Rower po wypadku

Odszkodowanie za uszkodzony rower

W przypadku, gdy rower zostanie uszkodzony w wyniku wypadku jego właściciel może żądać zwrotu kosztów naprawy roweru lub – w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej roweru – wypłaty odpowiedniego odszkodowania.

Przyczyną uszkodzenia najczęściej jest potrącenie rowerzysty lub zderzenie się z innym rowerzystą, może jednak być nim także poważny upadek na rowerze spowodowany złym stanem pobocza, dziurą w nawierzchni jezdni lub ścieżki rowerowej, zaniedbaniami w postaci np. piasku na ścieżce rowerowej albo też zachowaniem agresywnego psa, za które ponosi odpowiedzialność jego właściciel. Uszkodzenie może mieć także miejsce podczas przewozu roweru np. przez firmę kurierską.

W przypadku, gdy rower nadaje się do naprawy jej koszt ustala się albo podstawie faktury albo na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o ceny części rowerowych i średniej stawki za roboczogodzinę. Nawet przy wyliczeniu kosztorysowym suma odszkodowania powinna wystarczyć na dokonanie naprawy roweru w taki sposób, aby był on sprawny i estetyczny. Odszkodowanie powinno pokryć wszelkie koszty związane z wypadkiem. Ubezpieczyciel musi więc zwrócić koszty koniecznych ekspertyz, przesyłek, testowania sprzętu oraz jego transportu.

W przypadku, gdy koszt naprawy przekroczy wartość roweru przed wypadkiem występuje szkoda całkowita roweru. Odszkodowanie ustala się wówczas odejmując od wartości roweru przed wypadkiem wartość pozostałości, tj. części, które mogą być ponownie wykorzystane.

Odszkodowanie powinno także pokryć koszt pozostałych przedmiotów uszkodzonych w wypadku np. bidonu, torebek, licznika rowerowego, kasku, okularów. W takim przypadku najczęściej odszkodowanie będzie równe wartości tych rzeczy. Wartość można udowodnić przedstawiając rachunki za zakup albo wyciągi z kart kredytowych, wynik aukcji z Allegro. W przypadku, gdy przedmiot został otrzymany w prezencie powinno wystarczyć oświadczenie darczyńcy.

Odszkodowanie wypłaca się również za uszkodzoną odzież używaną przez rowerzystę, ochraniacze, jak również za przewożone rzeczy. Bardzo często podczas wypadku na rowerze uszkodzeniu ulega telefon. Ubezpieczyciel powinien wówczas zwrócić koszt naprawy telefonu lub wypłacić odszkodowanie za szkodę całkowitą. Wyrównaniu podlega także wartość uszkodzonych zakupów. Zakład ubezpieczeń sprawcy zwraca także koszt naprawy uszkodzonej przyczepki rowerowej lub krzesełka dziecięcego.

Wyrównaniu podlegają także poniesione wcześniej wydatki, które nie mogą zostać pokryte, na przykład koszt korzystania z garażu dla roweru, który został całkowicie uszkodzony; koszt sieciówki, jeśli służy do przewożenia roweru; koszt noclegów w trakcie planowanej wycieczki rowerowej, na którą po wypadku nie można pojechać.

Rowerzysta, który ucierpiał wskutek wypadku może ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból i cierpienie oraz dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. 

Wszystkie wymienione należności wypłacane są z polisy OC sprawcy.

A co w przypadku, gdy wypadek powstał z winy rowerzysty i nie można skorzystać z polisy sprawcy? Odszkodowanie można wówczas uzyskać z polisy roweru, jeśli taka została zakupiona. Wysokość odszkodowania zależy wówczas od zawartej umowy z zakładem ubezpieczeń.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę