Odszkodowanie od lotniska w Gdańsku - termin do 30.03!!!

odszkodowanie za hałas

Tylko do 30 marca można złożyć wniosek o odszkodowanie od Portu Lotniczego w Gdańsku – Rębiechowie.

Uprawnieni do uzyskania odszkodowania są właściciele lub użytkownicy wieczyści działek położonych w obszarze ograniczonego użytkowania (OOU) ustanowionego uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 203/XVIII/16 z dnia 29.02.2016r. Są to następujące miejscowości i dzielnice Gdańska: Banino, Brętowo, Bysewo, Chełm, Firoga, Jasień, Kiełpino Górne, Klukowo, Kokoszki, Matarnia, Miszewko, Piecki-Migowo, Rębiechowo, Siedlce, Tokary, Wzgórze Mickiewicza, Zabornia, Żukowo.

Link do uchwały wraz z mapą strefy hałasu i wykazem działek:

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2016/1093/oryginal/Printable.html

Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania powoduje spadek wartości nieruchomości z uwagi na znaczne ograniczenia polegające m.in. na zakazie budowania budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. Ponadto występuje konieczność rewitalizacji akustycznej nieruchomości. Roszczenia o odszkodowanie można kierować w przypadku Portu Lotniczego w Gdańsku tylko do 30 marca 2018 roku, po tym dniu wygasają uprawnienia.

Odszkodowanie za hałas lotniczy obejmuje:

– odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości – w zależności od lokalizacji, natężenia hałasu i występujących ograniczeń kształtuje się między 2 a 20% wartości nieruchomości,

– kwotę niezbędną na rewitalizację akustyczną (wymiana okien, drzwi, izolacja dachu) – co ważne, z uzyskanej kwoty nie ma konieczności się rozliczyć.

Dzięki współpracy z rzeczoznawcami proponujemy profesjonalną, bezzaliczkową pomoc w uzyskaniu odszkodowania od lotniska. Pomoc obejmuje:

1. Sporządzenie wezwania do zapłaty do lotniska. Wezwanie portu lotniczego do dnia 30 marca jest bezwzględnie konieczne, gdyż inaczej roszczenia wygasną!

2. Wstępną szacunkową wycenę roszczeń – z tytułu spadku wartości nieruchomości oraz z tytułu poprawy klimatu akustycznego nieruchomości. Wysokość roszczeń szacujemy przy pomocy rzeczoznawców doświadczonych zarówno w zakresie ustalenia spadku wartości nieruchomości, jak i wyceny kosztów wyciszenia nieruchomości. Dzięki szacunkowej wycenie doskonale wiemy, czy na późniejszym etapie można przyjąć propozycję lotniska w kwestii wysokości rekompensaty czy też walczyć dalej.

3. Złożenie zawezwania do próby ugodowej do sądu. Zawezwanie poprzedza postępowanie sądowe i stanowi próbę zawarcia ugody z lotniskiem. Dzięki ugodzie odszkodowanie za hałas lotniczy wypłacone może być bez potrzeby prowadzenia postępowania sądowego.

4. Sporządzenie pozwu do sądu i reprezentacja na każdym etapie postępowania sądowego. W większości przypadków dopiero skierowanie sprawy na drogę sądową gwarantuje uzyskanie odszkodowania od lotniska.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę