Odszkodowanie za zalanie mieszkania

Zalane mieszkanie to olbrzymi problem, który spotkał niemal każdego mieszkającego w bloku lub kamienicy. Poza trudnościami związanymi z remontem i ratowaniem dobytku pojawia się pytanie – kto zapłaci odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Co robić? W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy posiadamy ubezpieczenie mieszkania od zalania. Następnie ustalamy kto odpowiada za zalanie. Możemy mieć do czynienia z zalaniem mieszkania przez sąsiada, możemy uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania z dachu, zdarzyć się nam mogło zalanie mieszkania z winy spółdzielni lub innego zarządcy abo też wodociągów.

Zalanie mieszkania przez sąsiada

Typowa sytuacja, w której można uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania w bloku. Najczęściej zalanie mieszkania spowodował sąsiad z góry. W takim przypadku pojawia się pytania kto zgłasza zalanie? Powinna to być ta osoba, która ubiega się o odszkodowanie. W rozmowie z sąsiadem należy ustalić, czy ma ubezpieczenie, z którego pokryjemy koszt remontu. Po uzyskaniu numeru polisy zgłaszamy tam szkodę. Co zrobić, gdy nastąpiło zalanie mieszkania przez sąsiada bez ubezpieczenia? Możemy zgłosić szkodę ze swojej polisy, a następnie ubezpieczyciel odzyska wypłacone odszkodowanie od sąsiada. Możemy także negocjować odszkodowanie od sąsiada. Prowadzimy także i takie sprawy. Oczywiście uzyskanie odszkodowania od sąsiada za zalanie jest trudniejsze, ale nie jest niemożliwe. Niekiedy dopiero po naszej interwencji sąsiad odnajduje polisę albo poczuwa się do odpowiedzialności. Warto wiedzieć, że odszkodowanie za zalanie mieszkania od sprawcy musi objąć wszystkie poniesione przez nas koszty i straty. Poza kosztami remontu będzie to także zwrot kosztów osuszania, zwiększonego zużycia prądu, odszkodowanie za zalane przedmioty.

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni, zarządu budynków lub wykonawcy robót

W przypadku, gdy zalanie mieszkania nastąpiło z winy spółdzielni lub zarządu budynków należy rozpocząć działania od pisma do administracji w sprawie zalania. Pismo do spółdzielni czy innego zarządcy powinno wskazywać przyczynę zalania oraz poniesione straty. Po otrzymaniu pisma najczęściej mają miejsce oględziny zalanego mieszkania.

Niekiedy odpowiedzialnym za zalanie będzie wykonawca robót. Może to mieć miejsce przy zalaniu mieszkania z dachu. W takim przypadku zarządca lub spółdzielnia powinna wskazać wykonawcę robót, stwierdzoną wadę. Dochodzimy wówczas odszkodowania od wykonawcy, który powinien zapłacić odszkodowanie za zalanie mieszkania.

Jak dochodzić odszkodowania za zalanie mieszkania od spółdzielni albo innego podmiotu? Tak samo, jak od sąsiada. Zażądać polisy i z niej zgłosić szkodę. Jeżeli polisy nie otrzymaliśmy, to zgłaszamy szkodę z własnego ubezpieczenia żądając ściągnięcia odszkodowania od sprawcy. Jeżeli nie posiadamy polisy, to pozostają negocjacje.

Odszkodowanie za zalanie mieszkania od wodociągów i kanalizacji

W przypadku, gdy odpowiedzialność za zalanie lezy po stronie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego należy zgłosić się o odszkodowanie tam. Często niedrożna instalacja kanalizacyjna powoduje zalanie piwnicy albo mieszkania. Poza remontem konieczna jest wówczas dezynfekcja, a ponadto zalane przedmioty nadają się tylko do wyrzucenia. Często przedsiębiorstwo uchyla się od wypłaty odszkodowania przerzucając winę na lokatorów budynku, nie jest to jednak prawidłowe. W podobnych sprawach po odwołaniu uzyskaliśmy odszkodowanie.

Przykład – Odszkodowanie za zalanie przez zapchane rury

Mieszkanie naszego Klienta zostało zalane. Przyczyną była niedrożność instalacji kanalizacyjnej. Ubezpieczyciel przedsiębiorstwa kanalizacyjnego odmówił wypłaty odszkodowania. Argumentem było to, że instalacje zapchali mieszkańcy budynku.

Złożyliśmy w tej sprawie reklamację do ubezpieczyciela. Wskazaliśmy, iż przedsiębiorstwo odpowiada na zasadzie ryzyka i w takim przypadku musi dokładnie wskazać, kto zapchał rury. W innym przypadku nie uwalnia się od odpowiedzialności i musi wypłacić odszkodowanie za zalanie mieszkanie. Po złożonej reklamacji zawarliśmy ugodę na kwotę 2942,70 zł.

Należy dokładnie sprawdzić, kto odpowiada za zalanie piwnicy. Często zdarza się, że pracownik spółdzielni naprawiając uszkodzoną instalację odkręca zawór i powoduje zalanie piwnicy. Odpowiedzialność wówczas może ponosić spółdzielnia, a nie wodociągi.

Likwidacja szkody zalanie mieszkania

Jak wygląda likwidacja szkody? Na początku należy zgłosić szkodę – w większości przypadków wystarczy zgłoszenie telefoniczne lub poprzez formularz internetowy. Następnie w zależności od ubezpieczyciela odbywają się oględziny zalanego mieszkania, z których sporządzany jest protokół zalania mieszkania lub przesyłamy zdjęcia pokazujące zniszczenie mieszkania po zalaniu.

Pamiętaj o tym, że odszkodowanie powinno pokryć wszystkie szkody. Jeżeli mieszkanie wymaga osuszenia, to koniecznie to zaznacz. Jeżeli zalaniu uległy przedmiot, to sporządź ich spis i dołącz zdjęcia. Zaznacz, jeżeli musiałeś coś wyrzucić. Jeżeli musiałeś posprzątać po zalaniu, to koniecznie zaznacz to w piśmie do ubezpieczyciela. Wykonaj dokładne zdjęcia zalanego sufitu, ścian i przedmiotów. Znajdź także dowody zakupu zalanych rzeczy.

Kiedy otrzymasz decyzję o przyznaniu odszkodowania koniecznie zażądaj kosztorysu, żeby sprawdzić, jak wyliczono wysokość odszkodowania. Pamiętaj, że nawet bez okazywania rachunków powinieneś otrzymać takie odszkodowanie, które pozwoli na przeprowadzenie remontu. Powinieneś także uzyskać pełne odszkodowanie za zniszczone rzeczy.

Odszkodowanie za zalane mieszkanie – kwota

Powinieneś otrzymać:

– zwrot kosztów sprzątania zalanych pomieszczeń,

– zwrot kosztów osuszania,

– odszkodowanie za zalane przedmioty – w zależności od tego, czy nadają się do użytku, czy też nie,

– wyrównanie kosztów większego zużycia prądu w przypadku osuszania lub remontu,

– zwrot kosztów remontu według stawek rynkowych – na podstawie faktury lub kosztorysu.

W przypadku odszkodowania z OC powinieneś otrzymać pełne odszkodowania, w przypadku własnej polisy jesteś ograniczony jej zapisami, w szczególności sumą ubezpieczenia.

Wycena zakładu ubezpieczeń jest podstawą do wypłacenia odszkodowania. Wycenę tę należy dokładnie przeanalizować, często jest bowiem zaniżona.

Za niskie odszkodowanie za zalanie mieszkania

Zalanie, pożar, przeciekający dach – w każdym z tych przypadków zazwyczaj zakłady ubezpieczeń zaniżają wypłaty odszkodowań. Wynika to z zasad przyjętych przy sporządzaniu kosztorysu remontu przez zakład ubezpieczeń. Rzeczoznawca sporządzający wycenę często stosuje stawki roboczogodziny czy ceny materiałów remontowych odbiegające od stawek rynkowych. Niekiedy brakuje także wyceny materiałów czy czynności pomocniczych lub uszkodzonych przedmiotów.
W każdym przypadku, gdy kosztorys zakładu ubezpieczeń został zaniżony warto sporządzić alternatywny kosztorys i skutecznie walczyć o dopłatę do pełnego odszkodowania.  Taki kosztorys uwzględnia całość prac, które należy wykonać, aby przywrócić pomieszczenia do stanu poprzedniego.

Jakie są najczęstsze błędy w wycenie odszkodowania? Zakład ubezpieczeń ustalając odszkodowanie za zalany sufit często ogranicza się do obszaru, który został zalany. Tymczasem konieczne jest przecież naprawienie całego sufitu! Także odszkodowanie za zalaną ścianę czy podłogę bywa ograniczone do obszaru, który został zalany. Powoduje to bardzo duże zaniżenie odszkodowania.

W przypadku, gdy odszkodowanie zostało zaniżone warto złożyć odwołanie. Odwołanie powinno zawierać załącznik w postaci opinii niezależnego rzeczoznawcy, który wyliczy poprawnie odszkodowanie w oparciu o stawki kosztów, nakładów i robocizny. Zakład ubezpieczeń musi rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 30 dni. W przypadku odszkodowań dochodzonych z OC zakład ubezpieczeń powinien zwrócić koszt sporządzonej opinii.

Za darmo zapytaj, czy warto wykonać niezależny kosztorys naprawy

Skutecznie prowadzimy sprawy związane z zaniżeniem odszkodowania za zalane mieszkanie. Zobacz 3 przykłady, które pokazują, jak duża może być różnica między wyceną ubezpieczyciela a prawidłowo ustalonym odszkodowaniem.

Przykład 1 – Za niskie odszkodowanie za zalanie mieszkania

Nasz Klient otrzymał za zalane mieszkanie, w którym trzeba było wymienić panele, osuszyć i odmalować ściany oraz sufit kwotę 4.532 złote. Wykonaliśmy opinię rzeczoznawcy, dzięki której otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 6.200 złotych.

Przykład 2 – Zalanie mieszkania – wycena szkody okazała się zaniżona

Nasz Klient otrzymał kwotę 500 złotych za zalanie mieszkania. Był niezwykle wzburzony, gdyż firma remontowa wyceniła koszty prac na blisko 5 tysięcy złotych. Po złożonej reklamacji, do której załączyliśmy opinię rzeczoznawcy budowlanego uzyskaliśmy dopłatę w kwocie 7.800 złotych, w tym zwrot kosztów remontu mieszkania, osuszania, sprzątania, odszkodowanie za uszkodzone meble i zawartość szaf, jak również zwrot kosztów opinii niezależnego rzeczoznawcy.

Przykład 3 – Odszkodowanie od ubezpieczyciela spółdzielni

Nasz Klient otrzymał kwotę 3000 złotych od ubezpieczyciela spółdzielni. Prowadząc sprawę uzyskaliśmy zwrot franszyzy redukcyjnej (1000 złotych) od spółdzielni. Dodatkowo sporządziliśmy opinię niezależnego rzeczoznawcy. Po odmowie zakładu ubezpieczeń skierowaliśmy sprawę do sądu, w którym uzyskaliśmy dodatkowo 7415 złotych.

Dzięki pomocy ekspertów uzyskasz tyle, ile powinieneś. Za remont Twojego mieszkania zapłaci ubezpieczyciel, a uzyskana kwota odszkodowania pozwoli naprawić szkodę.

Odszkodowanie za zalanie mieszkania z dachu

Odszkodowanie po zalaniu mieszkania, gdy przyczyną jest przeciekający dach najczęściej musi wypłacić zarządca budynku. Odpowiedzialność spółdzielni, czy zarządcy jest uzasadniona, gdy dach jest wykonany w sposób wadliwy i powoduje przecieki. Często taka sytuacja powtarza się co roku, gdyż zarządca nie naprawi dachu w taki sposób, aby uniemożliwić kolejne zalanie. W przypadku zalania z dachu można dochodzić od sprawcy zalania zarówno odszkodowania za zalanie sufitu, jak i poszczególnych pomieszczeń i przedmiotów. W przypadku zalania mieszkania z winy spółdzielni dochodzenie odszkodowania z polisy sprawcy jest korzystniejsze niż z własnej polisy.

Zalania – FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Jak uzyskać właściwe odszkodowanie za zalanie łazienki?

Zalanie łazienki może być spowodowane przez nas lub przez inne osoby. Jeżeli przyczyna leży po naszej stronie (np. instalacja była nieszczelna, nie wymieniliśmy uszczelki, podczas prac remontowych doprowadziliśmy do wycieku), to szkodę likwidujemy z własnej polisy. Jeżeli zalanie łazienki nastąpiło z winy spółdzielni lub sąsiada, to odszkodowanie po zalaniu łazienki uzyskamy z polisy sprawcy.
W przypadku łazienki najczęściej odszkodowanie z ubezpieczenia mieszkania jest znacznie zaniżone. Każdy, kto remontował łazienkę po zalaniu wie, z czym to się wiąże. Konieczność osuszenia, często odgrzybiania, kucie płytek i malowanie sufitów to poważne koszty. Dodatkowo przysługuje odszkodowanie za zalane przedmioty – środki czystości, ręczniki, a nawet sprzęty. Problemem jest to, że farby i płytki, z których zbudowano łazienkę są często niedostępne. Nie wystarczy więc wymiana jednej płytki albo pomalowanie zalanej części, ale całą łazienkę trzeba wyremontować. Wycena ubezpieczyciela za zalaną łazienkę jest często zaniżona. Sporządzamy alternatywny kosztorys, który jest podstawą do walki o wyższe odszkodowanie.

Jak powinna być wysokość odszkodowania za zalanie mieszkania?

To zależy od tego, kto płaci za zalane mieszkanie. W przypadku własnej polisy jesteś ograniczony sumą ubezpieczenia mieszkania i warunkami umowy. W przypadku odszkodowania za zalanie mieszkania od sprawcy lub jego ubezpieczyciela takiego ograniczenia nie ma i zawsze możesz dochodzić pełnego kosztu remontu. Wycena zalanego mieszkania przez ubezpieczyciela jest zazwyczaj zaniżona. Powiedzmy wprost, nie ma innego sposobu na podwyższenie odszkodowania za zalanie niż sporządzenie niezależnego kosztorysu remontu. Taki kosztorys zawsze sporządzamy zanim wystąpimy z odwołaniem do ubezpieczyciela. Wówczas wiemy, jak powinna być wysokość odszkodowania po zalaniu mieszkania, ile powinien zapłacić zakład ubezpieczeń i o ile wystąpić do sądu.

Czy można uzyskać odszkodowanie po zalaniu mieszkania z dwóch polis?

Zasadą jest, że odszkodowanie nie może doprowadzić do wzbogacenia. Nie możesz uzyskać większego odszkodowania niż poniesione koszty i straty. Nie możesz więc skorzystać z dwóch polis, np. ze swojej polisy i polisy spółdzielni lub sąsiada. Ale jest wyjątek – jeżeli wyczerpałeś swoją sumę ubezpieczenia albo masz ograniczenia w polisie i nie otrzymałeś pełnego zwrotu kosztów, to o brakującą kwotę możesz zgłosić się do sprawcy. Ale pamiętaj, chodzi tyko o brakującą kwotę.

Co zrobić, jeżeli ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania za zalanie mieszkania?

Zakład ubezpieczeń często odmawia wypłaty w przypadku zalania mieszkania z winy spółdzielni lub firmy wodociągowej. Powołuje się na przykład na to, że rury zapchali mieszkańcy. Jest to bardzo często nieprawidłowe stanowisko. Odmowa odszkodowania to nie koniec i można od każdej decyzji odmawiającej wypłaty złożyć odwołanie. Powierzenie sprawy profesjonalnej firmie daje pewność właściwej wyceny odszkodowania i szanse na skuteczne załatwienie sprawy.

Jak wyliczyć odszkodowanie za zalane panele?

Odszkodowanie za zalanie podłogi jest często źle wyceniane przez zakład ubezpieczeń. Patrzymy w kosztorys remontu i przecieramy oczy, nikt nie naprawi podłogi za taką kwotę. Z czego to wynika? Ubezpieczyciel często wylicza koszt naprawy tylko kawałka podłogi albo też przyjmuje najczęściej występujące materiały na rynku. A co, jeśli Twoje panele nie są już produkowane? To przecież częsta sytuacja. Po kilku, kilkunastu latach po prostu nie dostaniesz nigdzie podłogi w takiej samej barwie. Wówczas koszt remontu powinien obejmować wymianę całej podłogi.

Dzięki pomocy ekspertów uzyskasz tyle, ile powinieneś. Za remont Twojego mieszkania zapłaci ubezpieczyciel, a uzyskana kwota odszkodowania pozwoli naprawić szkodę. Ocena sprawy jest całkowicie bezpłatna. Dowiedz się teraz, czy Twoje odszkodowanie zostało zaniżone albo czy bezpodstawnie odmówiono Tobie dopłaty.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę