Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez cudzoziemca

Coraz więcej wypadków na terenie Polski powodowanych jest przez obcokrajowców. Poszkodowani w wypadkach niejednokrotnie nie wiedzą gdzie zgłosić szkodę, gdy sprawcą jest obcokrajowiec oraz kto wypłaci odszkodowanie za wypadek spowodowany przez cudzoziemca. Ze statystyk wynika, iż najczęściej sprawcami są Ukraińcy, Niemcy, Czesi, Litwini i Białorusini. Często także pojazd zagranicznego sprawcy zdarzenia jest zarejestrowany w Wielkiej Brytanii.

Za darmo sprawdź, jak wysokie odszkodowanie możesz uzyskać

Co zrobić, gdy sprawcą kolizji drogowej jest obcokrajowiec?

Należy zaznaczyć, iż obywatelstwo sprawcy zdarzenia nie ma znaczenia, liczy się tylko to, gdzie zarejestrowany został pojazd.

W przypadku kolizji z samochodem z zagranicy odszkodowanie za uszkodzony pojazd oraz zadośćuczynienie za doznany ból, krzywdę i cierpienie, jak również zwrot poniesionych kosztów przysługuje tak, jak w przypadku kolizji z pojazdem zarejestrowanym w Polsce. Inaczej wygląda jednak procedura likwidacji szkody. Dzięki ułatwieniom nie jest konieczne zgłoszenie szkody do zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

Jak działa system Zielonej Karty?

W przypadku, jeżeli samochód sprawcy jest zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii nie musi on posiadać żadnych innych dokumentów ubezpieczeniowych niż polisa OC wystawiona w danym kraju. W przypadku, gdy samochód został zarejestrowany w państwie należącym do systemu Zielonej Karty (państwa europejskie poza Kosowem oraz Iran, Izrael, Maroko i Tunezja) niezbędna jest Zielona Karta.

Pomagamy w podobnych sprawach

Napisz i sprawdź, czy i Tobie przysługuje odszkodowanie

Jak zgłosić szkodę z wypadku drogowego z obcokrajowcem?

W obu powyższych systemach szkodę należy zgłosić do korespondenta ds. roszczeń, czyli polskiego ubezpieczyciela reprezentującego zagraniczne towarzystwo ubezpieczeń, w którym sprawca wykupił polisę OC lub Zieloną Kartę. Listę korespondentów zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych można ustalić dzięki Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeżeli korespondent nie został ustalony na stronie PBUK, to zgłoszenie szkody można skierować do PZU SA lub WARTY.

Korespondent zagranicznego zakładu ubezpieczeń przeprowadzi w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy postępowanie likwidacyjne i wypłaci odszkodowanie. W przypadku, gdy wysokość odszkodowania nie będzie zadowalająca po zakończeniu likwidacji szkody należy pozew o odszkodowanie złożyć przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ważne! Jeżeli kolizja miała miejsce w Polsce i zgłosiłeś szkodę do korespondenta ubezpieczyciela sprawcy szkody, to nie pozywasz korespondenta, który wypłacił Ci odszkodowanie ani zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy. Pozwanym zawsze będzie PBUK. Złe złożenie pozwu będzie się wiązać z oddaleniem powództwa i może pociągnąć za sobą koszty.

Jeśli sprawca wypadku drogowego pochodzi z kraju, który nie znajduje się w systemie Zielonej Karty powinien on posiadać ubezpieczenie graniczne. Szkodę zgłasza się wówczas bezpośrednio do ubezpieczyciela, w którym sprawca ma ważne wykupione ubezpieczenie graniczne.

Za darmo sprawdź, jak wysokie odszkodowanie możesz uzyskać

W przypadku, gdy zagraniczny pojazd nie ma ważnego ubezpieczenia odpowiedzialnym za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Nie wiesz do kogo zgłosić szkodę? Zajmujemy się z powodzeniem likwidacją szkód spowodowanych przez obcokrajowców. Skorzystaj z naszego doświadczenia i skontaktuj się z nami.

Najczęściej zadawane pytania 

Czy po kolizji z cudzoziemcem należy wezwać policję czy wystarczy spisać oświadczenie sprawcy?

Niezwykle istotne jest dobre udokumentowanie wypadku i zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych. Warto wezwać policję na miejsce zdarzenia lub dokładne spisanie wspólnego, dwujęzycznego oświadczenia sprawcy kolizji o zdarzeniu drogowym, w którym zostanie zaznaczone, iż nastąpiła kolizja z winy obcokrajowca. Należy jednak pamiętać, że potwierdzenie spisanego oświadczenia przez sprawcę zagranicznego może być trudne, stąd pewniejsze jest wezwanie na miejsce zdarzenia policji, która sporządzi zaświadczenie o zdarzeniu drogowym. Potwierdzi, że stłuczka miała miejsce w podanych przez nas okolicznościach, ustali dane osobowe sprawcy, numer rejestracyjny samochodu sprawcy, numer zielonej karty oraz gdzie obcokrajowiec ma wykupioną polisę OC. Dokument urzędowy sporządzony przez policję może być więc pewniejszy od wspólnego oświadczenia.

Jak ustalić, gdzie zagraniczny sprawca ma wykupione ubezpieczenie?

Podstawą jest numer rejestracyjny pojazdu sprawcy kolizji, który należy ustalić. W przypadku, gdy policja nie ustaliła ubezpieczyciela pojazdu sprawcy lub nie wskazał on gdzie ma wykupioną polisę pomocne w ustaleniu gdzie należy zgłosić szkodę będzie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki numerowi rejestracyjnemu ustali ono nazwę ubezpieczyciela sprawcy, numer polisy i właściwego korespondenta, gdzie należy zgłosić szkodę.

Jakie prawo stosuje się w przypadku wypadku drogowego z zagranicznym sprawcą?

Jeżeli kolizja z obcokrajowcem miała miejsce w Polsce, to stosuje się prawo polskie.

Gdy zdarzenie spowodował sprawca zagraniczny pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Warto mieć wsparcie podczas dochodzenia odszkodowania. W przypadku problemów ze zgłoszeniem lub likwidacją szkody należy skontaktować się ze specjalistami, którzy pomogą uzyskać właściwe odszkodowanie. Skontaktuj się z nami i zadbaj o własny interes.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę