Odszkodowanie za pożar nieruchomości

Szkody spowodowane przez ogień są nie tylko niezwykle kosztowne, ale też trudne do usunięcia. Czasami zdarza się, że ludzie nie są w stanie pokonać tego żywiołu. Pożar niekiedy pozbawia ich dorobku całego życia, a przyznana przez ubezpieczyciela kwota wystarcza im jedynie na pokrycie niewielkiej ilości strat. Jakie działania powinni podjąć właściciele, aby uzyskać uczciwe odszkodowanie za pożar mieszkania lub domu, które pokryje również ewentualną odbudowę nieruchomości?

Jak można się zabezpieczyć na wypadek pożaru nieruchomości?

Oprócz regularnego dokonywania kontroli instalacji i systemów bezpieczeństwa w domu lub mieszkaniu warto też wykupić pełne ubezpieczenie nieruchomości na wypadek pożaru. Należy też zadbać o to, aby takie świadczenie pokrywało koszty zniszczeń:

 • murów
 • elementów stałych
 • wyposażenia domu (np. sprzętów RTV i AGD oraz mebli)
 • skutków akcji gaśniczej 

Wskazówki
 

Przed zakupem ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych należy szczególną uwagę zwrócić na to:

 • W jaki sposób w umowie zostało zdefiniowane zjawisko pożaru?
 • W jakim przypadku nie przysługuje poszkodowanemu żadne odszkodowanie?
 • Jaka jest minimalna oraz maksymalna kwota rekompensaty jaką można uzyskać? 

Sumy odszkodowań ze względu na rozmiar strat

Szkoda całkowita

W przypadku szkód, których naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (przekracza wartość domu), ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty sumy odpowiadającej wartości domu lub mieszkania sprzed pożaru. Kwota ta może być jednak pomniejszona o równowartość ocalałych części wyposażenia.

Szkoda częściowa 

W każdej innej sytuacji mamy do czynienia ze szkodą częściową. Towarzystwo Ubezpieczeniowe w takim przypadku wypłaci poszkodowanemu sumę, która zgodnie z kosztorysem pozwoli na odbudowanie domu lub jakiejś jego części.

Przykład: Pan Piotr jest właścicielem nieruchomości, w której straty powstałe w wyniku pożaru oszacowano na 100 tysięcy złotych. Dom jest wart 300 tysięcy złotych. W związku z tym poszkodowany może spodziewać się wypłaty rekompensaty odpowiadającej rynkowym kosztom odbudowy domu.

Problemy z uzyskaniem odszkodowania za pożar domu lub mieszkania

Wina ubezpieczonego

Jeśli do pożaru dojdzie na skutek zaniedbania, celowego działania lub rażącej winy osoby ubezpieczonej, to nie przysługuje jej w takim przypadku odszkodowanie. W każdej takiej sytuacji należy sprawdzić, czy decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania jest zasadna. Często zakłady ubezpieczeń interpretują warunki umów w sposób niekorzystny dla poszkodowanego. A decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania jest podejmowana niesłusznie i utrudnia odbudowę zniszczonego domu.

W naszej działalności wielokrotnie zajmowaliśmy się przypadkami odmowy wypłaty odszkodowania za pożar domu. Podważaliśmy argumenty ubezpieczyciela w sytuacjach dotyczących m.in. braku przeglądu i zabezpieczenia materiałów łatwopalnych.

Zaniżone odszkodowanie za pożar nieruchomości

Rekompensata strat powstałych w wyniku pożaru podobnie jak w przypadku zalania często bywa zaniżona. Chcąc uzyskać od ubezpieczyciela uczciwą sumę, warto skonsultować szczegóły takiego nieszczęśliwego zdarzenia ze specjalistami ds. odszkodowań

W jaki sposób następuje zaniżenie odszkodowania?

Jeśli wykonywałeś prace remontowo-budowlane to dobrze wiesz, z jak dużym wydatkiem się to wiąże. Niestety stawki umieszczone w kosztorysach zakładu ubezpieczeń nie będą w stanie pokryć kosztów profesjonalnej odbudowy oraz zatrudnienia fachowców. Nawet jeśli sam zajmiesz się pracami budowlanymi, to Twoja praca musi być dobrze wyceniona. Przecież w tym czasie mogłeś wykonać dużo innych rzeczy.

Ubezpieczyciele zaniżają też koszty materiałów budowlanych, ujmują w kosztorysach materiały słabej jakości. Zdarzają się też przypadki, gdzie zakład ubezpieczeń nie nalicza podatku VAT od usług budowlanych. A przecież ten podatek będziesz musiał zapłacić!

Dlatego najlepiej każdy kosztorys powinno się skonsultować ze specjalistą. Nie warto się nawet nad tym zastanawiać, jeśli uważasz, że otrzymałeś za niskie odszkodowanie. A jeśli odszkodowanie Cię zadowala, to pomyśl, czy nie warto ubiegać się o większe. Za te pieniądze można kupić dodatkowe wyposażenie, które zastąpi to zniszczone w czasie pożaru. 

Za darmo sprawdź, czy Twoje odszkodowanie za pożar domu nie zostało zaniżone. Sprawdź, o jaką kwotę dodatkowo możesz wystąpić. 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

  Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę