ODSZKODOWANIE ZA ZŁAMANIE KRĘGOSŁUPA

pool, swimming pool, swim

Złamanie kręgosłupa jest wyjątkowo bolesnym doznaniem. Często wiąże się z ograniczeniem sprawności, które zmienia nasze dotychczasowe życie. Osoby niepełnosprawne, u których doszło do złamania kręgosłupa często dzielą życie na to sprzed i po złamaniu. Jeśli doszło do Ciebie do złamania kręgosłupa i Twoim priorytetem jest poprawa sprawności i samodzielności, nie zapominaj, że prawdopodobnie należy Ci się odszkodowanie za złamanie kręgosłupa.

Najczęstsze przyczyny złamań kręgosłupa

Złamania kręgosłupa najczęściej są spowodowane wypadkiem. Przy czym mowa zarówno o wypadkach komunikacyjnych, jak i upadkach z wysokości oraz wypadkach doznawanych podczas uprawiania sportów, w tym przede wszystkim sportów wodnych. Według statystyk każdego roku kilkaset osób niefortunnie skacze do wody na tzw. główkę, w wyniku czego dochodzi do złamania kręgosłupa. W przypadku zdecydowanej większości skoków do wody, uszkodzeniu ulega kręgosłup w odcinku szyjnym. Natomiast złamanie kręgosłupa piersiowego zdecydowanie częściej występuje podczas wypadków komunikacyjnych. Do złamań kręgosłupa dochodzi również w wyniku choroby. Przeważnie są to złamania kompresyjne kręgosłupa. Niezależnie od przyczyny urazu i tego, który odcinek kręgosłupa uległ uszkodzeniu i jak rozległe jest uszkodzenie, warto walczyć o odszkodowanie za złamanie kręgosłupa.

Miałeś wypadek i doszło do złamania kręgosłupa? Skontaktuj się z Delikta Odszkodowania . Pomożemy Ci w tych trudnych chwilach uzyskać wysokie odszkodowanie.

Skąd odszkodowanie za złamanie kręgosłupa?

Jeśli doszło u Ciebie do złamania kręgosłupa, musisz zastanowić się skąd odszkodowanie za złamanie kręgosłupa Ci przysługuje. To znaczy, że odszkodowanie za złamany kręgosłup może Ci przysługiwać w określonych sytuacjach:

 • z własnej polisy,
 • z polisy OC sprawcy,
 • z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oczywiście może się zdarzyć, że odszkodowanie za złamany kręgosłup będzie Ci przysługiwać od więcej niż jednego podmiotu.

Zastanawiasz się, skąd uzyskać odszkodowanie za złamany kręgosłup? Zadzwoń do nas +48 535 02 02 32! Nasi specjaliści przeanalizują Twój przypadek i uzyskają dla Ciebie wysokie odszkodowanie za złamanie kręgosłupa.

Odszkodowanie za złamanie kręgosłupa z własnej polisy

Odszkodowanie za złamanie kręgosłupa z własnej polisy będzie Ci przysługiwało wtedy, kiedy Twoja polisa NNW obejmuje urazy i złamania kręgosłupa, które u Ciebie wystąpiły. Oczywiście odszkodowanie zostanie Ci wypłacone wtedy, kiedy nie zajdzie żadna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela. Ponieważ każdy zakład ubezpieczeń sam określa w OWU, kiedy nie zostanie wypłacone świadczenie, np. odszkodowanie za uraz kręgosłupa lędźwiowego. PZU przykładowo może kwestionować zasadność wypłacenia Ci odszkodowania za złamany kręgosłup, jeśli doszło do niego m.in. podczas zawodowego uprawiania sportu, a także w wypadku komunikacyjnym, jeśli małżonek albo partner życiowy poszkodowanego objętego ubezpieczeniem NNW prowadził pojazd:

 • bez posiadania wymaganych uprawnień lub,
 • niedopuszczony do ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym lub,
 • w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub po użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

Polisa OC sprawcy a odszkodowanie za złamanie kręgosłupa

Polisa OC sprawcy jest kolejną możliwością otrzymania odszkodowania za złamanie kręgosłupa. O odszkodowanie za złamany kręgosłup z OC sprawcy możesz ubiegać się wtedy, kiedy do urazu przyczyniła się inna osoba.

Przykład: w wyniku wypadku komunikacyjnego z winy innej osoby, dochodzi u Ciebie do złamania kręgosłupa lędźwiowego. Odszkodowanie wypłaca Ci ubezpieczyciel z polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego.

Oczywiście odszkodowanie za złamanie kręgosłupa będzie Ci się należało z polisy OC innych osób również w przypadku wypadków w innych okolicznościach, o ile osoby te przyczyniły się do wystąpienia urazu. Przykładowo właściciel aquaparku, jeśli z jego winy doszło u Ciebie do złamania kręgosłupa. Więcej na temat odpowiedzialności właściciela aquaparku i basenu przeczytasz <tutaj>.

Kiedy ZUS wypłaca odszkodowanie za złamanie kręgosłupa?

W pewnych sytuacjach odszkodowanie za złamanie kręgosłupa wypłaci Ci również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na środki pieniężne z ZUS-u możesz liczyć wtedy, kiedy do urazu kręgosłupa doszło w wyniku choroby zawodowej lub w pracy albo w drodze do niej lub z pracy. 

Przykład: w miejscu pracy miał miejsce upadek z rusztowania z Twoim udziałem. Pracując na rusztowaniu poślizgnąłeś się i upadłeś łamiąc sobie kręgosłup. Wówczas ZUS wypłaci Ci odszkodowanie za złamany kręgosłup.

Szczegółowe informacje na temat odszkodowania z ZUS za uraz kręgosłupa, a dokładniej na temat jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej znajdziesz na stronie ZUS. Jeśli do złamania kręgosłupa doszło z winy pracodawcy, możesz również wystąpić o odszkodowanie od pracodawcy. Odszkodowanie od pracodawcy za złamanie kręgosłupa ma charakter uzupełniający. Co to znaczy? Pracodawca musi uzupełnić odszkodowanie uzyskane z ZUS poprzez dopłatę zadośćuczynienia i zwrot wszelkich kosztów. 

Przykład: Odszkodowanie za złamany kręgosłup od pracodawcy

Podczas prac na wysokości pracownik firmy budowlanej wskutek nieuwagi kolegów z pracy spadł i doznał złamania kompresyjnego kręgosłupa. Uzyskał z ZUS kwotę ponad 16 tysięcy złotych tytułem jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy. Dodatkowo uzyskał kwotę 20 tysięcy złotych od pracodawcy, zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji oraz wyrównanie utraconego dochodu, gdyż po wypadku stracił pracę. Uzyskał także odszkodowanie z grupowego ubezpieczenia pracowniczego w kwocie 10 tysięcy złotych za nieszczęśliwy wypadek. 

Odszkodowanie za kompresyjne złamanie kręgosłupa

Odszkodowanie przysługiwać Ci będzie również za kompresyjne złamanie kręgosłupa. Kompresyjne złamanie trzonu kręgu l1, czy jakiegokolwiek innego, opiera się na zmiażdżeniu trzonu kręgu, który w następstwie obniża się. Do kompresyjnych złamań kręgosłupa dochodzi także w wyniku choroby, np. osteoporozy. Za tego typu złamania kręgosłupa również może przysługiwać Ci odszkodowanie.

Zastanawiasz się, czy należy Ci się odszkodowanie za złamany kręgosłup? Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie w maksymalnej możliwej wysokości. Zadzwoń do nas po darmową analizę sprawy.

Najczęstsze pytania o odszkodowanie za złamanie kręgosłupa

Najczęstsze pytania o odszkodowanie za złamanie kręgosłupa dotyczą przede wszystkim możliwości otrzymania odszkodowania za dany uraz oraz wysokości odszkodowania za złamanie kręgosłupa. Poniżej przedstawiamy wybrane pytania na temat odszkodowania za złamany kręgosłup wraz z odpowiedziami. 

Ile można dostać odszkodowania za złamany kręgosłup?

Oczywiście nie można określić wysokości odszkodowania za złamany kręgosłup bez wcześniejszej analizy przypadku. Nie ma reguły dotyczącej przyznawania odszkodowania. Wysokość odszkodowania za złamany kręgosłup zależy od wielu czynników. W przypadku drobniejszych złamań z odszkodowania OC zostanie wypłacone kilka tysięcy złotych, urazy poważniejsze to kwoty rzędu 15-25 tysięcy złotych. Odszkodowanie w przypadku uszkodzenia rdzenia kręgowego wynieść może nawet kilkaset tysięcy złotych. Wszystko zależy jednak od indywidualnych okoliczności. W przypadku odszkodowania z NNW wysokość odszkodowania wynosi ustalony zgodnie z tabelą trwałych uszczerbków na zdrowiu procent sumy ubezpieczenia.

Ile orzeka się procent uszczerbku na zdrowiu za złamanie kręgosłupa?

Wszystko zależy od zakresu i rodzaju uszkodzenia. Dla przykładu złamanie jednego wyrostka poprzecznego to 1-2%, złamanie kręgu w odcinku piersiowym z dużym zniekształceniem to pomiędzy 10 a 20%. Najlepiej będzie, jeśli prześlesz dokumentację do Delika Odszkodowania, a my pomożemy Ci określić procent uszczerbku na zdrowiu. Dzięki niezależnej opinii lekarskiej podważamy niesprawiedliwe i zaniżone decyzje ubezpieczycieli.

Czy po złamaniu kompresyjnym kręgosłupa można dostać odszkodowanie?

Oczywiście, że tak. Po złamaniu kompresyjnym kręgosłupa możesz ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie od sprawcy zdarzenia, a także z własnej polisy NNW i z ZUS, jeśli ucierpiałeś w wypadku przy pracy. Wszystko zależy od okoliczności.

Czy za uraz kręgosłupa w pracy przysługuje odszkodowanie?

Za uraz kręgosłupa w pracy należy Ci się odszkodowanie. Jeśli powstał w wyniku wypadku przy pracy, otrzymasz jednorazowe świadczenie z ZUS. Natomiast jeśli doszło do niego z winy pracodawcy, możesz ubiegać się dodatkowo o odszkodowanie od pracodawcy.

Jakie odszkodowanie za złamanie kręgosłupa można uzyskać?

Generalnie wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie z własnej polisy, wszystko zależy od sumy ubezpieczenia i rodzaju urazu i uszczerbku na zdrowiu. A także warunków polisy. Natomiast jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy, to znaczenie będzie miał rozmiar szkody i uszczerbek na zdrowiu, poniesione na leczenie i rehabilitację wydatki, a także wpływ na zmianę dotychczasowego życia i poniesiona szkoda niemajątkowa, o ile będziesz ubiegać się też o zadośćuczynienie.

W jaki sposób uzyskać odszkodowanie za złamanie kręgosłupa? Czy odszkodowanie za złamany kręgosłup łatwiej uzyskać samemu czy przez pełnomocnika? Skonsultuj swoją sprawę za darmo i sprawdź naszą ofertę. Bezpłatnie analizujemy przypadki podobne do Twojego.

 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę