6 655,80 zł odszkodowania z tytułu wygaśnięcia umowy o pracę

  • Kwota przyznana Klientowi przez EUROPA TU S.A. : 0 zł
  • Kwota przyznana po złożeniu reklamacji przez Delikta Odszkodowania: 6 655,80 zł

Nasz Klient zawarł umowę pożyczki z Millenium Bank S.A. z obowiązkiem zawarcia umowy z ubezpieczeniem na wypadek utraty pracy. Gdy naszemu Klientowi wygasł stosunek pracy i utracił stałe źródło dochodu, rejestrując się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna zgłosił zaistniałą sytuację do Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A., która odmówiła wypłaty odszkodowania argumentując, iż zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności, gdy utrata stałych źródeł dochodów następuje na skutek zakończenia stosunku pracy zawartej na czas określony.

Po wniesieniu przez nas reklamacji zakład ubezpieczeń zmienił stanowisko i uznał roszczenie w pełnej kwocie wypłacając świadczenie w wysokości 6655,80 zł za okres uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę