Zaniżanie kosztorysu naprawy – sposób ubezpieczyciela na wypłacenie mniejszego odszkodowania

Udział w wypadku komunikacyjnym to zawsze olbrzymi stres –zwłaszcza wówczas, gdy sytuacja nie wynikła z naszej winy. Odszkodowanie przysługuje każdej osobie pokrzywdzonej w zdarzeniu w formie rekompensaty finansowej za poniesione szkody – w tym również uszkodzenie pojazdu. W przypadku, w którym konieczna okazuje się naprawa samochodu bądź wymiana części, z pomocą przychodzi ubezpieczenie OC. Jest ono gwarancją wypłaty pełnego odszkodowania za poniesione szkody – tak wynika przynajmniej z przepisów prawa.

Niestety nie zawsze się tak dzieje. Ubezpieczyciele robią naprawdę wiele, aby kwota ta okazała się jak najniższa. Czasem dochodzi również do całkowitej odmowy wypłaty ze strony firmy ubezpieczeniowej. Decyzja o kwocie odszkodowania niejednokrotnie zaskakuje z powodu znacznego zaniżenia kosztów naprawy samochodu. Jest to jeden ze sposobów na wypłacenie mniejszego odszkodowania, wykorzystujący niewiedzę klientów na temat przysługujących im praw, a także chęć jak najszybszego i polubownego załatwienia sprawy.

W ramach OC poszkodowanemu kierowcy należy się pełne odszkodowanie za poniesione szkody. Takich przypadków nie należy bagatelizować, zwłaszcza jeśli koszty naprawy samochodu lub jego wartość rynkowa okazują się wyższe, niż wskazane w otrzymanej od ubezpieczyciela decyzji. Istnieje kilka wyjść z tej sytuacji.

Jednym ze sposobów jest wystosowanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, kwestionującej wskazaną przez niego kwotę odszkodowania. Zwykle kierowca ma 3 lata na złożenie odwołania, ale im wcześniej sprawa zostanie rozwiązania, tym lepiej dla niego. W dokumencie powinny znaleźć się uzasadnione argumenty co do kwoty odszkodowania, wskazujące na przykład, że wartość rynkowa samochodu lub uszkodzonych części jest wyższa, niż ta wskazana w piśmie firmy ubezpieczeniowej.

Innym wyjściem jest skorzystanie ze wsparcia kancelarii odszkodowawczej, która w walce o większe odszkodowanie występuje w imieniu poszkodowanego. Jeśli jednak mediacje oraz użyte w tym toku argumenty nie przekonają ubezpieczyciela, konieczne okaże się dochodzenie swoich w sądzie, którzy orzeknie, która ze stron ma rację.

Pomocne będzie sporządzenie niezależnego kosztorysu naprawy, dzięki któremu wyliczy się pełne uzasadnione koszty naprawy pojazdu.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę