Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Na założenie polisolokaty decydujemy się ze względu na możliwość połączenia ubezpieczenia na życie z inwestowaniem. Zerwanie tego typu umowy wiąże się jednak z wysokimi kosztami obejmującymi w niektórych przypadkach niemal 100% włożonego kapitału. Z tego względu wiele osób zmuszonych jest do dochodzenia swoich praw w sądzie. W jaki sposób przebiega procedura odzyskiwania pieniędzy z polisolokaty i jak wygląda prawdopodobieństwo wygranej z perspektywy niedawnych wyroków?

Czym jest polisolokata?

Polisolokata to umowa ubezpieczenia zawierana z funduszem kapitałowym. Z jednej strony umożliwiają ulokowanie własnych środków w inwestycję oraz pozyskanie dodatkowego kapitału, a z drugiej zabezpieczenia zdrowia i życia. Tak przynajmniej wygląda to w teorii. W praktyce bowiem, głównie ze względu na niejasne zapisy oraz wysokie prowizje obowiązujące za wcześniejsze rozwiązanie umowy, okazuje się ona wysoce niekorzystne – grozi utratą od 40 do nawet niemal 100 proc. wpłaconych składek. To oczywiście nijak ma się z zapewnieniami zawartymi w umowie, która gwarantowała dodatkowy zysk.

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokaty

Dochodzenie swoich praw w związku z zamknięciem polisolokaty oraz nałożeniem obciążającej opłaty likwidacyjnej odbywa się na drodze sądowej, przy wsparciu kancelarii odszkodowawczej. Ważne w takim momencie jest powołanie się na ochronę konsumenta oraz wykazanie, że umowa zawarta z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym w całości powinna zostać uznana za nieważną ze względu na obecność postanowień sprzecznych z prawem konsumenckim oraz złamanie zasad współżycia społecznego.

Czy odzyskanie pieniędzy jest możliwe?

W ostatnich miesiącach odzyskiwanie pieniędzy z polisolokaty jest znacznie łatwiejsze. Wszystko za sprawą wyroków zatwierdzonych przez Sąd Najwyższy, który orzeka na korzyść pokrzywdzonych konsumentów, a nie firm towarzystw reprezentujących UFK. Pobieranie kwot będących w rzeczywistości zyskiem z inwestycji określane jest jako bezprawne.

Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej ubezpieczyciela przyczyniło się do zmiany postrzegania umów polisolokat oraz uważniejszemu przyglądaniu się im zarówno przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Rzecznika Finansowego. Aby jednak tak się stało, konieczne jest podjęcie kroków przez samego konsumenta, którego nasza kancelaria wspiera w dochodzeniu swoich praw przed sądem.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę