Musiał zrezygnować z wycieczki, żeby opiekować się rodziną. Ubezpieczyciel nie chciał za to zapłacić. 

  • Kwota przyznana Klientowi przez biuro podróży: 666,03 zł
  • Kwota uzyskana od organizatora wycieczki po odwołaniu przez Delikta Odszkodowania: 1341,83 zł

Nasz Klient zawarł umowę udziału w imprezie turystycznej, której celem był wylot i pobyt w Hiszpanii. Z powodu nagłego zachorowania osoby bliskiej Klient nie był w stanie wziąć udziału w imprezie turystycznej w związku z czym zmuszony był zrezygnować z udziału w wycieczce.

  Organizator odmówił Klientowi zwrotu środków wpłaconej ceny wycieczki, argumentując to, iż osoba bliska została wypisana ze szpitala w stanie dobrym i nie wymagała opieki. Nie zgodziliśmy się z decyzją organizatora i wysłaliśmy odwołanie, dzięki czemu organizator po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji medycznej przyznał na rzecz Klienta zwrot wpłaconej ceny wycieczki z uwzględnieniem potrącenia kosztów rzeczywistych.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę