Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez cudzoziemca

Coraz więcej wypadków w Polsce powodowanych jest przez obcokrajowców. Poszkodowani w wypadkach niejednokrotnie nie wiedzą gdzie zgłosić szkodę, gdy sprawcą jest obcokrajowiec oraz kto wypłaci odszkodowanie za wypadek spowodowany przez cudzoziemca. Ze statystyk wynika, iż najczęściej sprawcami wypadku są Ukraińcy, Niemcy, Czesi, Litwini i Białorusini. Często także samochód sprawcy jest zarejestrowany w Wielkiej Brytanii.

Należy zaznaczyć, iż obywatelstwo sprawcy zdarzenia nie ma znaczenia, liczy się tylko to, gdzie zarejestrowany został pojazd.

W przypadku kolizji z samochodem z zagranicy odszkodowanie za uszkodzony pojazd oraz zadośćuczynienie za doznany ból, krzywdę i cierpienie, jak również zwrot poniesionych kosztów przysługuje tak, jak w przypadku kolizji z pojazdem zarejestrowanym w Polsce. Inaczej wygląda jednak procedura likwidacji szkody. Dzięki ułatwieniom nie jest konieczne zgłoszenie szkody do zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

W przypadku, jeżeli samochód sprawcy jest zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii nie musi on posiadać żadnych innych dokumentów ubezpieczeniowych niż polisa OC wystawiona w danym kraju. W przypadku, gdy samochód został zarejestrowany w państwie należącym do systemu Zielonej Karty (państwa europejskie poza Kosowem oraz Iran, Izrael, Maroko i Tunezja) niezbędna jest Zielona Karta.

W obu powyższych systemach szkodę należy zgłosić do korespondenta ds. roszczeń, czyli polskiego ubezpieczyciela reprezentującego zagraniczne towarzystwo ubezpieczeń, w którym sprawca wykupił polisę OC lub Zieloną Kartę. Listę korespondentów można ustalić dzięki Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeżeli korespondent nie został ustalony zgłoszenie szkody można skierować do PZU SA lub WARTY.

Korespondent zagranicznego zakładu ubezpieczeń przeprowadzi postępowanie likwidacyjne i wypłaci odszkodowanie. W przypadku, gdy wysokość odszkodowania nie będzie zadowalająca pozew o odszkodowanie należy złożyć przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeśli wypadek spowodował cudzoziemiec z kraju, który nie znajduje się w systemie Zielonej Karty powinien on posiadać ubezpieczenie graniczne. Szkodę zgłasza się wówczas bezpośrednio do ubezpieczyciela, który wystawił polisę graniczną.

W przypadku, gdy zagraniczny pojazd nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialnym za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Niezwykle istotne jest dobre udokumentowanie wypadku i zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych. Pomocne może być wezwanie policji na miejsce zdarzenia lub dokładne spisanie wspólnego, dwujęzycznego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, w którym zostanie zaznaczone, iż nastąpiła kolizja z winy obcokrajowca.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę