Biuro podróży też nie jest bezkarne

Kwota przyznana przez Biuro Podróży: 100 zł

Kwota uzyskana przez Delikta Odszkodowania: 3 500 zł

W przypadku, kiedy skorzystasz z oferty wymarzonych wakacji, a na miejscu okaże się, że są to jedne z najgorszych możesz wystąpić do biura turystycznego o odszkodowanie. Taka sytuacja spotkała naszych klientów, którzy wybrali się do Meksyku do jednego z najlepszych hoteli. Swoją ofertę wybierali ze względu na basen, rozmiar kompleksu oraz wspaniałą i czystą plażę w pobliżu hotelu. W ostatecznie okazało się, że w obiekcie panował remont, duży basen był zamknięty, przez całą dobę słychać było huk młota pneumatycznego, a w powietrzu unosił się pył i kurz po kruszonym betonie.
Łączny koszt wycieczki przekroczył 9 000 zł. Wystąpiliśmy do Sądu o kwotę 5 200 zł, gdyż polubowne negocjacje z biurem turystycznym nie przyniosły oczekiwanych efektów.
Biuro turystyczne zaproponowało jedynie zniżkę na kolejną wycieczkę w wysokości 100 zł. Finalnie udało nam się porozumieć i podpisać porozumienie na poziomie 3500 zł.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Zrób pierwszy krok – zapytaj eksperta    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę