Odszkodowanie za zalanie mieszkania

Zalane mieszkanie to olbrzymi problem, który spotkał niemal każdego mieszkającego w bloku lub kamienicy. Poza trudnościami związanymi z remontem i ratowaniem dobytku pojawia się pytanie – kto zapłaci odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Co robić? W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy posiadamy ubezpieczenie mieszkania od zalania. Następnie ustalamy kto odpowiada za zalanie. Możemy mieć do czynienia z zalaniem mieszkania przez sąsiada, możemy uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania z dachu, zdarzyć się nam mogło zalanie mieszkania z winy spółdzielni lub innego zarządcy abo też wodociągów.

Zalanie mieszkania przez sąsiada

Najczęściej zalanie mieszkania spowodował sąsiad. W takim przypadku pojawia się pytania kto zgłasza zalanie? Powinna to być ta osoba, która ubiega się o odszkodowanie. W rozmowie z sąsiadem należy ustalić, czy ma ubezpieczenie, z którego pokryjemy koszt remontu. Po uzyskaniu numeru polisy zgłaszamy tam szkodę. Co zrobić, gdy nastąpiło zalanie mieszkania przez sąsiada bez ubezpieczenia? Możemy zgłosić szkodę ze swojej polisy, a następnie ubezpieczyciel odzyska wypłacone odszkodowanie od sąsiada. Możemy także negocjować odszkodowanie od sąsiada. Prowadzimy także i takie sprawy.

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni, zarządu budynków lub wykonawcy robót

W przypadku, gdy zalanie mieszkania nastąpiło z winy spółdzielni lub zarządu budynków należy rozpocząć działania od pisma do administracji w sprawie zalania. Pismo do spółdzielni czy innego zarządcy powinno wskazywać przyczynę zalania oraz poniesione straty. Po otrzymaniu pisma najczęściej mają miejsce oględziny zalanego mieszkania.

Niekiedy odpowiedzialnym za zalanie będzie wykonawca robót. Może to mieć miejsce przy zalaniu mieszkania z dachu. W takim przypadku zarządca lub spółdzielnia powinna wskazać wykonawcę robót, stwierdzoną wadę. Dochodzimy wówczas odszkodowania od wykonawcy, który powinien zapłacić odszkodowanie za zalanie mieszkania.

Jak dochodzić odszkodowania za zalanie mieszkania od spółdzielni albo innego podmiotu? Tak samo, jak od sąsiada. Zażądać polisy i z niej zgłosić szkodę. Jeżeli polisy nie otrzymaliśmy, to zgłaszamy szkodę z własnego ubezpieczenia żądając ściągnięcia odszkodowania od sprawcy. Jeżeli nie posiadamy polisy, to pozostają negocjacje.

Odszkodowanie za zalanie mieszkania od wodociągów i kanalizacji

W przypadku, gdy odpowiedzialność za zalanie lezy po stronie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego należy zgłosić się o odszkodowanie tam. Często niedrożna instalacja kanalizacyjna powoduje zalanie piwnicy albo mieszkania. Poza remontem konieczna jest wówczas dezynfekcja, a ponadto zalane przedmioty nadają się tylko do wyrzucenia. Często przedsiębiorstwo uchyla się od wypłaty odszkodowania przerzucając winę na lokatorów budynku, nie jest to jednak prawidłowe. W podobnych sprawach po odwołaniu uzyskaliśmy odszkodowanie.

Przykład

Mieszkanie naszego Klienta zostało zalane. Przyczyną była niedrożność instalacji kanalizacyjnej. Ubezpieczyciel przedsiębiorstwa kanalizacyjnego odmówił wypłaty odszkodowania. Argumentem było to, że instalacje zapchali mieszkańcy budynku.

Złożyliśmy w tej sprawie reklamację do ubezpieczyciela. Wskazaliśmy, iż przedsiębiorstwo odpowiada na zasadzie ryzyka i w takim przypadku musi dokładnie wskazać, kto zapchał rury. W innym przypadku nie uwalnia się od odpowiedzialności i musi wypłacić odszkodowanie za zalanie mieszkanie. Po złożonej reklamacji zawarliśmy ugodę na kwotę 2942,70 zł.

Należy dokładnie sprawdzić, kto odpowiada za zalanie piwnicy. Często zdarza się, że pracownik spółdzielni naprawiając uszkodzoną instalację odkręca zawór i powoduje zalanie piwnicy. Odpowiedzialność wówczas może ponosić spółdzielnia, a nie wodociągi.

Likwidacja szkody zalanie mieszkania

Jak wygląda likwidacja szkody? Na początku należy zgłosić szkodę – w większości przypadków wystarczy zgłoszenie telefoniczne lub poprzez formularz internetowy. Następnie w zależności od ubezpieczyciela odbywają się oględziny zalanego mieszkania, z których sporządzany jest protokół zalania mieszkania lub przesyłamy zdjęcia pokazujące zniszczenie mieszkania po zalaniu.

Pamiętaj o tym, że odszkodowanie powinno pokryć wszystkie szkody. Jeżeli mieszkanie wymaga osuszenia, to koniecznie to zaznacz. Jeżeli zalaniu uległy przedmiot, to sporządź ich spis i dołącz zdjęcia. Zaznacz, jeżeli musiałeś coś wyrzucić. Jeżeli musiałeś posprzątać po zalaniu, to koniecznie zaznacz to w piśmie do ubezpieczyciela. Wykonaj dokładne zdjęcia zalanego sufitu, ścian i przedmiotów. Znajdź także dowody zakupu zalanych rzeczy.

Kiedy otrzymasz decyzję o przyznaniu odszkodowania koniecznie zażądaj kosztorysu, żeby sprawdzić, jak wyliczono wysokość odszkodowania. Pamiętaj, że nawet bez okazywania rachunków powinieneś otrzymać takie odszkodowanie, które pozwoli na przeprowadzenie remontu. Powinieneś także uzyskać pełne odszkodowanie za zniszczone rzeczy.

Odszkodowanie za zalane mieszkanie – kwota

Powinieneś otrzymać:

– zwrot kosztów sprzątania zalanych pomieszczeń,

– zwrot kosztów osuszania,

– odszkodowanie za zalane przedmioty – w zależności od tego, czy nadają się do użytku, czy też nie,

– wyrównanie kosztów większego zużycia prądu w przypadku osuszania lub remontu,

– zwrot kosztów remontu według stawek rynkowych – na podstawie faktury lub kosztorysu.

W przypadku odszkodowania z OC powinieneś otrzymać pełne odszkodowania, w przypadku własnej polisy jesteś ograniczony jej zapisami, w szczególności sumą ubezpieczenia.

Wycena zakładu ubezpieczeń jest podstawą do wypłacenia odszkodowania. Wycenę tę należy dokładnie przeanalizować, często jest bowiem zaniżona.

Za niskie odszkodowanie za zalanie mieszkania

Zalanie, pożar, przeciekający dach – w każdym z tych przypadków zazwyczaj zakłady ubezpieczeń zaniżają wypłaty odszkodowań. Wynika to z zasad przyjętych przy sporządzaniu kosztorysu remontu przez zakład ubezpieczeń. Rzeczoznawca sporządzający wycenę często stosuje stawki roboczogodziny czy ceny materiałów remontowych odbiegające od stawek rynkowych. Niekiedy brakuje także wyceny materiałów czy czynności pomocniczych lub uszkodzonych przedmiotów.
W każdym przypadku, gdy kosztorys zakładu ubezpieczeń został zaniżony warto sporządzić alternatywny kosztorys i skutecznie walczyć o dopłatę do pełnego odszkodowania.  Taki kosztorys uwzględnia całość prac, które należy wykonać, aby przywrócić pomieszczenia do stanu poprzedniego.

Jakie są najczęstsze błędy w wycenie odszkodowania? Zakład ubezpieczeń ustalając odszkodowanie za zalany sufit często ogranicza się do obszaru, który został zalany. Tymczasem konieczne jest przecież naprawienie całego sufitu! Także odszkodowanie za zalaną ścianę czy podłogę bywa ograniczone do obszaru, który został zalany. Powoduje to bardzo duże zaniżenie odszkodowania.

W przypadku, gdy odszkodowanie zostało zaniżone warto złożyć odwołanie. Odwołanie powinno zawierać załącznik w postaci opinii niezależnego rzeczoznawcy, który wyliczy poprawnie odszkodowanie w oparciu o stawki kosztów, nakładów i robocizny. Zakład ubezpieczeń musi rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 30 dni. W przypadku odszkodowań dochodzonych z OC zakład ubezpieczeń powinien zwrócić koszt sporządzonej opinii.

Za darmo zapytaj, czy warto wykonać niezależny kosztorys naprawy

Skutecznie prowadzimy sprawy związane z zaniżeniem odszkodowania za zalane mieszkanie. Zobacz 3 przykłady, które pokazują, jak duża może być różnica między wyceną ubezpieczyciela a prawidłowo ustalonym odszkodowaniem.

Przykład 1

Nasz Klient otrzymał za zalane mieszkanie, w którym trzeba było wymienić panele, osuszyć i odmalować ściany oraz sufit kwotę 4.532 złote. Wykonaliśmy opinię rzeczoznawcy, dzięki której otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 6.200 złotych.

Przykład 2

Nasz Klient otrzymał kwotę 500 złotych za zalanie mieszkania. Był niezwykle wzburzony, gdyż firma remontowa wyceniła koszty prac na blisko 5 tysięcy złotych. Po złożonej reklamacji, do której załączyliśmy opinię rzeczoznawcy budowlanego uzyskaliśmy dopłatę w kwocie 7.800 złotych, w tym zwrot kosztów remontu mieszkania, osuszania, sprzątania, odszkodowanie za uszkodzone meble i zawartość szaf, jak również zwrot kosztów opinii niezależnego rzeczoznawcy.

Przykład 3

Nasz Klient otrzymał kwotę 3000 złotych od ubezpieczyciela spółdzielni. Prowadząc sprawę uzyskaliśmy zwrot franszyzy redukcyjnej (1000 złotych) od spółdzielni. Dodatkowo sporządziliśmy opinię niezależnego rzeczoznawcy. Po odmowie zakładu ubezpieczeń skierowaliśmy sprawę do sądu, w którym uzyskaliśmy dodatkowo 7415 złotych.

Dzięki pomocy ekspertów uzyskasz tyle, ile powinieneś. Za remont Twojego mieszkania zapłaci ubezpieczyciel, a uzyskana kwota odszkodowania pozwoli naprawić szkodę.

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę