Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego – jak uzyskać zwrot prowizji?

Kredyty konsumenckie i hipoteczne należą do zapożyczeń, które bank, dla wygodniejszego spłacania przez kredytobiorcę, rozkłada na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt rat. Nie oznacza to jednak, że należności nie możemy uregulować wcześniej. Dopuszcza się taką możliwość, co ujęte zostało w ustawie z dn. 12 maja 2011. Art. 49 wyraźnie wskazuje, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu jego koszt zostaje obniżony o elementy związane z prowizją bądź odsetkami. Jeśli konsument był w stanie oddać pożyczoną kwotę do banku, to ma prawo domagać się zwrotu kosztów, jakie poniósłby, gdyby kredyt spłacał zgodnie z założeniem, a zatem przez kolejne dni zaplanowane w harmonogramie spłat.

Co zrobić, gdy bank nie chce zwrócić prowizji?

Mimo opisanej możliwości nie wszystkie banki cieszą z okoliczności szybszego spłacenia kredytu. Sytuację co prawda mocno zmieniła decyzja unijnego trybunału konstytucyjnego w sprawie tzw. małego TSUE, niektóre instytucje wciąż wzmagają się jednak przez zwrotem naliczonej prowizji. Należy spełnić też kilka warunków, które pozwolą kredytobiorcy ubiegać się o działania banku – różnią się w zależności od umowy.

Kalkulator dla kredytobiorców od Rzecznika Finansowego

Ciekawą opcję dla kredytobiorców chcących dowiedzieć się, ile powinna wynosić kwota zwrócona przez bank, znajdziemy na stronie Rzecznika Finansowego. Przygotowany przez niego kalkulator pozwala obliczyć kwotę, jaka należy się za przedterminową spłatę kredytu. Do przygotowania narzędzie instytucję skłoniła aktualna sytuacja konsumentów. Coraz większa liczba wniosków z prośną o interwencję w sprawie braku zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę rat sugeruje, że obliczanie tej kwoty nie należy do łatwych i powszechnych czynności.

Należy mieć przy tym na uwadze, że o zwrot prowizji mogą ubiegać się osoby, które zaciągnęły kredyt konsumencki lub hipoteczny po 18 stycznia 2011 roku. Wcześniejsze działania ulegają przedawnieniu.

Kalkulator dla kredytobiorców dostępny jest na stronie https://rf.gov.pl/kalkulator/.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę