Dziurawa nawierzchnia – kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Ser ma przeciętnie około tysiąca dziur. Niestety polskie drogi  bardzo często przebijają tę liczbę! Widzimy to na co dzień. 

Czy kierowca ma prawo wymagać, aby droga była równa? Co się dzieje, gdy nasze auto ucierpi na nierównej, dziurawej nawierzchni? Kto wypłaci odszkodowanie i w jakiej wysokości?

W razie stłuczki czy kolizji drogowej bardzo łatwo wskazać winowajcę, którego ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy samochodu. Co jednak zrobić, gdy doszło do uszkodzenia auta bez udziału drugiego pojazdu i nie z naszej winy – na przykład w wyniku najechania na dziurę w nawierzchni? Nie musisz spisywać odszkodowania na straty.

W przypadku uszkodzenia samochodu z powodu dziurawej nawierzchni również możesz ubiegać się o odszkodowanie. Jest to możliwe, gdy zdarzenie miało miejsce na drodze publicznej. Należy jednak udowodnić, że doznaliśmy szkody mimo przestrzegania przepisów ruchu drogowego, które obowiązują na danym odcinku. Liczy się także dostosowanie się do pionowych i pionowych oznaczeń drogowych.

Kto ponosi odpowiedzialność za stan jezdni?

Jeśli sytuacja jest klarowna, a my nie mamy sobie nic do zarzucenia, możemy zacząć rozglądać się za osobą odpowiedzialną za zaistniałą sytuację. Winę ponosi tu zarządca drogi – krajowej, wojewódzkiej, powiatowej bądź gminnej. Szczegółowo opisuje to art. 20 ustawy o drogach publicznych, który informuje zadaniach i obowiązkach zarządcy dróg. Warto w tym celu zajrzeć także do art. 415 Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności ex delicto, czyli zasadzie winy: “Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”

Jakie dowody należy zebrać, aby walczyć o odszkodowanie?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, uzasadnienie swojej racji może nie być łatwe, szczególnie jeśli nie dysponujemy dowodami, że zdarzenie nie wynika z naszej winy. Aby uwiarygodnić zgłoszenie, warto wezwać policję lub straż miejską, która sporządzi odpowiedni protokół z włączeniem zdjęć otoczenia, a także opisu szkód i przyczyn ich powstania. Należy pamiętać przy tym, aby w oczekiwaniu na służby nie oddalać się z miejsca zdarzenia. Można także znaleźć świadka, który udowodni, że uszkodzenie auta spowodowane zostało dziurą w nawierzchni. Przydatna okaże się też stosowna dokumentacja, która poświadczy o rzeczywistych kosztach naprawy auta.

Za darmo sprawdź, czy posiadasz pełną dokumentację do uzyskania odszkodowania

O zwrot jakich kosztów możemy się ubiegać? 

W ramach odszkodowania za uszkodzenie samochodu w wyniku najechania na dziurawą nawierzchnię możemy ubiegać się o kwotę, która pokryje naprawę auta. Szczególnie, jeśli ucierpiało zawieszenie, a także w sytuacji, gdy felga bądź opona wymagają wymiany. Istnieje jeszcze jeden przyczynek do uzyskania odszkodowania – a mianowicie utracony zarobek w sytuacji, gdy samochód służy do pracy lub konieczność wynajmu samochodu zastępczego na czas naprawy.

W jakiej wysokości odszkodowanie można uzyskać?

Należy pamiętać, że odszkodowanie powinno umożliwić naprawę samochodu na częściach oryginalnych. Wszelkie pomniejszenia dokonywane przez zakład ubezpieczeń są niesłuszne i powodują zaniżenie odszkodowania. Poszkodowanemu przysługuje pełne odszkodowanie za wyrządzoną szkodę. 

Co zrobić w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania

Często zakład ubezpieczeń lub sam zarządca drogi odmawia wypłaty odszkodowania. Powołuje się na brak środków budżetowych, przyzwoity stan drogi. W jednym z pism ubezpieczyciela przeczytaliśmy kiedyś, że winę za dziury w drodze ponoszą drzewa, które podnoszą asfalt. W zdecydowanej większości przypadków to stanowisko jest niesłuszne! Stan drogi nie może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Od niesłusznej decyzji można wnieść odwołanie. 

Jak możemy pomóc?

Ustalimy, kto powinien zapłacić za uszkodzenia samochodu. Zgromadzimy też dowody potwierdzające stanowisko Poszkodowanego. Sporządzimy realny kosztorys naprawy, który da szansę na uzyskanie pełnego odszkodowania. Wniesiemy także odwołanie do zakładu ubezpieczeń, a jeśli ono nie przyniesie rezultatów skierujemy sprawę do sądu. Oszczędzasz swój czas i  swoje pieniądze!

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę