19 razy większe odszkodowanie niż proponowało biuro podróży!

Kwota przyznana Klientowi przez biuro podróży: 254,90 zł
Kwota uzyskana od organizatora wycieczki po odwołaniu przez Delikta Odszkodowania: 4843,10

Nasz Klient zawarł umowę udziału w imprezie turystycznej, której celem był wylot i pobyt na Teneryfie. Z powodu nagłego zachorowania Klient nie był w stanie wziąć udziału w imprezie turystycznej w związku z czym podjął próbę zmiany–przesunięcia terminu wycieczki kontaktując się z biurem podróży za pośrednictwem infolinii. Niestety uzyskał informacje od konsultanta, iż zmiana terminu na chwilę obecną jest niemożliwa.

W związku z czym nasz Klient zdecydował się zrezygnować z udziału w wycieczce wysyłając rezygnację z wnioskiem o zwrot pełniej wartości wpłaconej ceny wycieczki. Organizator odmówił Klientowi zwrotu wpłaconych środków argumentując to, iż w dokumentacji medycznej nie ma informacji o przeciwwskazaniach do odbycia podróży.

Nie zgodziliśmy się z decyzją organizatora imprezy turystycznej i wnieśliśmy reklamację, dzięki której organizator po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji przyznał na rzecz Klienta całość wpłaconej kwoty.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę