Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

A Broken Windshield of a Car

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego przysługuje poszkodowanemu w różnej wysokości. Wiedza poszkodowanych na temat likwidacji szkody i odszkodowania z OC sprawcy jest niewielka, przez co ubezpieczyciele zaniżają wypłacane odszkodowania. Dlatego poniżej wyjaśniamy komu przysługuje odszkodowanie z odpowiedzialności sprawcy wypadku, kiedy można uzyskać zwrot kosztów z OC, ile można dostać odszkodowania za kolizje, a także odpowiadamy na najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania dotyczące odszkodowania OC i tego, co jest ważne w dochodzeniu odszkodowań.

Komu i kiedy przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC sprawcy przysługuje przede wszystkim poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym. Co ważne, odszkodowanie z OC przysługuje również uczestnikom zdarzenia drogowego, którzy nie byli wyłącznymi sprawcami kolizji. Czyli odszkodowania z OC nie otrzymasz tylko wtedy, kiedy jesteś wyłącznym sprawcą zdarzenia drogowego.

Przykład: jechałeś z nadmierną prędkością po drodze z pierwszeństwem. Wyjeżdżający z drogi podporządkowanej kierowca samochodu osobowego nie zastosował się do ograniczenia prędkości w wyniku czego zderzył się z Tobą. W takiej sytuacji nie jesteś jedynym odpowiedzialnym za zdarzenie drogowe.

Ile odszkodowania z OC sprawcy można dostać?

Nie da się jednoznacznie określić, ile odszkodowania z OC sprawcy można dostać. Z pewnością każdy przypadek jest inny. To, ile można dostać odszkodowania za kolizje uzależnione jest od poniesionej szkody oraz udziału poszkodowanego w zdarzeniu drogowym. Poza tym, wysokość odszkodowania z OC sprawcy kolizji uzależniona jest również od rodzaju szkody. Inaczej są wyceniane szkody osobowe, a inaczej szkody rzeczowe. To, ile odszkodowania z OC sprawcy wypadku otrzymasz za szkodę osobową, zależy od uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania za kolizję może wynosić w odniesieniu do szkód osobowych od kilkuset zł do nawet kilkuset tysięcy złotych. Natomiast wysokość odszkodowania za szkody rzeczowe rekompensuje poniesione straty i określana jest wg wartości mienia w dniu powstania szkody i rozmiaru szkody. Jeżeli pojazd nie został uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym dalsze funkcjonowanie odszkodowanie odpowiadać powinno kosztom naprawy pojazdu. Dodatkowo ubezpieczycie sprawcy wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie odpowiadające wskaźnikowi utraty wartości pomimo naprawy uszkodzonego pojazdu, a także zwrot kosztów pojazdu zastępczego, holowania, parkingu itp.

Jeśli masz wątpliwości, co do tego, ile odszkodowania z OC sprawcy wypadku należy Ci się , zadzwoń pod nr 535 02 02 32. Nasi specjaliści z Delikta Odszkodowania bezpłatnie przeanalizują Twoją sprawę i pomogą Ci uzyskać odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Odszkodowania OC – FAQ

Odszkodowania z OC są przedmiotem licznych sporów pomiędzy poszkodowanymi, a towarzystwami ubezpieczeń. Problem wynika z dwóch kwestii: nadużyć zakładów ubezpieczeń oraz braku wystarczającej wiedzy poszkodowanych na temat przysługujących im praw oraz praktyk ubezpieczycieli. Dlatego nasi Klienci zadają nam wiele pytań dotyczących odszkodowania OC. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania wraz z krótkimi odpowiedziami.

Ubezpieczyciel spóźnia się z wypłatą odszkodowania z OC sprawcy? Zadzwoń pod nr 535 02 02 32. Wiemy, jak rozmawiać z ubezpieczycielami, aby nie przeciągali w czasie wypłaty odszkodowania za kolizję.

Do kogo zgłosić szkodę?

Aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy, musisz zgłosić szkodę do właściwego zakładu ubezpieczeń. Na początku należy ustalić sprawcę wypadku. Następnie musisz wiedzieć, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym sprawca kolizji posiada ubezpieczenie OC. Dlatego warto wezwać Policję na miejsce zdarzenia lub przynajmniej spisać stosowne oświadczenie. Oczywiście wezwanie Policji dla osoby poszkodowanej korzystniejsze, gdyż notatka Policji jest bardziej wiarygodna w oczach ubezpieczyciela niż oświadczenie sprawcy wypadku, którzy stosunkowo często nie potwierdzają wspomnianego oświadczenia z miejsca wypadku i podważają jego wiarygodność.

Jak zgłosić szkodę, aby uzyskać odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy?

Szkodę do ubezpieczyciela możesz zgłosić osobiście oraz listownie. Najczęściej ubezpieczyciele przewidują możliwość rejestracji szkody także mailowo i telefonicznie. A coraz częściej również przez specjalny formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego. Przykładowo, odszkodowanie z PZU za kolizje otrzymasz po zgłoszeniu szkody telefonicznie, mailowo, osobiście, listownie lub przez formularz zgłoszenia szkody dostępny na stronie PZU. O tym, jak zgłosić szkodę przez telefon przeczytasz tutaj.

Co obejmuje odszkodowanie z OC sprawcy kolizji?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku obejmuje szkody powstałe wyniku zdarzenia drogowego. Oczywiście zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe i majątkowe. Poza tym masz prawo domagać się zwrotu wszystkich kosztów poniesionych na leczenie, w tym np. zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do lekarza, zakupu środków medycznych, etc. Ponadto możesz również domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, utracony zarobek, a w niektórych przypadkach, możesz domagać się również renty. W przypadku szkód rzeczowych przysługuje Tobie zwrot poniesionych kosztów (np. holowanie, parkowanie), jak rownież utraconych korzyści oraz wyrównanie obniżenia wartości handlowej pojazdu. Ogólnie ubezpieczyciel sprawcy wypadku drogowego pokrywa powstałe koszty, wyrównuje też stratę doznaną w wyniku wypadku oraz rekompensuje utracone korzyści.

Jak długo czeka się na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku drogowego odszkodowanie wypłaca w terminie, który określony jest w przepisach prawa, a dokładniej w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co do zasady wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego następuje do 30 dni od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Jednak w wyjątkowych okolicznościach, ubezpieczyciel może wydłużyć termin wypłaty odszkodowania z OC. Przy czym czas ten nie może być jednak dłuższy niż 90 dni. W praktyce towarzystwa ubezpieczeń grają na czas. Przeciągają, jak mogą wypłatę odszkodowania. Zupełnie tak, jakby nie obowiązywały ich przepisy prawa.

Jak walczyć o wyższe odszkodowanie z OC sprawcy?

Ubezpieczyciele niechętnie wypłacają wysokie odszkodowania z OC sprawcy. Jeśli jednak uważasz, że ubezpieczyciel zaniżył wypłacone odszkodowanie, możesz napisać odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń lub od razu skontaktować się z naszą kancelarią odszkodowawczą Delikta Odszkodowania, która pomoże Ci wywalczyć wysokie odszkodowanie z OC sprawcy kolizji.

Jaki jest czas na zgłoszenie szkody?

Im szybciej zgłosisz szkodę, tym szybciej otrzymasz odszkodowanie z ubezpieczenia OC. Oczywiście nie musisz od razu po wypadku zgłaszać szkody. Aczkolwiek musisz pamiętać, aby zrobić to w określonym terminie. Zgłoszenie po określonym w przepisach prawa czasie spowoduje, że nie dostaniesz odszkodowania OC. Najczęściej będziesz miał 3 lata aby zgłosić ubezpieczycielowi sprawcy wypadku drogowego zdarzenie. Chyba że dowiedziałeś się o szkodzie później. Jednak w takiej sytuacji termin ten wynosi do 10 lat od zaistnienia zdarzenia. Wyjątek stanowią szkody będące wynikiem przestępstwa.

Czy ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia może obniżyć odszkodowanie?

Tak! Musisz wiedzieć, że ubezpieczyciel sprawcy może obniżyć odszkodowanie w dwóch przypadkach: Przyczyniłeś się do spowodowania szkody. Przyczyniłeś się do zwiększenia rozmiarów szkody. Jeśli uważasz, że zostało zaniżone odszkodowanie, skontaktuj się ze specjalistami z Delikta Odszkodowania, którzy pomogą Ci w rozwiązaniu problemu z zakładem ubezpieczeń.

Zaniżone odszkodowanie - co zrobić?

Warto skorzystać z postępowania reklamacyjnego, aby uzyskać większe odszkodowanie. W przypadku zaniżonego odszkodowania za szkodę rzeczową pomocne będzie skorzystanie z niezależnego rzeczoznawcy, a w przypadku szkód osobowych z niezależnej opinii lekarskiej. Dzięki temu upewnisz się, że wysokość szkody została zaniżona. Zaniżoną kwotę odszkodowania możesz reklamować polubownie, a następnie dochodzić odszkodowania drogą sądową.

Jak przyspieszyć proces likwidacji szkody osobowej z OC sprawcy wypadku?

Zgromadzić dokumenty potrzebne do likwidacji szkody osobowej i dołączyć je do pisma zgłaszającego szkodę. To, jak wysokie odszkodowanie otrzymasz uzależnione jest od tego, czy potrafisz udokumentować doznane szkody. Warto skonsultować się z kancelarią odszkodowawczą i zadbać o to, żeby zgłosić wszystkie możliwe roszczenia i doprowadzić do szybkiego rozliczenia szkody i uzyskania należnego odszkodowania.

Chcesz uzyskać wysokie odszkodowanie? Boisz się, że zakłąd ubezpieczeń będzie chciał zaniżyć wysokość odszkodowania? Już teraz skontaktuj się z Delikta Odszkodowania. Bezpłatnie przeanalizujemy Twój przypadek, wyjaśnimy co możesz zrobić i zaproponujemy bezzaliczkową pomoc w dochodzeniu odszkodowań

 

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę