Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

 Mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Pies jest wierny, spostrzegawczy i … czasem gryzie. Niezależnie od rasy psa ugryzienie zawsze jest dużym zaskoczeniem. Bez względu na to, czy jest to mały pies czy duży, kiedy już opadną emocje warto zastanowić się co dalej.  Czy wiesz, że przysługuje Ci odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Kto ponosi odpowiedzialność za pogryzienie przez psa

Obowiązujące przepisy prawa normują kwestie dotyczące odpowiedzialności właściciela za zwierzę. Odpowiedzialność za pogryzienie przez psa wynika z treści art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym hodowca lub osoba posługująca się psem, obowiązana jest do naprawienia wyrządzonej przez niego szkody niezależnie od tego, czy pies znajdował się pod jego nadzorem, czy też zabłąkał się lub uciekł, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Oznacza to tzw. domniemanie winy w nadzorze nad psem. W praktyce oznacza to, iż to właściciel lub osoba posługująca się psem musi udowodnić, iż nadzór nad psem był staranny i nie ponosi winy za zachowanie psa. Poszkodowany z kolei musi udowodnić, że niedopełnienie przez hodowcę lub osobę posługująca się psem obowiązków w nadzorze było przyczyną poniesienia szkody w związku z podgryzieniem przez psa. Wina właściciela psa może dotyczyć przede wszystkim w wyniku nie zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, jak brak zastosowania odpowiedniego ogrodzenia, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym (wyrok z uzasadnieniem SR w Kamiennej Górze z 21 listopada 2016 r., sygn. akt II W 209/16) oraz nie zachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psa (wyrok z uzasadnieniem SO w Piotrkowie Trybunalskim z 21 listopada 2014 r., sygn. akt IV Ka 560/14).

Za darmo oceń, czy przysługuje Tobie odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Skąd przysługuje odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Warto pamiętać, że odszkodowanie za pogryzienie przez psa można otrzymać z różnych źródeł, w tym przede wszystkim od ubezpieczyciela, a dokładniej z ubezpieczenia OC właściciela psa. Przykładowo, jeśli właściciel czworonoga ubezpieczy się w PZU od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez jego psa, poszkodowany może skierować swoje roszczenia o odszkodowanie do wspomnianego zakładu ubezpieczeń. Odszkodowanie za pogryzienie przez psa można otrzymać również z własnej polisy, jeśli posiada się ubezpieczenie, które obejmuje tego typu sytuacje. Odszkodowanie z własnej polisy, jak i polisy właściciela psa uzależnione jest od warunków polisy oraz uszczerbku na zdrowiu. Warto dodać, że odszkodowanie z OC za pogryzienie przez psa można otrzymać również z polisy posiadaczy gospodarstw rolnych, jeśli pies należy do rolnika. Jeśli rolnik nie posiada OC, odszkodowanie wypłaca poszkodowanemu UFG. Generalna zasada mówi, że jeśli właściciel psa nie ma OC, odszkodowanie za pogryzienie przez psa powinien zapłacić z własnych środków, co oznacza, że w wielu przypadkach może być konieczne wytoczenie powództwa o odszkodowanie za pogryzienie przez psa. Właściciele psów niechętnie wypłacają odszkodowanie bez udziału drogi sądowej. W szczególnych przypadkach pogryzionemu przez psa przysługuje odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odszkodowanie za pogryzienie przez psa z ZUS przysługuje, jeśli do zdarzenia doszło w czasie pracy i zostały spełnione pozostałe przesłanki uznania pogryzienia za wypadku przy pracy. Istnieją grupy ryzyka szczególnie narażone na pogryzienie przez psa podczas pracy, jak listonosze, inkasenci, kurierzy.

Jak uzyskać odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Pogryzienie przez psa należy zgłosić do lekarza, który powinien zgłosić ten fakt do Państwowej Inspekcji Sanitarnej Jeśli zastanawiasz się, gdzie zgłosić pogryzienie przez psa żeby otrzymać odszkodowanie, to masz to wyboru kilka opcji. Możesz złożyć wniosek o odszkodowanie za pogryzienie przez psa do ubezpieczyciela swojego, jak i właściciela psa. Możesz również złożyć pozew o zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa do właściwego sądu. Jeśli myślisz sobie: ugryzł mnie pies, odszkodowanie nie zostanie mi wypłacone, bo szkoda jest nieznaczna, jesteś w błędzie.

Za darmo sprawdź, jak możemy pomóc w uzyskaniu odszkodowania

Ile wynosi odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

O tym, jak wysokie odszkodowanie za pogryzienie przez psa otrzymasz uzależnione jest między innymi od tego, jak zostanie określony uszczerbek na zdrowiu i ile ubezpieczyciel przyzna procent za pogryzienie przez psa. Najczęściej pogryzienie przez psa wiąże się z powstaniem ran szarpanych. Uszczerbek na zdrowiu w takiej sytuacji wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu procent. Uzależnione to jest między innymi od miejsca ugryzienia. Nie da się jednoznacznie bez poznania szczegółów konkretnej sprawy określić, ile odszkodowania za pogryzienie przez psa przysługuje dorosłemu. Kwota odszkodowania za pogryzienie przez psa zależy od poniesionych cierpień fizycznych i psychicznych. Obejmuje również zwrot kosztów leczenia, takich jak, np.:

  • psychiatra,
  • gojenie ran,
  • leczenie, usuwanie blizn.

Podobnie trudno oszacować ostateczną wysokość zadośćuczynienia za pogryzienie dziecka przez psa. Zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa może być ciężko samodzielnie uzyskać osobie niedoświadczonej, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Warto zapamiętać, że zarówno o zadośćuczynienie, jak i o odszkodowanie, można się ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia, w którym doszło do pogryzienia przez psa. 

Za darmo sprawdź, jak wysokie odszkodowanie możesz uzyskać

Przykład 1:

Dziesięcioletnia dziewczynka podczas odwiedzin u babci została pogryziona przez agresywnego psa sąsiadów.  W wyniku pogryzienia doznała ran szarpanych. W związku z tym, że pies używany był do pilnowania gospodarstwa rolnego zgłosiliśmy szkodę z OC rolnika. Po 6 tygodniach zawarliśmy ugodę. Na jej podstawie ubezpieczyciel wypłacił jako odszkodowanie za pogryzienie dziecka przez psa kwotę 30.000 złotych.

Przykład 2:

Listonosz podczas doręczania poczty został pogryziony przez psa. Doznał rany ręki, która pozostawiła na ciele szpecącą bliznę. ZUS z tytułu wypadku przy pracy wypłacił jednorazowe odszkodowanie za 2% trwałego uszczerbku na zdrowiu w kwocie około 2.000 złotych. Zgłosiliśmy szkodę z OC w życiu prywatnym. Po negocjacjach uzyskaliśmy dodatkowo w drodze ugody 6.500 złotych jako odszkodowanie i zadośćuczynienie za pogryzienie przez psa.

Przykład 3:

Podczas jazdy na ścieżce rowerowej nasz Klient został pogryziony przez psa, którego chwilę wcześniej właściciel spuścił ze smyczy. Pomimo ukarania mandatem karnym właściciel psa nie poczuwał się do odpowiedzialności za doznaną szkodę. A skutki wypadku były poważne. Poza ranami szarpanymi pies spowodował upadek rowerzysty, który doprowadził do złamania nadgarstka. Same koszty leczenia i rehabilitacji wyniosły ponad 8 tysięcy złotych. W porozumieniu z poszkodowanym złożyliśmy pozew do sądu o odszkodowanie za pogryzienie przez psa. Po zakończeniu postępowania sąd wydał wyrok zasądzając 32.000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz 15.000 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami za opóźnienia w płatności odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę