5000 zł za wypadek na oblodzonej ścieżce

Kwota przyznana Klientowi przez InterRisk TU S.A. : 0 zł
Kwota przyznana Klientowi po wystąpieniu do Sądu przez Delikta Odszkodowania: 5 000,00 zł

Nasz Klient podczas jazdy na rowerze ścieżką rowerową będącą jednocześnie chodnikiem, na skutek oblodzenia i braku odśnieżenia poślizgnął się i przewrócił się doznając skręcenia nadgarstka i złamania kości łódeczkowatej.
Po zgłoszeniu zdarzenia do zakładu ubezpieczeń odmówiono wypłaty odszkodowania. Nie zgodziliśmy się z decyzją zakładu ubezpieczeń i wystąpiliśmy do Sądu. Po złożeniu pozwu zakład ubezpieczeń zaproponował ugodę w kwocie 5000,00 zł tytułem zadośćuczynienia.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę