To było poważne złamanie! Aż 32 000 zł odszkodowania otrzymał poszkodowany, który upadł na chodniku

odszkodowanie za upadek na chodniku
  • Kwota przyznana Klientowi po zgłoszeniu zdarzenia przez Delikta Odszkodowania: 15673,00 zł
  • Kwota po wystąpieniu do Sądu przez Delikta Odszkodowania: 17033,51 zł

Nasza Klientka idąc chodnikiem na skutek złego stanu nawierzchni zahaczyła nogą o nierówności i upadła. W wyniku zdarzenia doznała złamania głowy prawej kości ramiennej.

W związku z powyższym zgłosiliśmy zdarzenie do zakładu ubezpieczeń, który przyznał naszej Klientce kwotę 14400,00 zł tytułem zadośćuczynienia, zwrot kosztów opieki w wysokości 1120,00 zł oraz zwrot kosztów leczenia w kwocie 153,00 zł.

Nie zgodziliśmy się z tą decyzją i wystąpiliśmy do Sądu, gdzie udało nam się podwyższyć wcześniej przyznaną kwotę, ponieważ Sąd zasądził 15000,00 zł  na rzecz naszej Klientki oraz odsetki w wysokości 2033,51 zł.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę