacono mu kwotę 30.000 złotych zadośćuczynienia oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. 

Za darmo sprawdź, jak wysokie odszkodowanie możesz uzyskać za wypadek na rowerze

Zwrot kosztów naprawy roweru

Za rower uszkodzony podczas wypadku należy się odszkodowanie. Jego wysokość zależy od przewidywanych kosztów naprawy. Jeżeli rower nie nadaje się do naprawy, to odszkodowanie wypłaca się w wysokości wartości zniszczonego roweru pomniejszonej o wartość pozostałości. 

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy obejmuje wszelkie poniesione koszty. Szerzej o tym piszemy w artykule Rower po wypadku

Odszkodowanie od zarządu dróg dla rowerzysty

W przypadku, gdy przyczyną obrażeń jest potrąceniu rowerzysty na przejściu dla pieszych odpowiedzialność sprawcy ustala się stosunkowo łatwo. Na miejscu jest zazwyczaj policja, która ustala winnego. Inaczej jest w przypadku, gdy za upadek na rowerze odpowiada zarządca drogi. Należy wykazać jego winę, to jest zaniedbanie obowiązujących przepisów lub zasad bezpieczeństwa. 

Zarządca drogi może odpowiadać za piasek, który zalega na ścieżce rowerowej. Może także odpowiadać, gdy na ścieżce rowerowej lub drodze zalegają przedmioty (np. gałęzie drzew), których nie usunięto. Bezsporna jest odpowiedzialność za dziury i uskoki powstałe w nawierzchni.

Kwestią sporną była odpowiedzialność zarządcy za brak odśnieżenia ścieżki rowerowej. Sądy zaczynają jednak przyznawać rację rowerzystom.

Przykład

Nasz Klient jadąc rowerem do pracy poślizgnął się na nieodśnieżonej ścieżce rowerowej. Zgłosił szkodę do urzędu miasta, który odpisał, że zimą nie jeździ się na rowerze i w związku z tym ścieżki nie są odśnieżane. W reklamacji podnieśliśmy, że rower jest jedynym środkiem lokomocji naszego Klienta i przemieszcza się on nim do pracy. Dodatkowo, część ścieżki rowerowej służy także do ruchu pieszych. Wskazaliśmy także, że wypadek miał miejce tydzień po opadach śniegu, a zły stan ścieżki rowerowej był zgłaszany przez mieszkańców. Zakład ubezpieczeń uznał reklamację i wypłacił w drodze ugody kwotę 2.000 złotych tytułem zadośćuczynienia i zwrot kosztów leczenia.

Zarząd dróg odpowiada także za brak ostrzeżenia i zabezpieczeń na ścieżce rowerowej.

Przykład

Nasz Klient jechał ścieżką rowerową. Nagle na trasę wybiegł pies i Klient zdecydował się go ominąć jadąc prosto. Upadł z wysokiej skarpy doznając złamania obojczyka oraz licznych stłuczeń. Zgłosiliśmy szkodę z polisy OC zarządu dróg podnosząc brak ostrzeżenia przed skarpą oraz brak zabezpieczeń w postaci chociażby barierki. Ubezpieczyciel zarządu przyznał odszkodowanie w wysokości 20.000 złotych oraz zwrócił poniesione koszty.

Korzystając z pomocy profesjonanej firmy zajmującej się odszkodowaniami zyskujesz dwa razy. Po pierwsze, nie musisz zajmować się ustaleniem winnego, wyliczeniem odszkodowania oraz analizą korespondencji, to wszystko robimy sami. Po drugie, statystyki wskazują, że uzyskasz co najmniej dwa razy wyższe odszkodowanie. Dlatego zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przeanalizujemy sprawę.

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę