Nawet zimą ścieżki rowerowe muszą być odśnieżone

Wypadek na oblodzonej ścieżce rowerowej

Kwota przyznana Klientowi przez InterRisk TU S.A. : 0 zł
Kwota przyznana Klientowi po wystąpieniu do Sądu przez Delikta Odszkodowania: 5 000,00 zł

Nasz Klient podczas jazdy na rowerze ścieżką rowerową będącą jednocześnie chodnikiem, na skutek oblodzenia i braku odśnieżenia poślizgnął się i przewrócił się doznając skręcenia nadgarstka i złamania kości łódeczkowatej.
Po zgłoszeniu zdarzenia do zakładu ubezpieczeń odmówiono wypłaty odszkodowania. Nie zgodziliśmy się z decyzją zakładu ubezpieczeń i wystąpiliśmy do Sądu. Po złożeniu pozwu zakład ubezpieczeń zaproponował ugodę w kwocie 5000,00 zł tytułem zadośćuczynienia.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę